Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Prinsjesdag 2018: nabeschouwing

De uitzonderlijk lange troonrede van koning Willem-Alexander is de eerste voorbode: er staan ons veel veranderingen te wachten. Lees hieronder een eerste opsomming van de belangrijkste punten.

 

 • Nederland staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen in het belastingstelsel. Veel veranderingen werden al verwacht.
 • Het btw-tarief van 6% gaat op 1 januari 2019 omhoog naar 9%.
 • De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting gaan de komende jaren voor de meeste mensen omlaag. In 2019 zien we de eerste tariefsverlaging. Dan houden we 4 tariefschijven, met een toptarief van 51,75% (2018: 51,95%). Wat opvalt, is dat het tarief in de tweede en derde schijf in 2019 met 2,75%-punt omlaag gaat (van 40,85% naar 38,10%). Degenen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, houden een lager tarief in de eerste 2 tariefschijven omdat zij geen AOW-premie betalen.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd. Veel andere aftrekposten volgen de beperking van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020. Een belangrijke uitzondering is de lijfrentepremieaftrek.
 • Op Prinsjesdag zijn de nieuwe forfaitaire rendementen voor de belastingheffing in box 3 voor 2019 bekendgemaakt. Vergeleken met 2018 is het forfaitair spaarrendement voor 2019 lager en het forfaitair beleggingsrendement hoger. Dat laatste houdt verband met de hogere rendementen op vastgoed (vanwege hogere huizenprijzen) en op aandelen.
 • De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers geldt vanaf 2019 nog maar 5 jaar. Dat geldt ook voor bestaande situaties. Er komt overgangsrecht voor schoolgelden voor internationale scholen.
 • Het tarief in box 2 voor aanmerkelijkbelanghouders blijft in 2019 25%. Vanaf 2020 gaat dit tarief stapsgewijs omhoog naar 26,9% in 2021.
 • Veel directeuren-grootaandeelhouders hebben een schuld in rekening-courant aan
  hun BV. Het kabinet wil schulden boven €500.000 terugdringen. In de Miljoenennota 2019 staat het voorstel om, voor zover de schuld aan de eigen BV in totaal meer bedraagt dan €500.000, in de toekomst het meerdere aan te merken als een belaste winstuitdeling in box 2 van de inkomstenbelasting.
 • De tarieven in de vennootschapsbelasting van 20% en 25% gaan stapsgewijs omlaag naar 16% en 22,25% in 2021. In 2019 gaan deze tarieven naar 19% en 24,3%.
 • Er komt in 2019 een versobering van de regels voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.
 • De dividendbelasting wordt afgeschaft per 2020. Er komt een bronbelasting in bepaalde situaties voor terug.

Dit is een selectie van alle voorgenomen maatregelen. Deze kunnen nog veranderen tijdens de parlementaire behandeling.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus