Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Hoe duurzaam zijn de bedrijven in mijn portefeuille?

U wilt best wel eens kritisch kijken naar de mate van duurzaamheid van uw portefeuille. Maar hoe weet u nu hoe die bedrijven presteren op duurzaamheid?

Maar hoe zet u nu die eerste stap op weg naar een duurzame portefeuille? Daarvoor zou u de ‘Duurzaamheidsindicator’ kunnen gebruiken. De Duurzaamheidsindicator geeft een oordeel over de duurzaamheid van een groot aantal bedrijven. De beoordeling komt tot stand door bedrijven binnen een sector onderling te vergelijken. Bedrijven krijgen een score tussen 1 (slecht) en 5 (uitstekend).

Er wordt naar een groot aantal factoren gekeken. Zo moet het bedrijf bijvoorbeeld niet alleen zelf duurzaam produceren, maar wordt er ook gekeken of de producten die het bedrijf maakt een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving. Neem twee bedrijven die verpakkingsmaterialen maken en álles in het productieproces ‘goed’ doen. De fabriek waar er uiteindelijk afbreekbaar verpakkingsmateriaal van de band rolt, zal uiteraard hoger scoren dan de collega die nog altijd alleen maar plastic als grondstof gebruikt.

Monitoring van bedrijven

In principe eindigt met die objectieve waardering van het bedrijf in de vorm van de Duurzaamheidsindicator de bemoeienis van de bank. ‘Wij verstrekken de informatie en staan voor een duurzamere ontwikkeling, maar uiteindelijk is het de klant die beslist welk bedrijf hij wel of niet opneemt in zijn portefeuille’, legt Rouschop uit. Rouschop is Sustainability Manager bij ABN AMRO.

Er is echter een belangrijke uitzondering. Als een bedrijf een van de tien principes van de ‘UN Global Compact’ schendt, krijgt de onderneming het wel aan de stok met de bank. De United Nations Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties om bedrijven te stimuleren om duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid te voeren en te rapporteren over de uitvoering ervan. De UN Global Compact heeft tien fundamentele principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie bijeengebracht.

‘Als duidelijk wordt dat een bedrijf een van die regels schendt, dan zakt dat bedrijf wat ons betreft door het ijs. We gaan dan, vaak gezamenlijk met andere institutionele investeerders, druk uitoefenen op zo’n bedrijf om de situatie te veranderen. Dat wordt een ‘engagement traject’ genoemd. Dat gebeurt overigens in eerste instantie achter gesloten deuren. Maar als er geen verbetering optreedt in het gedrag kan dat leiden tot het advies om het bedrijf te verkopen’, aldus Rouschop.

ABN AMRO trekt bij een engagement traject samen op met Robeco. En in veel gevallen helpen ook institutionele beleggers mee om de druk op de onderneming in kwestie op te voeren.

Maar hoe check je nu of een bedrijf zich schuldig maakt aan kinderarbeid of corruptie? Daarvoor maakt ABN AMRO gebruik van de diensten van Sustainalytics. Dat bedrijf monitort ondernemingen, onder andere aan de hand van de principes van de UN Global Compact. De analisten zoeken uit of er ergens ter wereld melding wordt gemaakt van controverses in de pers en rapporten van onder andere NGO’s. Ook rechtszaken en boetes worden betrokken in de analyses. De bank ontvangt periodiek alerts met updates van de beoordelingen van de analisten van Sustainalytics.

‘Sustainalytics biedt inzicht in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. ABN AMRO beslist vervolgens zelf hoe er op basis van die inzichten wordt gehandeld’, legt Joris Laseur van Sustainalytics uit. ‘Structureel kijken we naar meer dan 10.000 bedrijven wereldwijd. En inmiddels bieden we voor bijna 5.000 bedrijven een duurzaamheidsscore aan op basis van tientallen indicatoren.’

De gegevens van Sustainalytics worden vooral gebruikt door banken en vermogensbeheerders. Voor een deel is de analyse en monitoring mensenwerk voor de meer dan 120 analisten die bij Sustainalytics werken. Maar er wordt ook intensief gebruik gemaakt van automatische systemen die data aanleveren. Met behulp van alle verzamelde gegevens en analyses actualiseert Sustainalytics voortdurend zijn analyses en scores.

Duurzaam beleggen: goed voor de wereld, goed voor uzelf

Met een duurzame beleggingsportefeuille toont u uw maatschappelijke betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu. Het geeft u de mogelijkheid te investeren in een betere toekomst. Zowel voor u als de generaties na u.

Deel deze pagina

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus