Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Privacy familiebedrijven in de knel?

Het is nog niet zover. Maar het komt wel als Europa instemt met een specifieke conceptrichtlijn. Dan moeten ook familiebedrijven laten zien wie hun grootaandeelhouders zijn. Belangrijke informatie is dan voor veel mensen toegankelijk. Privépersonen met een aandelenbelang vanaf (circa) 25% krijgen hiermee te maken. En bij familiebedrijven komen aandelenpakketten van deze omvang veel voor. Aandeelhouders van deze bedrijven maken zich grote zorgen over hun privacy en hun persoonlijke veiligheid. Hieronder leest u waarom.

Belastingontduiking en financiering van terrorisme tegengaan

De nieuwe Europese richtlijn moet belastingontduiking en de financiering van terrorisme via brievenbusfirma’s tegengaan. Brievenbusfirma’s moeten transparanter worden. Nu is vaak niet duidelijk wat ze doen, waar ze dat doen en wie de uiteindelijk gerechtigden zijn. Zij hebben namelijk alleen een postadres – een brievenbus – in een land (vaak met een voordelig belastingklimaat) terwijl zij hun feitelijke activiteiten ergens anders verrichten. De uiteindelijk gerechtigden zijn meestal niet te achterhalen omdat bijvoorbeeld alleen een stichting of een buitenlands bedrijf zichtbaar is. Een registratieplicht van informatie moet hier duidelijkheid over geven.

Ook particulieren met een legitiem belang kunnen informatie inzien

Om welke informatie gaat het? Het gaat om de naam, de geboortedatum, de nationaliteit van de aandeelhouders en hun aandelenpercentage. Geen privéadressen van de aandeelhouders (vooralsnog). De geregistreerde informatie is zichtbaar voor banken, notarissen en opsporingsdiensten die gegevens moeten controleren. Maar ook voor particulieren met een legitiem belang. Bijvoorbeeld bij een vermoeden dat sprake is van witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Als de verwachting klopt dat het legitiem belang snel aanwezig is, ligt bovengenoemde informatie straks eigenlijk op straat.

Begrip maar ook zorgen over transparantie

Veel mensen zullen begrip hebben voor de doelstelling van de conceptrichtlijn. Maar er zijn ook veel mensen ongerust. Dit treft namelijk ook bedrijven die gewoon belasting betalen en niet betrokken zijn bij terrorisme. De jaarcijfers van deze bedrijven waren al bekend, maar straks ook wie de grootaandeelhouders zijn.

Aandelen familiebedrijven vaak gecertificeerd

Vooral voor familiebedrijven waarvan de aandelen in de vennootschapsstructuur zijn gecertificeerd, heeft dit gevolgen. Bij certificering zijn aandelen in de ondernemingsstructuur bij de notaris omgezet in certificaten. Onder bepaalde voorwaarden kan dat zonder fiscale gevolgen. Een Stichting Administratiekantoor (afgekort als STAK) houdt vervolgens de aandelen. Certificering gebeurt vaak om een splitsing te kunnen aanbrengen tussen zeggenschap (stichtingsbestuur) en rendement (certificaten). Maar men kiest hier ook vaak voor om privacyredenen. Met de STAK als aandeelhouder is immers niet meteen duidelijk wie de achterliggende aandeelhouders zijn. Een Europees aandeelhoudersregister op basis van de conceptrichtlijn verandert dat.

Uitzondering bij aantoonbaar reëel veiligheidsrisico

Voor aandeelhouders die aantoonbaar een reëel veiligheidsrisico lopen, kunnen lidstaten een uitzondering maken. Bijvoorbeeld wanneer het risico bestaat om te worden gechanteerd, opgelicht of gekidnapt. Het is de vraag of hiermee uiteindelijk alle zorgen en bezwaren van de aandeelhouders tegen de Europese plannen helemaal worden weggenomen.

Beperkter Nederlands aandeelhoudersregister per 2016?

Bovenstaande plannen staan los van eerdere plannen van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voor een centraal aandeelhoudersregister bij de Kamer van Koophandel per 2016. Dat zou beperkter toegankelijk zijn, juist vanwege de privacy. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van bovenstaande conceptrichtlijn hiervoor zijn.

Gaan de scherpe kantjes ervan af?

Het is nog niet zover. Het Europees Parlement moet de conceptrichtlijn nog goedkeuren. En dan moet Nederland binnen 2 jaar zijn wetgeving hierop aanpassen. Het duurt dus waarschijnlijk nog wel even. Misschien gaan de scherpe kantjes er nog wel van af. Nu al inspelen op toekomstige wetgeving lijkt dan ook te vroeg. De doelstelling van de conceptrichtlijn is belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat aandeelhouders van (familie)bedrijven zoveel mogelijk beschermd blijven tegen onwenselijke inbreuken op hun privacy en hun persoonlijke veiligheid.

 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus