Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Europese aandelenmarkten enthousiast over Mario Draghi

De afgelopen week waren de Europese financiële markten in een positieve stemming. Dat had te maken met de aanloop naar de maandelijkse vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), waarvan maatregelen werden verwacht om de dreigende deflatie af te wenden. In de Verenigde Staten waren de markten minder positief.

In Europa is al geruime tijd twijfel over de kracht van het economisch herstel en in augustus daalde de inflatie zelfs verder naar 0,3% (vergeleken met 0,4% in juli). Zelfs uit Duitsland kwamen geregeld tegenvallende indicatoren omtrent het vertrouwen bij ondernemers en consumenten, terwijl ook de hardere economische data regelmatig teleurstelden. De afgelopen week werd deze ontwikkeling doorbroken met twee zeer goede cijfers uit de Duitse industrie. In juli stegen de fabrieksorders met 4,6% en de industriële productie met 1,9% ten opzichte van juni, wat bovendien veel sterker was dan verwacht.

Toen de ECB vervolgens op donderdag ook nog eens meer maatregelen aankondigde dan verwacht, brak er zelfs enige euforie uit op de aandelenmarkten. De meeste Europese aandelenindices sloten 2% tot 3% hoger vergeleken met vorige week vrijdag en de helft van deze stijging werd op donderdag gerealiseerd.

Bij afwezigheid van bedrijfsnieuws van enige betekenis, werden de markten hoofdzakelijk gedreven door het genoemde macro-nieuws en ook enigszins door de geopolitiek. Op dat laatste vlak gebeurde er de afgelopen week veel in Irak (met weer een onthoofding van een Amerikaanse journalist) en in Oekraïne, waar Russische tanks het oosten van het land schijnen te zijn binnengevallen. De aandelenmarkten konden over dit laatste betrekkelijk makkelijk heenstappen, omdat er tegelijkertijd ook gesprekken begonnen tussen Rusland en Oekraïne om het conflict op te lossen. Van de kant van het Westen werd daarbij met behulp van verdergaande sancties de druk op Rusland opgevoerd.

De AEX steeg met ruim 2% tot 421,59 op donderdag en dat is de hoogste stand sinds eind juni 2008. Binnen de index hebben we de opinie van Boskalis verlaagd naar houden, vanwege twijfel aan de kwaliteit van het orderboek, en hebben we Wolters Kluwer weer opgenomen in ons universum met een koopaanbeveling. In tegenstelling tot de Europese markten, bleven de Amerikaanse aandelenmarkten de afgelopen week wat kwakkelen. Belangrijkste reden is dat de kracht van de Amerikaanse economie zo sterk is dat in toenemende mate wordt gevreesd voor een eerdere verhoging van de Amerikaanse rente (de fed funds rate). Wij handhaven overigens de verwachting dat de Federal Reserve dat pas medio 2015 zal doen.

ECB tracht vergroting van de kredietverlening te bespoedigen

Als uitvloeisel van de positieve stemming in Europa, ontstond er opwaartse druk op de kapitaalmarktrente. De maatregelen die de ECB heeft voorgesteld zullen echter zorgen voor hernieuwde neerwaartse druk, waarbij het renteverschil met de Verenigde Staten verder zal oplopen en de dollar verder kan stijgen. Het meest opvallend in de besluiten van de ECB was wel de verdere verlaging van de officiële rentetarieven met 0,1%-punt tot 0,05% voor de herfinancieringsrente, 0,3% voor de marginale leenrente en -0,2% voor de depositorente.

Kennelijk probeert de ECB hiermee banken te verleiden om wat ruimer gebruik te maken van de – in juni al aangekondigde – TLTRO’s (targeted long term refinancing operations). Dit zijn goedkope lang lopende leningen, die niet mogen worden gebruikt voor hypotheken en overheidsobligaties en dus exclusief bedoeld zijn om de kredietverlening aan het bedrijfsleven te vergroten. Op deze TLTRO’s kan in september en december worden ingeschreven en het rentetarief is gebaseerd op de herfinancieringsrente.

