Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Hoe kunt u zelf meer te weten komen over duurzaamheid?

Wilt u, naast de hulp die de bank u kan bieden, ook zelf controleren of uw ideeën over een betere wereld stroken met de strategie van de ondernemingen waarin u belegt? Dat kan.

Zo publiceren veel bedrijven een duurzaamheidsverslag. Maar ook een organisatie als de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) doet periodiek onderzoek naar de stand van zaken bij beursgenoteerde bedrijven. En u kunt natuurlijk ook zelf het bedrijf kritische vragen stellen op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Duurzaamheidsverslag

Ieder beursgenoteerd bedrijf moet jaarlijks tekst en uitleg geven bij de resultaten. Dat gebeurt in een financieel jaarverslag. Voor veel aandeelhouders is die informatie over de cijfertjes en de hoeveelheid machines en personeel echter onvoldoende om zich een goed beeld te kunnen vormen over het bedrijf. Zij willen ook weten hoe het bedrijf zich inspant voor een betere wereld. Als een snoepfabrikant kan kiezen tussen het gebruik van ‘normale’ cacao of cacao van boeren die zich inspannen om het gewas zonder bestrijdingsmiddelen te telen, welk keuze maakt het bedrijf dan? Of worden er door die kledingfabrikant ook wel eens onaangekondigde inspecties gehouden bij die naaiateliers in Bangladesh om te zien wie de spijkerbroeken eigenlijk in elkaar zetten?

Om een antwoord te geven op die vragen is het ‘duurzaamheidsverslag’ of het ‘maatschappelijk verslag’ in het leven geroepen. Hierin wordt gekeken naar ethische vraagstukken en de belasting voor het milieu ten aanzien van de activiteiten van de onderneming. Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationaal instituut (gevestigd in Amsterdam) dat wereldwijde richtlijnen ontwikkelt voor duurzaamheidsverslagen. Met behulp van de laatste richtlijnen (de G4) zijn vorderingen op het gebied van duurzaamheid meetbaar, uitgebreid onderbouwd en onderling vergelijkbaar.

VBDO

De VBDO is een Nederlandse beleggersvereniging die opkomt voor de belangen van institutionele en particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De VBDO maakt multinationals en beleggers bewust van hun bijdrage aan een duurzame kapitaalmarkt door onderzoek uit te voeren en te publiceren, bijeenkomsten te organiseren om kennis uit te wisselen en vragen over duurzaamheid te stellen op aandeelhoudersvergaderingen. Vooral dat laatste lijkt zo nu en dan een effectief middel om druk te zetten op bedrijven om beter hun best te doen om duurzamer te produceren.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Het aandeel dat u in bezit heeft, biedt u een deel van de eigendom van de onderneming. Dat heeft een economische waarde (u kunt het aandeel verkopen en u ontvang mogelijk dividend), maar u heeft in veel gevallen ook iets te vertellen in de onderneming met behulp van uw stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders. Zo’n vergadering (‘ava’ genoemd) biedt de mogelijkheid aan het bestuur en de raad van commissarissen om rekening en verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders. Bovendien is er ook ruimte voor die aandeelhouders om beide bestuursorganen te ondervragen. Steeds vaker worden er tijdens de ava’s kritische vragen gesteld ten aanzien van de manier waarop een bedrijf onderneemt.

Duurzaam beleggen: goed voor de wereld, goed voor uzelf

Met een duurzame beleggingsportefeuille toont u uw maatschappelijke betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu. Het geeft u de mogelijkheid te investeren in een betere toekomst. Zowel voor u als de generaties na u.

Deel deze pagina

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus