Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Optimaal rendement op maatschappelijk vermogen met aandelen

Bent u als bestuurder verantwoordelijk voor het beheer van het maatschappelijk vermogen van uw fonds? Dan is het van belang te weten waarom u in aandelen kunt beleggen.

Als financieel directeur of penningmeester moet u voldoen aan de rendementseis op het vermogen van de organisatie. Deze eis vanuit het bestuur levert vaak een dilemma op: de grote ambities van de organisatie moeten blijvend worden gerealiseerd, liefst zonder in één jaar een verlies te moeten rapporteren.

De doelstellingen van uw organisatie

Is het beleid van het bestuur wat betreft het vermogen wel realistisch? Zijn de uitgaven goed afgestemd op de beleggingsdoelstellingen? Een goed beleid zou u kunnen omschrijven als het zodanig afstemmen van de beleggingen van het vermogen op de doelstellingen van het fonds, dat de kans zo groot mogelijk wordt de gewenste doelstellingen te realiseren. Beleggen in aandelen zou u kunnen helpen bij het bereiken van die doelstellingen.

Waarom beleggen in aandelen?

Er zijn twee heldere redenen om (deels) in aandelen te beleggen.

  1. Uit vele onderzoeken blijkt dat aandelen een betere bescherming vormen tegen inflatie dan obligaties of de spaarrekening. Met een gedeeltelijke belegging in aandelen heb je meer zekerheid om koopkracht van vermogen structureel te behouden. Inflatie is een groot risico dat, in ieder geval gevoelsmatig, vaak wordt onderschat. Als u in de doelstelling die u nastreeft rekening houdt met inflatie, zijn aandelen een goede keuze.
  2. Wanneer er structureel uitgaven of onttrekkingen aan het vermogen worden gedaan, is het van belang obligaties in de portefeuille op te nemen. Heeft uw fonds daarbij ook een vermogensdoelstelling, dan zijn aandelen een goed instrument die een kans bieden het vermogen in stand te houden of te verhogen.

Welke verhouding tussen aandelen en obligaties?

Maar wat is nu de ideale verhouding tussen aandelen en obligaties om uw vermogen in te richten? Om dat goed te analyseren maken wij gebruik van scenarioanalyse. Scenarioanalyse geeft een goed beeld van hoe het vermogen zou kunnen ontwikkelen onder allerlei economische omstandigheden. Daarbij wordt rekening gehouden met de geformuleerde doelstellingen, stortingen en onttrekkingen. Zo kan bekeken worden of de financiële doelen realistisch zijn en wat u zou kunnen doen om de haalbaarheid daarvan te verbeteren. Met behulp van scenarioanalyse kunnen de verschillende beleggingsportefeuilles met elkaar worden vergeleken. Zo kunt u bekijken welke portefeuille de beste mogelijkheden biedt.

Voorbeeld van een scenarioanalyse

Hieronder staat een voorbeeld van een scenarioanalyse.

  • Op de verticale as is aangegeven wat de kans is dat het vermogen in stand gehouden kan worden. Daarbij wordt rekening gehouden met inflatie voor verschillende invullingen van de beleggingsportefeuille.
  • Op de horizontale as zijn verschillende beleggingsportefeuilles aangegeven, naarmate de portefeuille meer naar rechts ligt kent de portefeuille een risicovollere invulling. Hieruit blijkt dat de spaarrekening een minder efficiënte invulling is, maar te veel in aandelen ook niet de gewenste oplossing is.

Voorbeeld van een scenarioanalyse

vermogensdoelstelling-grafiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede afstemming is noodzaak

Hoe u uw beleggingen ook inricht: afstemming van beleggingsbeleid en uitgavenbeleid is noodzakelijk. De invulling verschilt per maatschappelijk fonds en is afhankelijk van de uitkeringsdoelstelling van het fonds. Maar het is in ieder geval belangrijk dat uw organisatie de doelstellingen helder definieert. En wie weet kan beleggen in aandelen u helpen die doelstellingen te realiseren.

Deel deze pagina

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus