Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Vooruitblik, welk rendement gaat u in 2017 behalen?

Aan het begin van 2017 ziet de wereld er beleggingstechnisch beter uit dan aan het begin van 2016 en ABN AMRO adviseert een sterk overwogen positie in aandelen. Toch zijn veel beleggingsthema’s uit de tweede helft van 2016, ook aan het begin van het nieuwe jaar nog steeds actueel. Een aantal thema’s zullen bepalend zijn voor uw rendement in het nieuwe jaar.

Vooruitblik 2017 – De belangrijkste thema’s

  • De wereldeconomie is aan de beterende hand…
  • … en de verwachting is dat bedrijfswinsten verbeteren.
  • Centraal bankbeleid zal echter verder uiteenlopen.
  • Ook politieke onzekerheid blijft, met meerdere verkiezingen in Europa…
  • … en het is de vraag of president Trump de verwachtingen gaat waarmaken.

Verbetering wereldeconomie zet door in 2017

Sinds de zomer is de kracht van de wereldeconomie toegenomen. Dit komt voornamelijk doordat de Amerikaanse economie verbeterde. Echter, ook de Indiase economie groeide harder en grondstofgerelateerde opkomende markten als Brazilië en Rusland deden het minder slecht dan voorheen. De economische groei in China bleef op peil, onder andere door stimuleringsbeleid van de overheid, terwijl ook de groei in Europa constant bleef.

Wij verwachten dat het herstel van de wereldeconomie doorzet en gaan uit van 3,4% groei in 2017 tegen 3,0 in 2016. De laatste maanden zien we het producentenvertrouwen in de verwerkende industrie in veel landen verder toenemen. Dit vertrouwen is een goede indicator voor toekomstige economische groei. Hoewel de groei nog altijd niet uitbundig is, neemt ze wel duidelijk toe.

Tevens kunnen consumenten de economie een extra impuls geven door  hun uitgaven te verhogen. Dit is mogelijk doordat de werkloosheid in zowel de Verenigde Staten als de eurozone daalt.

Tot slot is de verwachting dat de Amerikaanse president Trump de economie verder gaat stimuleren door te investeren in bijvoorbeeld infrastructuur, maar ook door de belastingen te verlagen en de regelgeving te verminderen.

Bedrijfswinsten en omzet terug op groeipad

Wij verwachten dat omzetten en bedrijfswinsten in 2017 verder zullen herstellen. Na meerdere kwartalen van dalingen van bedrijfswinsten en -omzetten, kenterde het beeld in de tweede helft van 2016 ten goede. In 2017 is de verwachting dat dit groeipad doorzet.

De verwachting is dat de winst per aandeel voor de Wereldindex in 2016 met 17,1% zal stijgen. Om dit te bereiken is op jaarbasis een goed vierde kwartaal nodig, waarvan het cijferseizoen half januari begint. Voor heel 2017 is de verwachting dat de winst per aandeel met nog eens 12,5% toeneemt.

Punt van zorg blijft wel dat we nog weinig productiviteitsverbetering zien en dat ook de bezettingsgraden van bedrijven nog niet herstellen vanaf de heersende lage niveaus. Dit moet veranderen, voordat we kunnen spreken van een duurzaam herstel.

Onderzoek door Bespoke Investment onder beleggingsstrategen op Wall Street laat zien, dat die een gematigd beleggingsjaar verwachten met een gemiddelde eindstand op de S&P500 van 2.356. Dit betekent een jaarrendement van ruim vijf procent.

Centrale banken volgen verschillend beleid

In 2017 zal het centrale bankbeleid verder gaan divergeren. Waar de centrale banken van Europa en Japan nog zullen blijven stimuleren, is de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) de rente verder zal verhogen. Dit is afhankelijk van de staat van zowel de Amerikaanse als ook de wereldwijde economie. De snelheid en hoeveel verhogingen kunnen marktsentiment beïnvloeden.

Stijgende rentes zijn slecht voor obligaties en ook voor aandelen (hogere disconteringsvoet). Als een hogere rente echter het gevolg is van betere economische ontwikkelingen en hogere bedrijfswinsten, kan het per saldo goed zijn voor aandelenkoersen. Op dit moment prijst de markt twee renteverhogingen van de Fed in voor 2017, terwijl ABN AMRO uitgaat van drie verhogingen.

Als gevolg van de te verwachten hogere economische groei en hogere inflatie, verwachten wij dat het rendement op 10-jaars staatsobligaties wereldwijd geleidelijk gaat oplopen. Dit is ongunstig voor obligatiebeleggers. ABN AMRO voorziet een renteniveau van 2,9% in de Verenigde Staten eind 2017 (nu 2,4%) en van 0,8% in de eurozone (nu 0,2%).

Politieke onzekerheid blijft, zeker in Europa

Na het Italiaanse en Brexit referendum en de Amerikaanse verkiezingen in 2016, blijft politieke onzekerheid – met verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en misschien Italië op – de agenda. Zoals de peilingen nu laten zien, zal er een verschuiving naar populistisch rechts gaan plaatsvinden. De vraag is hoe groot deze verschuiving zal zijn en of een dergelijke partij gaat regeren. Een te grote verschuiving kan noodzakelijke Europese hervormingen in de weg staan en druk zetten op het streven naar verdere Europese integratie. Tevens kan het leiden tot meer protectionisme. Uiteindelijk is ook de vraag in hoeverre president Trump protectionistisch zal optreden.

Wordt Amerika weer ‘Great’ onder Trump

Na gewonnen te hebben met zijn verkiezingsslogan “Make America Great Again”, zal de nieuwe Amerikaanse president Trump op 20 januari worden beëdigd. De vraag is of hij de verwachtingen kan waarmaken. Wereldwijd hebben aandelenmarkten een voorschot genomen op zijn te verwachte stimuleringsbeleid. De Amerikaanse S&P 500 is sinds zijn verkiezing met bijna 5% gestegen (in usd), terwijl de Europese Stoxx600 index zelfs 8% (in euro’s) aandikte.

Financiële markten zullen daarom zijn eerste 100 dagen in het Witte Huis nauwlettend in de gaten houden. Een nieuwe president wil dan vaak de toon zetten waarmee duidelijk wordt wat voor beleid hij gaat voeren. Tevens krijgen we dan meer inzicht in hoeverre Trump protectionistisch wil gaan optreden. Vooralsnog gaat ABN AMRO er vanuit dat een verhoging van de staatsschuld en protectionistische maatregelen op meer weerstand zullen stuiten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

ABN AMRO positief voor 2017

In haar beleggingsbeleid is ABN AMRO vooralsnog positief gestemd. Sterkere economische  groei, hogere bedrijfswinsten en licht hogere rentes zijn hiervan de reden. Voor de belangrijkste beleggingscategorieën adviseren wij u een sterk overwogen positie in aandelen en een onderwogen positie in obligaties in uw portefeuille aan te houden.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Ralph Wessels
Ralph Wessels Beleggingsstrateeg

Ralph is Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson. Hij is sinds 2011 werkzaam bij de bank waar hij is begonnen als aandelenanalist.. Hiervoor werkte hij als beleggingsstrateeg bij Robeco. Ralph is een afgestudeerd bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met specialisatie in financiële markten & beleggen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus