Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Switchen naar duurzaam beleggen: op gevoel óf op cijfers?

Het aantal vermogende bankklanten dat een deel van het vermogen stopt in duurzaam beleggen groeit snel. Gebeurt dat nu op basis van het goede gevoel? Of spelen feiten en cijfers toch nog  een rol van betekenis?

Beleggen was decennialang een bezigheid waarbij het maar om twee dingen draaide: vermogensbehoud en liefst een gezond rendement. De afgelopen jaren is daar een factor bijgekomen, en ik denk dat we daar blij mee moeten zijn. Veel beleggers zijn op zoek naar een ander soort rendement. Het rendement waarbij duurzaamheid van de beleggingen een grote rol speelt.

Gevoel én ratio

Wat ik tegenwoordig bij veel klanten zie, is het gevoel dat duurzaam beleggen goed is en daarom móet, een grote rol speelt. Gaan mensen zich, samen met hun beleggingsadviseur, meer verdiepen in duurzaam beleggen, dan spelen feiten en cijfers weer een grotere rol. Blijkbaar is het én-én: rendement én duurzaamheid zijn voor vermogende beleggers belangrijk.

Het afgelopen jaar is het aantal klanten dat vrijwel volledig duurzaam belegt met tientallen procenten toegenomen. Maar als je kijkt naar de beweegreden, dan is dat niet enkel en alleen te danken aan het ‘goede gevoel’. In talloze gesprekken met de beleggende klanten komt namelijk ook naar voren dat ze steeds rationeler kijken naar duurzaam beleggen. Ze verwachten een gezond rendement en zien dat júist duurzame beleggingen het goed doen. Dat versterkt de verwachting die ze in de meeste gevallen in de basis al hadden. Hoe fijn is het dan dat ratio en gevoel samenvallen!

Goede onderbouwing

Onlangs had een collega-bankier een gesprek met een echtpaar dat zeer vermogend is. De vrouw had al jaren de wens om meer duurzaam te beleggen, maar zocht vooral, samen met haar man, naar een goede onderbouwing. Want een groot deel van je vermogen investeren in duurzaamheid puur op gevoel, gaat sommigen net een stap te ver.

Het balanceren tussen gevoel en ratio speelt bij duurzaam beleggen wellicht veel meer dan bij ‘gewoon’ beleggen. Omdat steeds meer mensen wel de wens hebben om duurzaam beleggen, maar nog op zoek zijn naar rationele onderbouwing in de vorm van bijvoorbeeld benchmark-onderzoek, ligt de bal voor een deel bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor duurzaam beleggen in de bankenwereld. Als vermogende klanten voldoende op de hoogte worden gebracht over cijfers en feiten, zal de groei van het aantal duurzame beleggers de komende jaren explosief stijgen. En dat geeft iedereen een goed gevoel.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Jan Willem Hofland
Jan Willem Hofland Hoofd Investment Centre ABN AMRO MeesPierson

Na zijn studie Bedrijfskunde op Universiteit Nijenrode in Breukelen is Jan Willem begonnen als vermogensbeheerder bij MeesPierson.

Vanaf 1 januari 2004 was hij verantwoordelijk voor het aandelenbeleid voor de vermogensbeheerportefeuilles van MeesPierson Nederland. Tevens was hij verantwoordelijk voor het beheer van een aantal individuele mandaten en de bijbehorende cliëntcontacten.

Van 2007 tot en met 2017 was Jan Willem managing director van Triodos MeesPierson. Sinds 1 januari 2018 geeft Jan Willem leiding aan het Investment Centre van ABN AMRO MeesPierson.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus