Direct naar content

Gaat u de zaak verkopen, doorgeven aan de volgende generatie, of bent u juist toe aan een nieuwe uitdaging op het gebied van ondernemen? Er kunnen allerlei redenen zijn voor bedrijfsoverdracht. Lees meer in ons dossier over bedrijfsoverdracht.

Elke bedrijfsoverdracht is anders. Dat komt doordat elk bedrijf zijn specifieke kenmerken heeft. Maar het zijn vaak dezelfde valkuilen waar de betrokkenen bij de bedrijfsoverdracht maar beter omheen kunnen gaan.

Hieronder noem ik er 3 voor de bedrijfsoverdracht bij familiebedrijven. Ze horen elk thuis in de categorie ‘slechte voorbereiding van de bedrijfsoverdracht’. Natuurlijk kan er meer misgaan, afhankelijk van uw situatie. Want geen enkele situatie is gelijk.

1. Gebrek aan communicatie

Een goede communicatie tussen de terugtredende ondernemer, de beoogde bedrijfsopvolger(s) en de overige familieleden is heel belangrijk. Dat zorgt namelijk voor duidelijkheid. En dan kan men betere beslissingen nemen. Maar in de praktijk blijkt dat veel ondernemers te weinig praten over bedrijfsoverdracht. Ook is er vaak te weinig overleg met hun adviseurs/sparringpartners/coaches hierover. ‘Dat komt later wel’, hoor je dan vaak. Maar later is soms eerder dan je denkt. ‘Afstand doen van de troon’, dat is ook moeilijk. Dat geldt voor bijna alle ondernemers.

Soms blijkt onverwacht toch een ander kind dan de beoogde opvolger belangstelling te hebben voor het bedrijf; beoogd in de ogen van de terugtredende ondernemer. Of een kind is ongeschikt als bedrijfsopvolger en iedereen behalve dit kind weet dat, maar er is niemand die dat bespreekbaar maakt. En ‘ieder kind gelijk behandelen’ betekent niet voor iedereen hetzelfde.

Tevens kan gebrek aan communicatie een gevaar opleveren voor een goede timing. Het juiste moment pakken. Daardoor kan men het natuurlijke moment van bedrijfsoverdracht missen. Is de economische crisis voor het bedrijf voorbij en kan de bedrijfsopvolger beter nu profiteren van de lage waarde van het bedrijf? Moeten de huidige gunstige fiscale regels bij schenking het moment van bedrijfsoverdracht bepalen? Ook als de familie er nog niet klaar voor is en/of als dit ten koste gaat van de familieharmonie? Dat zijn enkele vragen waarop met een goede communicatie goede antwoorden kunnen komen. Er is overigens geen standaardantwoord. Iedere situatie is immers anders.

2. Ondernemingsstructuur niet op orde

Meestal is niet bekend wat de bedrijfsopvolger wil overnemen. En wat de terugtredende ondernemer wil houden. Dat geldt natuurlijk helemaal als de bedrijfsopvolger nog niet bekend is. Misschien wil de terugtredende ondernemer wel het bedrijfspand houden als appeltje voor de dorst. Of is het beter het pand aan een derde te verkopen? De oplossing is meestal een flexibele ondernemingsstructuur waarbij de terugtredende ondernemer bij bedrijfsoverdracht nog alle kanten op kan.

Sommige ondernemers hebben één BV waar alles in zit: de onderneming, het bedrijfspand, het pensioen en ongetwijfeld andere zaken. Dat is in het algemeen alleen al vanuit het oogpunt van risicobeperking niet verstandig. En het zorgt er vaak voor dat men eerder belasting moet betalen. Bijvoorbeeld als het bedrijfspand kort vóór de bedrijfsoverdracht nog de BV uit moet. De BV moet dan meestal vennootschapsbelasting betalen over het verschil tussen de werkelijke waarde en de fiscale boekwaarde van het pand op de balans. En er kunnen andere belastingen aan de orde zijn, zoals de overdrachtsbelasting en de BTW. Vaak had dat anders gekund. Maar als hadden komt, is hebben te laat.

De ondernemingsstructuur moet ook optimaal aansluiten bij de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen. Dan kunnen de betrokkenen alle voordelen benutten die de wetgever heeft bedoeld. Vaak kan het hebben van ten minste 5%-pakketten door de hele ondernemingsstructuur heen, erg aantrekkelijk zijn.

3. Geen aansluiting juridische documenten

De gekozen route naar de gewenste bedrijfsoverdracht kan men nog zo zorgvuldig plannen. Maar als deze niet aansluit bij juridische documenten zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden, aandeelhoudersovereenkomsten en andere overeenkomsten, dan gaat veel van het goede voorbereidingswerk verloren. Flexibiliteit is ook hier het codewoord. Dat het belangrijk is om u (ook hierbij) te laten coachen door deskundigen, kwam hierboven bij de bespreking van de eerste valkuil al aan de orde.

De terugtredende ondernemer en de bedrijfsopvolger kunnen het dan ook maar beter goed regelen. De valkuilen zijn immers groot genoeg.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.