ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

De ene naar links, de andere naar rechts: centrale banken kiezen een ander pad

In de laatste maand van 2015 namen de twee belangrijkste centrale banken – de ECB en de Federal Reserve – belangrijke beslissingen die het beleid in de eurozone en de Verenigde Staten een verschillende richting geven.

Op 3 december besloot de ECB de depositorente verder te verlagen en het opkoopprogramma van obligaties langer te laten doorlopen. Op 16 december verhoogde de Federal Reserve belangrijkste rentetarief – de fed funds rate –voor het eerst in negen jaar. De beslissing van de ECB werd op de financiële markten als teleurstellend ervaren, wat aanleiding was voor koersdalingen op de aandelenmarkten en een verzwakking van de dollar.

Waarom was de stap van de ECB teleurstellend?

Voorafgaand aan de ECB-vergadering was de algemene verwachting op de financiële markten dat de ECB krachtiger zou ingrijpen om de inflatie op te jagen. In november bedroeg de stijging van de consumptieprijzen slechts 0,1%. Dit is fors lager dan de doelstelling van de ECB van net onder de 2%. Weliswaar is het lage niveau van de inflatie hoofdzakelijk het gevolg van de lage en verder gedaalde energieprijzen, maar ook gecorrigeerd hiervoor verwacht de ECB dat de prijsstijging tot ver in 2017 (te) ver van de doelstelling verwijderd blijft. Daarom werd algemeen verwacht dat meer acties zouden worden genomen dan een verlenging van het opkoopprogramma van obligaties (tot april 2017) en een verdere verlaging van de depositorente (van -0,2% tot -0,3%). Op de financiële markten werd ook een vergroting van het opkoopprogramma (met circa 20 miljard euro tot circa 80 miljard euro per maand) noodzakelijk geacht om de inflatie aan te jagen. Bovendien werd er gespeculeerd op een dubbel depositotarief; een voor grote deposito’s en een voor kleinere deposito’s (bijvoorbeeld respectievelijk -0,4% en -0,3%). Hoewel de wel genomen maatregelen niet toereikend lijken, is het beleid wel wat stimulerender geworden dan het al was.

Amerikaanse Federal Reserve slaat andere richting in

Nadat de Fed ruim een jaar geleden stopte met het opkopen van nieuwe obligaties (sindsdien worden slechts obligaties gekocht voor het bedrag van aflopende obligaties), is nu het moment aangebroken om het traditionele rentebeleid weer in te zetten. Precies zeven jaar heeft de fed funds rate op het ongebruikelijk lage niveau van 0% tot 0,25% gestaan. Op 16 december besloot het beleidsbepalende comité (de FOMC) om dit tarief te verhogen tot 0,5%. Dit is de eerste verhoging sinds juni 2006 toen de fed funds rate werd verhoogd van 5% tot 5,25%. Voorafgaand aan deze stap is binnen en buiten de Federal Reserve een intensief debat gevoerd of de Amerikaanse economie een dergelijke renteverhoging al wel kon verdragen. Fed-voorzitter Janet Yellen wilde enerzijds niet te laat zijn omdat de renteverhogingen daarna dan vermoedelijk groter zouden moeten zijn om een te hoge inflatie af te remmen. Anderzijds zou te lang wachten het risico met zich mee brengen dat de rente bij een volgende recessie nog zo laag zou zijn dat het rente-instrument weinig meer kan uitrichten.

Consequenties van de genomen maatregelen

Het uiteenlopende beleid van beide centrale banken zal naar onze mening leiden tot nieuwe zwakte van de euro tegenover de Amerikaanse dollar. Dat zal zeker het geval zijn als de ECB het beleid intensiveert, wat wij verwachten. Daarvan zal een impuls uitgaan op de Europese economie.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Ben Steinebach
Ben Steinebach Beleggingsstrategie

Ben Steinebach is hoofd Beleggingsstrategie en verantwoordelijk voor het beleggingsadvies aan de particuliere beleggers van ABN AMRO. Ben maakt daarvoor de vertaalslag van de macro-economische omgeving naar de individuele beleggingsportefeuille.

De ene naar links, de andere naar rechts: centrale banken kiezen een ander pad
0.0/5 score (0 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus