ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Kabinet gaat nephuwelijken gericht op fiscaal voordeel aanpakken

Trouwen kan een vermogensverschuiving tussen de echtgenoten tot gevolg hebben. Het kabinet heeft voorstellen gedaan om de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting van deze vermogensverschuiving duidelijker te regelen. In de voorstellen zien we het woord “nephuwelijk” terugkomen. Wat is dat en wat zijn de gevolgen van een nephuwelijk?

Het verschuiven van vermogen door een huwelijk

Laten we ons een aanstaand echtpaar voorstellen. De één heeft een vermogen van € 1 miljoen, de ander heeft geen vermogen. Op dit moment leidt het aangaan van een huwelijk ertoe dat het vermogen van beide echtgenoten gezamenlijk bezit wordt. Althans, dat is de hoofdregel. Als het huwelijk eindigt, heeft ieder recht op de helft. Per 1 januari 2018 verandert de wet op dit punt. Dan wordt het uitgangspunt dat niet-gezamenlijk bezit bij het aangaan van het huwelijk privé blijft. Maar via huwelijkse voorwaarden kunnen de echtgenoten een algehele gemeenschap van goederen afspreken zoals we die nu nog kennen.

Is trouwen een schenking?

In de regel zal de hiervoor geschetste vermogensverschuiving niet de voornaamste reden zijn om te trouwen. De minst vermogende echtgenoot zal na de huwelijksreis geen aanslag schenkbelasting op de mat vinden (technisch zou het nu ook nog niet kunnen omdat de vermogensverschuiving pas bij het einde van het huwelijk vaststaat).

Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat er lieden zijn die juist wel het oog hebben op de vermogensverschuiving. Dit is onder meer de wereld van de golddiggers en lady killers. En soms komt een huwelijk alleen om fiscale redenen tot stand.

Een huwelijk voor 1 dag

In de rechtspraak zijn de fiscale gevolgen van een huwelijk wel eens genegeerd. In 2013 moest de Hoge Raad beslissen over de situatie waarin twee zakenpartners een partnerschap hadden geregistreerd die al na één dag werd beëindigd. De partners kozen voor een geregistreerd partnerschap, maar de gevolgen zouden bij een huwelijk waarschijnlijk hetzelfde zijn geweest. Zij beoogden overigens geen vermogensverschuiving, maar de verdeling van panden die zij samen bezaten. Via het geregistreerde partnerschap zou dat zonder overdrachtsbelasting kunnen, maar de Hoge Raad belette dat. Het is niet de bedoeling dat de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting op deze manier kan worden binnengehaald.

Oom en nichtje / tante en neef

In Nederland mag een oom een huwelijk aangaan met zijn nichtje of een tante met haar neef. Hier wordt wel eens aan gedacht om erfbelasting te besparen. Stel dat oom de € 1 miljoen heeft en nichtje niets. En stel dat oom zijn vermogen wil nalaten aan nichtje. Als nichtje dit vermogen erft, bedraagt de erfbelasting ongeveer € 387.000. Zouden oom en nichtje een huwelijk aangaan en zou oom als eerste overlijden, dan hoeft nichtje geen erfbelasting te betalen. De ene helft van het vermogen gaat over via het huwelijk en de andere helft valt in haar partnervrijstelling.

Het is bekend dat dit in de praktijk wel eens is gebeurd. Of dat ook vaak is gebeurd, is (mij) niet bekend.

Een nephuwelijk

In de voorstellen van het kabinet zit een regeling voor nephuwelijken. Dat zijn huwelijken met als voornaamste doel het ontgaan van schenk- en erfbelasting. Het gevolg van een nephuwelijk is dat de vermogensverschuiving als een schenking wordt belast. Aanwijzingen dat sprake is van een nephuwelijk kunnen zijn: de duur van het huwelijk, een groot verschil in vermogens, een familieband en/of een groot verschil in leeftijd. De wetgever heeft wellicht aan bovenstaande voorbeelden gedacht bij het opstellen van deze regeling. Het is aan de belastinginspecteur om te bewijzen dat sprake is van een nephuwelijk.

Behandeling van de wet

In de komende periode kunnen de leden van de Tweede Kamer vragen stellen aan het kabinet over de wetsvoorstellen. Ik verwacht dat het nephuwelijk een aanzienlijk aandeel van de vragen zal krijgen. Als dat tot nieuwe inzichten leidt, zullen we u dat laten weten.

 

 

 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wellicht is dit ook interessant...