Door deze te verlagen tot volgens Mario Draghi het laagst denkbare niveau, wordt het voor banken aantrekkelijker om niet tot de uitgifte van december te wachten. Daarnaast kondigde de ECB een opkoopprogramma van Asset Backed Securities aan en van gedekte obligaties, waarvan de details begin oktober zullen worden bekend gemaakt. Omdat de TLTRO’s voor een deel zullen worden gebruikt om de LTRO’s van 2011-2012 af te lossen zal het netto resultaat geringer zijn dan de totale uitgifte. Daarmee is het ook onzeker hoe groot de omvang van het totale programma zal uitvallen (gesuggereerd werd EUR 600 tot 700 miljard), maar de markten hebben er vooralsnog enthousiast op gereageerd.

Niettemin liep de 10-jaarsrente in de kernlanden van Europa licht op (als uitvloeisel van de verbeterende conjunctuurindicatoren), maar minder dan in de Verenigde Staten. In de Zuid Europese landen daalde de 10-jaars rente echter wel gewoon verder waardoor de rente in Italië (2,37%) – naast die in Spanje (2,18%) – nu zelfs onder die in de Verenigde Staten (2,45%) is uitgekomen.

Onze verwachting is dat de kapitaalmarktrente in de belangrijke landen vooralsnog erg laag zal blijven en ook wat lager dan we tot voor kort dachten. Het renteverschil tussen de Verenigde Staten en de landen van de eurozone zal vermoedelijk wel toenemen, wat zal bijdragen aan een versterking van de Amerikaanse dollar. Vanmorgen (5 september dook de euro voor het eerst sinds juli 2013 onder de USD 1,30. Zowel voor de Europese groeivooruitzichten als voor het afwenden van deflatie is dit een positieve ontwikkeling, die ongetwijfeld ook door de ECB werd beoogd.

Markten gedreven door macro-economische indicatoren

De komende week zijn er geen publicaties van bedrijfsresultaten, daarop moeten we tot medio oktober wachten. Het beeld zal dus worden bepaald door macro-economisch nieuws en natuurlijk ook door ontwikkelingen op het geopolitieke vlak. Wat dat laatste betreft moeten we misschien afwachten of er nog nieuwe conclusies getrokken kunnen worden uit de NAVO-top in Wales, die vandaag (5 september) afloopt. Verder zullen de besprekingen tussen Rusland en Oekraïne het beeld bepalen en de vraag hoe president Poetin reageert op de intensivering van de Westerse sancties.

Op macro-economisch gebied kijken we met belangstelling uit naar cijfers over de industriële productie in de Europese Unie als geheel en in afzonderlijke landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland. De vraag is of deze landen de prestatie van Duitsland in juli zullen kunnen kopiëren. Daarnaast verschijnen er nieuwe gegevens over de inflatie in China en ook in Frankrijk. Tegen het einde van de week komen er cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in september (voorlopige cijfers van de universiteit van Michigan) en over de Amerikaanse detailhandelsverkopen in augustus.

Maar eerst krijgen we vanmiddag de jongste gegevens over de Amerikaanse werkgelegenheid in augustus. Als u dit leest zijn deze al bekend, maar ik verwacht dat de werkgelegenheid met tussen 225.000 en 250.000 banen zal zijn toegenomen en dat de werkloosheid weer iets verder zal zijn gedaald. We kijken er met spanning naar uit!

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Ben Steinebach
Ben Steinebach Beleggingsstrategie

Ben Steinebach is hoofd Beleggingsstrategie en verantwoordelijk voor het beleggingsadvies aan de particuliere beleggers van ABN AMRO. Ben maakt daarvoor de vertaalslag van de macro-economische omgeving naar de individuele beleggingsportefeuille.

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus