ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Spaartaks-BV als alternatief voor box 3

Naar aanleiding van de presentatie van het belastingplan 2017 is dit artikel inmiddels achterhaald. Lees hier een geactualiseerde versie.

 

Het kabinet wil de belastingheffing over het vermogen in box 3 veranderen. In plaats van het huidige vaste rendement van 4% komen er 3 nieuwe rendementspercentages. Het tarief blijft 30%. Hier leest u daar meer over. In deze en andere blogs kijken we naar de gevolgen vanuit verschillende invalshoeken.

Op zoek naar een lagere belastingdruk

De rente op spaartegoeden is historisch zeer laag. Daardoor kan het al snel gebeuren dat een spaarder meer belasting moet betalen in box 3 dan hij aan rente op zijn spaarsaldo ontvangt. Wie 1,2% belasting betaalt over zijn spaargeld en bijvoorbeeld maar 1% rente ontvangt, heeft feitelijk te maken met een belastingdruk van 120%! Dat lokt uit dat adviseurs binnen de kaders van onze belastingwet naar alternatieven gaan zoeken waarbij die belastingdruk lager uitpakt. In dat verband valt steeds vaker de term ‘Spaartaks-BV’.

3 alternatieven voor sparen in box 3

Al eerder heb ik in een drietal artikelen aandacht besteed aan alternatieven voor sparen in box 3:

  1. Kapitaal storten in een eigen BV (box 2).
  2. Geld uitlenen aan een eigen BV (box 1).
  3. Kapitaal storten in een vrijgestelde beleggingsinstelling (box 2).

Als men het heeft over een ‘Spaartaks-BV’ bedoelt men doorgaans de eerstgenoemde mogelijkheid: het oprichten van een BV door spaargeld uit box 3 als kapitaalstorting in te brengen. Wie al een BV heeft kan natuurlijk ook het aandelenkapitaal van die BV verhogen. Hier leest u hoe dit werkt. Soms kan het handiger zijn om geen aandelenkapitaal in de BV te storten, maar geld uit te lenen aan de BV. Over de mogelijke voordelen van spaargeld uitlenen aan een eigen BV leest u hier meer. Wie samen met een of meer anderen voor gezamenlijke rekening en risico wil beleggen kan ook een open fonds voor gemene rekening (OFGR) oprichten en daar privé-middelen in onderbrengen. Een OFGR is normaliter net als een BV onderworpen aan vennootschapsbelasting. Maar onder strikte voorwaarden kan een OFGR de status van vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) verkrijgen. Een VBI betaalt geen vennootschapsbelasting over het rendement dat zij maakt. Hier kunt u meer lezen over deze mogelijkheid.

Wanneer is box 1 of box 2 voordeliger?

Het heffingssysteem in box 3 is vooral nadelig als u een zeer laag rendement behaalt. Maar realiseert u een hoog rendement? Dan kan de belastingheffing in box 3 juist weer gunstig uitpakken. Waar het kantelpunt ligt, kunt u aflezen uit de tabel.

tabel spaartaks

Het wetsvoorstel van het kabinet gaat uit van een getrapt oplopend forfaitair rendement. Het belastingtarief hierover blijft 30%. Bij grote vermogens kan de effectieve belasting als percentage van het belastbare vermogen in box 3 daardoor oplopen tot 1,65%. Nu is dat nog 1,2%, ongeacht hoe groot het vermogen in box 3 is.

Nu is het storten van spaargeld in een ‘spaartaks-BV’ voordeliger dan belast worden in box 3 wanneer het rendement beneden 3% blijft. Afhankelijk van de omvang van het vermogen in box 3 schuift die grens op naar 3,5% respectievelijk 4,1% als de plannen van het kabinet worden doorgevoerd.

Geld uitlenen aan een eigen BV levert iets minder voordeel op dan kapitaal storten in een BV. Althans wanneer de rente in box 1 in de hoogste tariefschijf van 52% valt. Maar bij rendementen tot 2,6% levert het nu al voordeel op ten opzichte van sparen in box 3. Ook die grens schuift verder naar boven naarmate de effectieve heffing in box 3 hoger wordt.

Kapitaal inbrengen in een VBI die geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen is normaliter altijd voordeliger dan kapitaal storten in een BV die 20% vennootschapsbelasting betaalt over het rendement. Nu is dat al aantrekkelijk bij een rendement tot 4,8%. Als de kabinetsplannen doorgaan zou die grens richting 6,6% kunnen stijgen voor vermogens in de zwaarst belaste categorie. Maar hier zitten wel wat haken en ogen aan. Het voert te ver om daar uitgebreid op in te gaan in dit artikel. Indien u deze mogelijkheid overweegt, laat u dan goed adviseren door uw fiscalist.

Zorgvuldig plannen

Voor wie een laag rendement maakt op zijn privévermogen en relatief zwaar belast wordt in box 3 zijn er gunstiger alternatieven beschikbaar. Als de kabinetsplannen om grotere vermogens in box 3 zwaarder te gaan belasten doorgaan, zal het alleen maar nóg eerder voordelig zijn om box 3 te verruilen voor een heffing in box 2 of box 1. Toch is haast hierbij niet nodig. Bedenk dat de belasting die u over 2015 in box 3 betaalt al vaststaat. Die belasting hangt immers af van uw vermogen in box 3 op 1 januari 2015 (peildatum). Maar als u actie wilt ondernemen, doe het dan wel vóór 1 januari 2016 (volgende peildatum).

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van René Bruel
René Bruel DGA en BV, internationale belastingen

René Bruel is werkzaam binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies. Hij houdt zich met name bezig met internationale vraagstukken op het gebied van vermogensstructurering en estate planning. Daarbij bouwde hij een bijzondere expertise op over financiële en fiscale aspecten bij het tweede huis in het buitenland.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
Spaartaks-BV als alternatief voor box 3
4.6/5 score (14 stemmen)
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus