Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Beleggingsvorm voldoet mogelijk niet meer

Als u besluit een deel van uw vermogen te beleggen, kiest u de beleggingsvorm die op dat moment het beste bij u én uw situatie past. Maar gedurende een leven kunnen de omstandigheden behoorlijk veranderen. Het kan daarom geen kwaad om gemaakte keuzes af en toe opnieuw kritisch te bekijken.

 

Nieuwe inzichten én beleggingsvormen

Er liggen vele redenen ten grondslag aan de keuze tussen de ene of de andere beleggingsvorm. De hoeveelheid beschikbare tijd, bijvoorbeeld, de risico’s die u kunt of wilt nemen, of het toekomstperspectief. Het zijn allemaal factoren die in meer of mindere mate van invloed zijn. Is de keuze voor een beleggingsvorm eenmaal gemaakt, dan stopt dat proces niet.

Omstandigheden en afwegingen kunnen in de loop der jaren veranderen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er na verloop van tijd nieuwe beleggingsvormen bijkomen. Vormen die op het moment van uw keuze nog niet bestonden. Ook kan het economisch klimaat van invloed zijn op de manier waarop u tegen beleggen aankijkt.

Nieuw perspectief, anders beleggen?

Misschien bent u in een andere fase van uw leven gekomen. Dat is vaak aan de orde als uw kinderen volwassen zijn en uit huis gaan. Dan ontstaat vaak meer tijd om actief met uw beleggingen bezig te gaan. Maar andersom kan ook: u heeft nu een gezin of een eigen bedrijf. Daardoor ontbreken tijd en regelmaat om met de portefeuille bezig te zijn. Op dit soort momenten verandert het perspectief. Ook kennis speelt een belangrijke rol. Voor de één kan de enorme hoeveelheid informatie die op internet en andere media beschikbaar is een verrijking zijn en een stimulans. Een ander kan zich juist bedolven voelen onder de niet aflatende informatiestroom. Dan kan de behoefte ontstaan aan iemand die het beheer van de portefeuille overneemt.

Beleggen en psychologische factoren

Psychologische factoren zijn eveneens van invloed. Zodra het beheren van de portefeuille voor u een last begint te worden, is het de vraag of dit nog wel opweegt tegen de lusten. Die vraag moet u zich met enige regelmaat blijven stellen. De ervaring leert dat vooral mensen op leeftijd het beheer van de portefeuille steeds meer als zorg gaan ervaren.

3 hoofdvormen van beleggen

Als het om beleggen gaat zijn er 3 hoofdvormen: zelf beleggen met hulp van een adviseur, het beleggen uitbesteden aan een specialist, of helemaal zelf beleggen. Bij beleggen met advies, voert u zelf het beheer over de portefeuille. U laat zich adviseren en krijgt koop- en verkoopvoorstellen. U kunt aangeven dat u in wilt spelen op dagelijkse kansen. Of juist niet en dat u een consistente koers wilt varen en alleen wilt reageren op ontwikkelingen op de lange termijn. Een andere beleggingsvorm via vermogensbeheer. Daarbij geeft u de beleggingsportefeuille uit handen aan specialisten. Dat gebeurt op basis van duidelijke afspraken, vastgelegd in een mandaat. U kiest er dan voor om niet actief betrokken te zijn bij beslissingen over aankopen of verkopen. Uiteraard kunt u de ontwikkelingen in de portefeuille wel op afstand volgen. Het helemaal zelf doen kan natuurlijk ook. Dat is vooral geschikt voor mensen die over uitgebreide kennis en tijd beschikken om de ontwikkelingen op de financiële markten nauwgezet te volgen en hiernaar te handelen.

Persoonlijke afwegingen bij beleggen

Ook al lijkt het erop dat beleggen vooral gaat over cijfers en percentages, toch is het ook een zeer persoonlijke aangelegenheid. De vorm die u kiest, moet zitten als een goede jas: warm en comfortabel. De meeste mensen kopen regelmatig een nieuwe jas, maar slechts weinigen vragen zich af hoe comfortabel hun beleggingsvorm nog is en of een andere vorm misschien toch beter bij de huidige situatie zou aansluiten.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Rico Fasel
Rico Fasel Beleggingsadvies

Rico Fasel RBA is Directeur Product Management Beleggingsadvies bij ABN AMRO MeesPierson. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de beleggingsadvies producten en proposities voor Retail en Private Banking. Na zijn studie bedrijfskunde is hij zijn loopbaan begonnen als vermogensbeheerder en beleggingsadviseur voor private banking klanten en stichtingen en verenigingen. Later in zijn carrière heeft hij op het gebied van beleggen diverse beleidsmatige en leidinggevende functies gehad bij MeesPierson. In 2012 en 2013 is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe beleggingsadviesproposities.

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus