Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Toets op financiële fitheid vraagt openheid van zaken

Ik wil mijn klanten natuurlijk uitstekend adviseren. Dat kan vooral als ik ze ook goed ken. Met andere woorden: ik kan pas een optimaal advies geven als ik een goed beeld heb van wie zij echt zijn en wat zij willen bereiken. Dat is vanzelfsprekend, zult u zeggen. De praktijk is echter iets weerbarstiger. Want niet iedereen is zonder meer bereid om volledig openheid van zaken te geven.

Onlangs vulde ik een vragenlijst in voor een gezondheidscheck. Ik vind het dan zelf al gauw heel gewoon om, als het over mijn gezondheid gaat, de meest persoonlijke vragen te moeten beantwoorden. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het de diagnose ten goede komt. Maar vinden mijn klanten dat ook als het om hun financiële positie gaat? Hoe relevant zijn mijn vragen en welk doel dienen ze? Door openheid van zaken te vragen, krijg ik een compleet beeld. En zo kan ik de wensen en eisen van de klant koppelen aan zijn huidige en toekomstige financiële situatie. Hiermee zorg ik dat mijn klanten – kerkbesturen, congregaties, koepels en andere religieuze instellingen- een uitstekend en passend advies krijgen.

Inzicht in de financiële situatie

Inkomsten, uitgaven en risico’s in evenwicht houden, blijft een uitdaging voor iedere religieuze instelling. Welke gebouwen staan er op de balans? Leveren deze iets op door middel van verhuur of juist niet? Welke bijdrage hebben de inkomsten uit alle vorderingen, liquiditeiten en beleggingen? Welke ontwikkeling wordt er verwacht ten aanzien van de opbrengsten uit collectes en nalatenschappen? Ook willen we weten of er toezeggingen zijn gedaan en of er ruimte is voor het ledigen van de noden waarvoor onze klant klaar willen staan. En hoe zit het met de vaste lasten van het kerkgebouw en de pastoor of voorganger? U merkt, vragen genoeg. Met de antwoorden kunnen wij de klant het best adviseren over de mogelijkheden op het gebied van beleggen en liquiditeiten. Precies zoals bij mijn antwoorden op de vragen over mijn gezondheid.

Hoe kunnen wij u helpen met het realiseren van uw doelen?

Voor een aantal klanten blijkt dat een best lastige vraag. We kijken heel stelselmatig naar wat de klant heeft en wat de opbrengsten uit het aan ons toevertrouwde vermogen voor de klant moet zijn. De ene religieuze instelling wil geven aan de noden in de wereld, terwijl de andere het onderhoud van het gebouw hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. Ongeacht het doel, hoe bereik je het? En op welke termijn? Welke risico’s mag en kan de instelling dragen? Als je dat weet, dan weet je ook hoeveel de beleggingsportefeuille moet opbrengen en wat de geschikte samenstelling is.

Waardevolle sparringpartner

Maar dan ben ik er nog niet. Want wat als de wereld er morgen ineens heel anders uit ziet? Religieuze instellingen beleggen in de regel defensief en ook graag duurzaam. Hoe kunnen mijn klanten hun doelstellingen waarmaken in een tijd zoals nu waarin de rente laag staat? We houden rekening met verschillende scenario’s en berekenen de gevolgen daarvan door. We kijken als het ware voorbij die beleggingsportefeuille en ik merk dat dat onze klanten rust geeft. Soms bevestigen we wat de klant al wist en in andere gevallen bieden we juist nieuwe inzichten. Door inzage in de boeken te vragen, kunnen wij zo die waardevolle sparringpartner zijn. Precies wat we willen.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Rian Vens-Hagting
Rian Vens-Hagting ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas

Rian Vens-Hagting is ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas. Ze adviseert, samen met haar team, maatschappelijke organisaties op het gebied van governance, betalingsverkeer en duurzaam vermogensbeheer. Haar focus segmenten zijn religieuze-, onderwijs- en financiële instellingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus