Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Dossier

Erven

Wanneer u een vermogen heeft, zult u geregeld nadenken over het nalaten van uw vermogen. De aanleiding hiervoor is vaak een gebeurtenis in de omgeving. Bijvoorbeeld het overlijden van iemand uit uw familie- of vriendenkring. Maar ook het overlijden van een bekende persoon kan aanleiding zijn stil te staan bij de vraag ‘wat is eigenlijk de situatie als mij wat overkomt?’

Dossier: erven

Het kan confronterend zijn om met deze vraag aan de slag te gaan. Er is altijd wel een reden om dat niet vandaag maar morgen te doen. Maar dan loopt u het risico dat u wordt ‘ingehaald door het leven’. Gaat u ermee aan de slag, dan zullen er al snel nieuwe vragen opkomen,  zoals:

  • Wat heb ik ook alweer geregeld? Heb ik wel alle mogelijkheden in beeld?
  • Hoe pakt dat precies uit? Is dat nog zoals ik het nu wil?
  • Hoe zit het eigenlijk voor de erfbelasting? En hoe zit het voor de erfbelasting in het buitenland, bijvoorbeeld Spanje?
  • Moet ik vermogen schenken of niet?
  • Wil ik mijn vermogen schenken aan mijn kinderen of laat ik mijn vermogen na?
  • Kunnen mijn kinderen mijn erfenis goed afwikkelen?

Dit kunnen ingewikkelde vragen zijn. De thema’s erven en nalaten kunnen daarnaast ook gevoelig zijn. Wellicht heeft u over de verdeling van een erfenis spanningen of conflicten in uw familie meegemaakt. Of verwacht u die na uw eigen overlijden. Tegelijkertijd kan het veel rust geven als u uw zaken goed heeft geregeld.

Om u op weg te helpen, hebben wij dit dossier samengesteld met onderwerpen rondom het thema ‘nalaten van uw vermogen’.

Private banking van ABN AMRO MeesPierson is afgestemd op elke belangrijke levensfase. Wilt u meer weten over Banking by Generation? U leest hier meer over op onze website.