Direct naar content

Op 14 juni 2015 mochten de Zwitsers weer eens naar de stembus voor een referendum. Een van de voorstellen waarover het volk zich mocht uitspreken was de invoering van een federale schenk- en erfbelasting. Het voorstel kreeg de steun van niet meer dan 29% van de stemmers, 71% stemde dus tegen. Dat is vooral goed nieuws voor zeer vermogenden.

Supperrijken halen opgelucht adem

De heffing van schenk- en erfbelasting is in Zwitserland overgelaten aan de 26 kantons. Ieder kanton heeft zo zijn eigen regels. Maar in vrijwel alle kantons is de overgang van vermogen van ouders naar kinderen en tussen echtgenoten onderling vrijgesteld. De indieners van het voorstel wilden dat de heffing van schenk- en erfbelasting door de kantons vervangen zou worden door een uniforme federale heffing. De overgang van vermogen naar de echtgenoot zou nog wel buiten schot blijven. Maar over de nalatenschap, inclusief eerdere schenkingen, ten gunste van kinderen of anderen zou voortaan 20% belasting moeten worden betaald. Met een vrijstelling van CHF 2 miljoen per boedel. Zodat alleen zeer vermogenden er daadwerkelijk last van zouden hebben.

Weerstand vanuit ondernemerskringen

De weerstand tegen het voorstel was vooral groot in ondernemerskringen. Zij vreesden dat invoering van een successiebelasting van 20% het voortbestaan van veel familiebedrijven in gevaar zou kunnen brengen. En dat dit tot verlies van werkgelegenheid zou leiden. Hetgeen slecht zou zijn voor de Zwitserse economie. Gelet op de uitslag van de stemming, was blijkbaar een groot deel van de stemmers gevoelig voor deze argumenten.

Aantrekkelijk fiscaal klimaat blijft behouden

Behalve vanwege de gunstige regelingen voor schenken en erven is Zwitserland om nog een andere reden een aantrekkelijk woonland voor supperrijken: de zogenaamde ‘Pauschalbesteuerung’ ofwel ‘taxation forfaitaire’. Wie in aanmerking komt voor zo’n regeling, betaalt belasting volgens een forfait, veelal afgeleid van de huurwaarde van de Zwitserse woning. In plaats van een heffing over het werkelijke inkomen. Voor vermogende pensionado’s met een zeer hoog inkomen kan dat erg voordelig zijn. Op 30 november vorig jaar werd bij een eerdere volksraadpleging al gestemd over afschaffing van de Pauschalregeling. Ook dat voorstel werd weggestemd. Zo behoudt Zwitserland voorlopig zijn plaats op de shortlist van interessante vestigingslanden voor superrijken.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.