ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Regeerakkoord Rutte III: de eerste fiscale maatregelen

Sommige mensen gaan ervan uit dat alle fiscale kabinetsplannen uit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet al in 2018 ingaan. Maar dat is niet zo. Wanneer kunnen we wat verwachten?

Het kabinet-Rutte III wil veel veranderen in de fiscale wetgeving, maar doet dat stapsgewijs. Pas in 2023 is de beoogde verbouwing van ons huidige belastingstelsel ongeveer klaar.

Box 3

In 2018 verandert het nieuwe kabinet bijvoorbeeld wel de belastingheffing over het vermogen in box 3. Het heffingvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, gaat dan omhoog van €25.000 in 2017 naar €30.000. De lengte van de vermogensschijven verandert daardoor, ook vanwege indexatie. Met name het laagste forfaitaire rendementspercentage gaat per 2018 flink omlaag van 2,87% in 2017 naar 2,02% in 2018. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de voorstellen hiervoor aangenomen.

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan Maar niet meer dan Forfaitair rendement Inkomstenbelasting als % van
box 3-vermogen
€ 0
(partners: € 0)

€ 70.800

(partners: € 141.600)

2,02% 0,61%

€ 70.800

(partners: € 141.600)

€ 978.000

(partners: € 1.956.000)

4,33% 1,30%

€ 978.000

(partners: € 1.956.000)

5,38% 1,61%

Tabel: Vermogensschijven en bijbehorende rendementspercentages in 2018

Innovatiebox

Een ander voorstel van het nieuwe kabinet dat de Tweede Kamer heeft aangenomen, gaat over de innovatiebox voor onder andere BV’s. De vennootschapsbelasting over de winst die de BV behaalt met innovatieve activiteiten gaat per 2018 omhoog van 5% naar 7%.

Afschaffing ‘Hillen-aftrek’

De Tweede Kamer is inmiddels ook al akkoord gegaan met het wetsvoorstel over de ‘aflosboete’, zoals de afschaffing van de ‘Hillen-aftrek’ vaak is genoemd. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks stemden vóór dit wetsvoorstel. Omdat de invoering van deze verandering veel tijd kost, moe(s)t het parlement dit wetsvoorstel nog dit jaar behandelen.

Sinds 2005 stimuleert de ‘Hillen-aftrek’ de eigenaar-bewoner om zijn of haar hypotheek volledig af te lossen. De ‘Hillen-aftrek’ zorgt er immers voor dat het positieve saldo van eigenwoningforfait en aftrekbare (rente)kosten tot nihil wordt verlaagd. Daardoor betalen belastingbetalers zonder of met een geringe financiering geen inkomstenbelasting over hun eigen huis (hoofdverblijf). In de periode 2019-2047 bouwt de regering het belastingvoordeel van de ‘Hillen-aftrek’ stapsgewijs af.

Dit raakt met name veel rijke oudere Nederlanders met een huis zonder financiering of met een geringe financiering. In 2015 maakten in totaal 977.000 belastingbetalers gebruik van de ‘Hillen-aftrek’; de gemiddelde aftrek was €1.649. Ruim 90% van deze gebruikers is ouder dan 50 jaar. Onder andere de vroegere vicepremier Wiegel (VVD) en emeritus-hoogleraar belastingen Stevens hebben kritiek geuit op het wetsvoorstel. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de vroegere staatssecretaris van Financiën Van Rooijen (toen: KVP, nu Kamerlid voor 50Plus).

Wat betekent dit?

Dit betekent dat de ‘Hillen-aftrek’ vanaf 2019 ieder jaar met 3,33% omlaag gaat. Het belastbaar inkomen in box 1 gaat jaarlijks omhoog met 3,33% van het saldo van eigenwoningforfait en aftrekbare (rente)kosten.

Voorbeeld 1:  WOZ-waarde is €500.000

Stel dat A een eigen huis heeft met een WOZ-waarde van €500.000 zonder financiering. Het eigenwoningforfait is in 2019 naar verwachting €3.500 (0,70% x €500.000). In 2019 stijgt het belastbaar inkomen van A dan met circa 3,33% x €3.500 = €117. Bij een inkomstenbelastingtarief van 49,5% moet A dan circa €58 meer inkomstenbelasting betalen. Daarna betaalt A ieder jaar steeds circa €58 meer dan het vorige jaar. Overigens is dit bedrag dan iets lager omdat het eigenwoningforfait naar verwachting stapsgewijs daalt naar 0,50% in 2023 voor zover de WOZ-waarde ligt tussen circa €75.000 en ruim €1 miljoen.

Voorbeeld 2: WOZ-waarde is €2.500.000

Stel dat B een eigen huis heeft met een WOZ-waarde van €2.500.000 zonder financiering. Het eigenwoningforfait is in 2019 naar verwachting ongeveer €41.095 (0,70% x ± €1.070.000 + ± 2,35% (de ‘villataks’) x ± €1.430.000). In 2019 stijgt het belastbaar inkomen van B dan ieder jaar met circa 3,33%  x €41.095 = €1.368. Bij een inkomstenbelastingtarief van 49,5% moet B dan jaarlijks voor diens huis circa €677 meer inkomstenbelasting betalen ten opzichte het vorige jaar. Dit bedrag wordt de komende jaren wat lager als het eigenwoningforfait verder daalt.

Wat verwachten we in (of vanaf) 2019?

Naar verwachting gaat in 2019 het btw-tarief op de dagelijkse boodschappen van 6% naar 9%. De ‘sociale vlaktaks’, met een basistarief van 36,93% (met een lager tarief voor belastingbetalers met AOW) en een toptarief van 49,5%, komt mogelijk ook in 2019. Het basistarief stijgt in 2021 fractioneel tot 36,95%. De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan vanaf 2019 stapsgewijs omlaag van 20% en 25% in 2017 naar uiteindelijk respectievelijk 16% en 21% in 2021.

Wat verwachten we in (of vanaf) 2020?

De afschaffing van de dividendbelasting staat voor 2020 op de politieke agenda. De versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek en van alle andere aftrekposten in de inkomstenbelasting vindt naar verwachting vanaf 2020 plaats. En het tarief in box 2 gaat in 2020 en 2021 volgens het regeerakkoord omhoog van 25% in 2017 naar respectievelijk 27,3% en 28,5%.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van alle beoogde fiscale veranderingen die we in deze kabinetsperiode kunnen verwachten.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, eigen woning, bedrijfsopvolging

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met nieuwe fiscale wetgeving, woningmarkt problematiek en bedrijfsopvolging.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus