Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Duurzaam beleggen: het verschil tussen kiezen om iets niet te doen en iets wel te doen

U kunt geen krant openslaan of het gaat over “duurzaamheid”. De consument wil duurzame vis kopen in de supermarkt. De ondernemer zet zijn dak vol met zonnepanelen. En beleggers hebben diverse opties om duurzaam te beleggen.

Maar “duurzaamheid” is volgens Jan Willem Hofland, verantwoordelijk voor de duurzame beleggingsportefeuilles van ABN AMRO, als term bijna “groengedraaid”. Hij pleit daarom voor de introductie van de Afrikaanse vertaling: “volhoubaarheid”, zegt hij met een knipoog. ‘Die term dekt veel meer de lading van de uitdaging. De vraag is namelijk of de manier waarop wij nu leven en de wijze waarop de economie draait nog wel vol te houden is.’

Duurzaam beleggen: waarom ook niet uw vermogen inzetten voor een betere wereld?

Hofland spreekt samen met Hans Meijer, ‎Directeur Beleggen Instituten & Charitas bij ABN AMRO MeesPierson, veel bestuurders van maatschappelijke instellingen over de vraag of ze hun portefeuille zouden moeten verduurzamen.

Wat doet Instituten & Charitas?

Instituten & Charitas bedient binnen ABN AMRO maatschappelijke instellingen. Hierin zijn we marktleider met circa 1900 maatschappelijke instellingen als klant. Dit zijn onder andere goede doelen, vermogensfondsen, religieuze instellingen en branche- en belangenorganisaties.

‘Veel bestuurders hebben hun functie aangenomen vanuit een overtuiging om iets goeds te doen. Ze willen een verschil maken met de maatschappelijke instelling waar ze bestuurder van zijn geworden’, legt Meijer uit. ‘In alle gevallen is het vermogen van de organisatie maatschappelijk verantwoord belegd. Op die manier kies je er voor om in bepaalde zaken – bijvoorbeeld clusterbommen – niet te beleggen. Het is dus een keuze om iets niet te doen. Terwijl wij graag deze klanten willen overtuigen om juist te kiezen om iets wel te doen. Door niet alleen vol overtuiging het doel te volgen waarvoor hun organisatie is opgericht maar ook het vermogen van de organisatie met diezelfde overtuiging voor een betere wereld in te zetten.’

Hofland geeft een voorbeeld om te verduidelijken wat ze hiermee nu precies bedoelen. Neem bijvoorbeeld een vereniging van huisartsen. Een logische eis aan het beleggingsbeleid voor het vermogen zal zijn dat er niet in sigarettenfabrikanten belegd wordt. Dat staat immers haaks op het doel dat de organisatie wil nastreven. ‘Maar dat is dus maar de helft van het verhaal’, zegt Hofland. ‘Want je kunt er juist ook voor kiezen om beleggingen na te streven die niet alleen maar “niet slecht” doen maar juist goed proberen te doen. Door bijvoorbeeld te beleggen in een partij die probeert goedkopere medicijnen op de markt te brengen voor ontwikkelingslanden. Op die manier ben je werkelijk duurzaam aan het beleggen met je vermogen.’

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan deze masterclass van Jan Willem Hofland

Duurzaam beleggen? U hoeft er niets voor te laten

Meijer en Hofland spreken regelmatig bestuurders die met deze keuzes worstelen. Waarom die twijfel? Vaak speelt onzekerheid een rol. Een bestuurder heeft natuurlijk een fiduciaire verantwoordelijkheid. Misschien is hij of zij wel bang dat duurzaam beleggen rendement kost, of vindt de bestuurder de tijd nog niet rijp voor een overstap naar duurzaam beleggen.

Over het rendement kunnen Meijer en Hofland kort zijn. Hoewel uw duurzame beleggingen bij ABN AMRO MeesPierson afgezet worden tegen dezelfde benchmark als alle andere beleggingen, kunnen  er op de korte termijn verschillen – positief of negatief – ontstaan met andere mandaten. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk want u belegt uiteindelijk in andere bedrijven. Maar op de langere termijn kost duurzaam beleggen u geen rendement. ‘En daarom vind ik het dus legitiem om de vraag te stellen: waarom zou u het eigenlijk niet doen?’, merkt Hofland op.

Hoewel 174 landen niet voor niets op 22 april 2016 het klimaatakkoord van Parijs ondertekenden, zou het natuurlijk kunnen zijn dat in de toekomst blijkt dat er andere oorzaken blijken te bestaan voor de aantasting van ons klimaat. Misschien is de tijd dus nog niet rijp om duurzaam te gaan beleggen? Hofland ziet het probleem niet en draait de redenering juist om . ‘Stel dát er ooit blijkt dat de mens niet de belangrijkste oorzaak was voor de klimaatveranderingen. Is het een probleem dat je ooit hebt bedacht om duurzaam te gaan beleggen? En je je daarmee ingezet hebt voor een schonere aarde of een betere situatie in ontwikkelingslanden? Terwijl je op de langere termijn geen rendement hebt laten liggen? Ik zou denken van niet.’

Het gaat de goede kant op

Meijer ziet dat ook de twijfelaars steeds vaker over de streep worden getrokken. ‘Natuurlijk heeft het klimaatverdrag daar aan bijgedragen. Maar je ziet ook dat bedrijven steeds vaker door het publiek worden aangesproken op het nemen van verantwoordelijkheid. De invloed van sociale media is daarbij ook niet te onderschatten. Datzelfde geldt ook steeds vaker voor maatschappelijke instellingen. De druk om ook het vermogen “goed” in te zetten, neemt toe.’

Maatschappelijke instellingen weten het te waarderen dat de bank actief het gesprek over dit soort onderwerpen met ze aangaat. Een duurzaam mandaat is niet duurder dan een ander mandaat terwijl de bank wel meer kwijt is aan de extra research die ervoor nodig is om dit mandaat aan te kunnen bieden. ‘Klanten voelen dat je hun passie deelt en dat zorgt ervoor dat onze suggesties ook serieus in overweging worden genomen. Van onze kant vinden we dat een klant gebruik zou moeten maken van het mandaat waar hij thuis hoort – en bij veel goede doelen is dat een duurzaam mandaat’, benadrukt Hofland.

Maatschappelijke instellingen die duurzaam beleggen geven aan blij te zijn met het driedubbel rendement dat ze op deze manier weten te behalen: de doelstelling van de stichting, een financieel rendement én een maatschappelijk rendement. Zo wordt er hard gewerkt aan een wereld en een economie die wél “volhoubaar” is.

Duurzaam beleggen: goed voor de wereld, goed voor uzelf

Met een duurzame beleggingsportefeuille toont u uw maatschappelijke betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu. Het geeft u de mogelijkheid te investeren in een betere toekomst. Zowel voor u als de generaties na u.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Hans Meijer.

Deel deze pagina

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus