Direct naar content

Zoals u wellicht weet, gaat box 1 van de inkomstenbelasting over  werk en woning. Sinds 2020 hebben we in deze box een tweeschijvenstelsel (sociale vlaktaks) met een basistarief (voor de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen) en een toptarief. In 2022 is het basistarief 37,07% (2021: 37,1%) en het toptarief 49,5%. Deze percentages staan al vast.

Nieuwe schijfgrens

Het basistarief geldt voor het belastbaar inkomen in box 1 tot € 69.398 (2021: € 68.507). Dit is tevens het beginpunt van de hoogste schijf.

Lager tarief

Degenen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, houden een lager tarief in de eerste schijf omdat zij geen AOW-premie betalen. In 2022 is het nieuwe tarief 19,17% (2021: 19,2%). Degenen die in het buitenland onder de sociale verzekeringen vallen, betalen in principe een nog lager tarief in de eerste belastingschijf (alleen inkomstenbelasting).

Zie hieronder de tabellen 1. en 2. met de cijfers voor 2022. Aan het eind van dit blog leest u onder ‘Formatie’ over enkele verwachtingen.

2022 Jonger dan
AOW-leeftijd
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van méér dan maar niet meer dan is het
gecombineerde
tarief
(inkomstenbelasting
en premies volksverzekeringen)
€ 0 € 69.398 37,07%
€ 69.398 49,5%

Tabel 1. Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2022 voor belastingbetalers jonger dan AOW-leeftijd

2022 Vanaf AOW-leeftijd
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van méér dan maar niet meer dan is het
gecombineerde
tarief
(inkomstenbelasting
en premies
volksverzekeringen)
€ 0 € 35.472 / € 36.409 * 19,17%
€ 35.472 / € 36.409 * € 69.398 37,07%
€ 69.398 49,5%

Tabel 2. Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2022 vanaf AOW-leeftijd
* Voor belastingbetalers die zijn geboren vóór 1946 geldt in de tweede en derde schijf het bedrag van € 36.409 in plaats van € 35.472.

Formatie

 Na 2022 gaat bovengenoemd basistarief van 37,07% verder omlaag naar 37,05% (2023) en 37,03% (2024). En het basistarief voor belastingbetalers met AOW van 19,17% daalt na 2022 verder naar 19,15% (2023) en 19,13% (2024). Zoals hierboven opgemerkt, blijft het toptarief vooralsnog onveranderd 49,5%. Ook over deze percentages hoeft ons parlement niet meer te beslissen. Maar tijdens de parlementaire behandeling van het belastingpakket voor 2022 kan nog wel wat veranderen in de beoogde wetgeving.

Zoals u weet, zijn VVD, D66 en CDA in gesprek over de formatie van een nieuw kabinet. Uit de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 van onder andere D66 en CDA bleek onder andere dat beide partijen het toptarief in box 1 willen verhogen naar 55% vanaf een belastbaar inkomen van € 150.000 in deze box. Ook de VVD gaf begin 2021 aan dat als de belastingen omhoog moeten, de rekening als eerste bij de hoogste inkomens terecht moet komen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.