Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

De geboorte zo veilig mogelijk maken

Nieuwe technieken bieden kansen om afwijkingen sneller te ontdekken, schrijft Niek Exalto in zijn blog.

‘Dankzij de nieuwe techniek van de 3D-echoscopie is een heel nieuwe dimensie aan  onderzoeksmogelijkheden ontsloten. En kunnen we het embryo vanaf een vroeg stadium gedetailleerder dan ooit bekijken. Dat biedt volop kansen om afwijkingen of zwaktes sneller te ontdekken. En door medische sturing de kans op groeiachterstand, vroeggeboorte of een aangeboren afwijking te verminderen. En daarmee diep menselijk leed te helpen voorkomen. Eén of twee ons extra geboortegewicht kan voor de overlevingskansen van een baby al een wereld van verschil maken!’

‘Het zou echt een gemiste kans zijn als die veelbelovende mogelijkheden van 3D-echoscopie en vele andere innovatieve technieken in de geneeskunde voor de zwangeren onbenut blijven, enkel en alleen omdat de overheid zich terugtrekt en er onvoldoende geld beschikbaar is. Mede dankzij Fonds Gezond Geboren kunnen nu acht onderzoeksprojecten van start gegaan. Jonge, enthousiaste wetenschappers kunnen daardoor aan de slag. En inspireren daarbij andere studenten om óók, met nieuwe technieken, vooruitgang te boeken op het gebied van prenatale geneeskunde. Maar we willen natuurlijk meer. Het is nog geen vetpot.’

Bewustzijn neemt toe

‘Behalve dat ik een positief ingesteld mens ben, zie ik daadwerkelijk dat het bewustzijn rondom de kwetsbaarheid van de geboorte, en de eventuele complicaties daarbij, toeneemt. Neem alleen al een initiatief als Make a memory,  waarin fotografen zich pro deo inzetten om doodgeboren kinderen heel goed vast te leggen voor later. In de eerste plaats als tastbare herinnering voor de ouders. Maar, in brede zin, om de deze kinderen te erkennen in hun bestaan. De boodschap dat ook het kwetsbare en ongeziene deel is van de wereld, gezien mag worden, vind ik heel belangrijk. Dat helpt ouders net zozeer, en is net zozeer onderdeel van het beschavingsoffensief, als dat de verloskunde zich inspant kinderen gezond ter wereld te brengen. Wij werken dan ook waar mogelijk samen met Make a memory.’

Dr. Niek Exalto is zijn leven lang bezig, voorheen als gynaecoloog en nu als oprichter van ‘Fonds Gezond Geboren’, om kinderen zo gezond en daarmee kansrijk mogelijk ter wereld te brengen.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Niek Exalto
Niek Exalto Gynaecoloog
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus