ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Weet welk recht op uw buitenlandse huwelijk van toepassing is!

In augustus publiceren we een aantal eerder geplaatste artikelen opnieuw. Omdat we vinden dat ze meer dan de moeite waard zijn om te lezen en het jammer zou zijn als u het artikel eerder hebt gemist. Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 29 juni 2017.

Als u trouwt zijn er automatisch regels op u van toepassing. Ook de regels van het internationaal privaatrecht. Daarin wordt onder meer bepaald van welk land de regels op uw huwelijk van toepassing zijn. In veel gevallen hebt u de mogelijkheid om met een rechtskeuze de regels van een ander land aan te wijzen. Dat kan op verschillende manieren. Maar in de praktijk is niet altijd duidelijk of er sprake is van een rechtskeuze. En is dan wel het juiste recht op uw huwelijk van toepassing? Waar moet u op letten om niet onaangenaam verrast te worden?

Wat staat er in het trouwboekje?

In diverse landen (zoals Italië) wordt door in het trouwboekje of in de huwelijksakte een vakje aan te kruisen of een stempel te zetten, aangegeven welk huwelijksgoederenregime de echtgenoten hebben gekozen. Mag daaruit dan worden afgeleid dat de echtgenoten het betreffende regime en het recht van dat land ook daadwerkelijk van toepassing hebben willen verklaren?

Hoe zorgt u ervoor dat de goede regels op uw huwelijk van toepassing zijn?

Wij leggen deze vraag voor aan professor Mathijs ten Wolde, hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij stelt dat een rechtskeuze voor het toepasselijke recht op uw huwelijk aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

  1. Allereerst moet de rechtskeuze zijn uitgebracht in een document dat het huwelijksvermogensrecht tussen de echtgenoten beoogt te regelen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval wanneer een notaris in een akte van levering van een huis een verklaring van de echtgenoten opneemt dat zij gehuwd zijn volgens een bepaald recht. Zo’n document is er daarentegen wel als de echtgenoten aan de keukentafel afspraken maken over het huwelijksvermogensrecht en dat op papier zetten, als zij naar de notaris gaan voor huwelijksvoorwaarden, en ook in het geval van een buitenlands trouwboekje en een buitenlandse huwelijksakte.
  2. Verder is de vorm van het document belangrijk. De rechtskeuze moet in ieder geval schriftelijk zijn gedaan en het betreffende document moet zijn voorzien van een datum en de handtekeningen van de echtgenoten. Daaraan zal het trouwboekje voldoen mits het door de echtgenoten getekend is. Een stempel in dat boekje voldoet dus niet. In sommige landen worden veel strengere eisen aan de vorm van de rechtskeuze gesteld, bijvoorbeeld een notariële akte. Onder omstandigheden kan het dan ook zo zijn dat een rechtskeuze niet geldig is omdat de gevolgde vorm niet voldoet.
  3. Ten slotte is het van groot belang dat het betreffende document een ondubbelzinnige rechtskeuze bevat. Dat levert nog wel eens vragen op. Als een Nederland-Tunesisch echtpaar in een Tunesische huwelijksakte een kruisje heeft gezet in het vakje ‘het stelsel van scheiding van vermogens’, stond hen dan het Tunesische of het Nederlandse stelsel van scheiding van vermogens voor ogen?

Welke les kunnen wij uit het bovenstaande leren? In ieder geval dat een rechtskeuze weloverwogen en ondubbelzinnig gemaakt moet worden. Het is zaak om hier goed op te letten bij internationale huwelijkssluitingen. Laat de liefde u niet zodanig verblinden, dat u geen heldere blik meer op het trouwboekje of huwelijksakte kunt werpen!

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Gordon Doull
Gordon Doull Bedrijfsopvolging, familierecht, internationaal erfrecht

Gordon Doull is na zijn studie Notarieel recht een aantal jaren werkzaam geweest als kandidaat-notaris. Daarna maakte hij de overstap naar private banking. Na enkele jaren als vermogensstructureerder gewerkt te hebben, is hij 6 jaar geleden begonnen als specialist estate planning bij ABN AMRO MeesPierson. Als specialist op het gebied van schenken staat hij voor u klaar om te adviseren bij complexere vraagstukken.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
Weet welk recht op uw buitenlandse huwelijk van toepassing is!
5.0/5 score (3 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus