ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Hoe zit dat met de macro-economische invloeden op beleggingen?

In de serie Financial Focus ‘Hoe zit dat met’ geven experts van ABN AMRO MeesPierson een kijkje in hun keuken.

Ben Steinebach is Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson. In zijn ‘Hoe zit dat met’ serie legt Ben verbanden uit die u kunnen helpen de financiële wereld beter te doorgronden.

Als de economie boven het trendmatige niveau groeit, wordt er meer besteed en kunnen bedrijven de prijzen verhogen, waardoor de winsten zullen stijgen. Dat zorgt ervoor dat de aandelenkoersen ook stijgen.

Soms maken bedrijven veel winst, maar komt de koers nauwelijks van zijn plaats. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak, maar er zijn twee dingen die meespelen op de aandelenmarkten. Ten eerste is de winst vaak al in de koers van het aandeel verwerkt. Ten tweede is er soms soms twijfel bij beleggers of de goede gang van zaken op de aandelenmarkten wel duurzaam is. Denk aan de aandelenmarkten ten tijde van de eurocrisis.

Inflatie is de gemiddelde prijsstijging. Deflatie is juist het dalen van prijzen. Inflatie kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de werkgelegenheid toeneemt en de lonen stijgen, waardoor bedrijven hun prijzen verhogen.

Stijgende rente is langs twee kanalen nadelig voor aandelen. Als de rente stijgt, is dat ten eerste interessant voor obligaties. Obligaties hebben dan in relatieve zin meer waarde dan aandelen. Ten tweede betekenen stijgende rentelasten dat de kosten van bedrijven omhoog gaan – en de winst omlaag. Dat is van negatieve invloed op de aandelenkoersen.

De meestgebruikte waarderingsmaatstaf op de aandelenmarkten is de koerswinst-verhouding. Een koers-winstverhouding van 10 zegt bijvoorbeeld dat de huidige waardering van het bedrijf (de waarde van de aandelen dus) tien maal de huidige jaarwinst bedraagt.

Meer weten over de macro-economische invloeden op beleggingen? Bekijk alle video’s van Ben Steinebach.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Ben Steinebach
Ben Steinebach Beleggingsstrategie

Ben Steinebach is hoofd Beleggingsstrategie en verantwoordelijk voor het beleggingsadvies aan de particuliere beleggers van ABN AMRO. Ben maakt daarvoor de vertaalslag van de macro-economische omgeving naar de individuele beleggingsportefeuille.

Hoe zit dat met de macro-economische invloeden op beleggingen?
5.0/5 score (3 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus