Direct naar content

Elke bedrijfsoverdracht is anders. Dat komt doordat elk bedrijf zijn specifieke kenmerken heeft. Maar het zijn vaak dezelfde uitdagingen waarmee bedrijfsopvolgers te maken krijgen. Hieronder noem ik er 3 voor bedrijfsopvolgers bij familiebedrijven. Er zullen ongetwijfeld nog andere uitdagingen zijn. Want geen enkele situatie is gelijk.

Eigen stijl en herkenning en acceptatie van de nieuwe leider

Iedere generatie doet het anders dan de vorige. Dat geldt ook voor ondernemers. Bedrijfsopvolgers staan voor nieuwe uitdagingen en kansen. En daar past eigentijds leiderschap bij.

Adviesorganisatie Deloitte publiceerde enkele jaren geleden een onderzoeksrapport over bedrijfsopvolgers in familiebedrijven in Nederland en in het buitenland. Daaruit blijkt dat ‘een eigen leiderschapsstijl en het herkend en geaccepteerd worden als de nieuwe leider’ voor veel bedrijfsopvolgers van familiebedrijven de belangrijkste uitdagingen zijn. Sommige bedrijfsopvolgers hebben het gevoel dat ze daarom twee keer zo hard moeten werken als de anderen in het bedrijf.

Maar liefst 80% van de ondervraagde bedrijfsopvolgers kiest voor een andere leiderschapsstijl – vaak minder paternalistisch – dan de vorige generatie ondernemers. En 56% van de nieuwe generatie ondernemers past de strategie van het bedrijf aan, zo blijkt uit het onderzoek. Bedrijfsopvolgers willen ook niet-familieleden opnemen in het bestuur als dat goed is voor de continuïteit van het bedrijf. Diversiteit in het bestuur is overigens een actueel thema.

Groei en innovatie

De wereld verandert in een snel tempo. Groei en innovatie, technische ontwikkeling en digitalisering zijn steeds belangrijker geworden voor bedrijven. Stilstand is achteruitgang. Veel bedrijven willen in ieder geval hun marktgebied vergroten en hun merk versterken. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaan familiebedrijven voor groei en uitbreiding vaak op zoek naar externe financiering, met name geldleningen van banken. De verwachting is dat dat ook het beeld is in de komende 5 jaar, volgens het onderzoek.

Innovatie blijkt voor 76% van de ondervraagde ondernemers uit genoemd onderzoek een top-3 prioriteit. Voor 18% is dit de absolute topprioriteit. Hoewel men vaak denkt dat het eigen bedrijf innovatiever is dan de concurrentie, durft men innovatie vaak niet aan vanwege de risico’s. Van de ondervraagde nieuwe generatie bedrijfsopvolgers blijkt 51% meer risico’s te willen nemen.

Verbinding met familie

Bij familiebedrijven gaat het niet alleen om de zakelijke doelen maar ook om die van de familie. Hoe zorg je ervoor dat je de waarden van de familie kunt behouden? Het is immers een familiebedrijf. Bedrijfsopvolgers moeten ook het familievermogen in het bedrijf beschermen. Maar wie neemt de beslissingen?

In de praktijk zien we dat een scheiding tussen zeggenschap en rendement een goede oplossing kan bieden bij de overdracht van een bedrijf als er meer kinderen zijn dan ‘echte’ bedrijfsopvolgers. Al kleven daar ook grote risico’s aan. Stel dat het vermogen van alle broers en zussen in het bedrijf zit, ook van degenen die daar geen zeggenschap over hebben. Als het fout afloopt met het bedrijf, dan raakt iedereen zijn of haar geld in het bedrijf kwijt. En mogelijk ook de toegepaste fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen.

Uit genoemd onderzoek blijkt dat het behouden van het familiale karakter voor de ondervraagden gemiddeld 4,3 scoort op een schaal van 1 tot 5. Het is dus een belangrijk aspect voor familiebedrijven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de ondernemer het familiebedrijf overdraagt aan de volgende generatie. Het is dan wel opmerkelijk dat maar liefst 64% van de ondervraagden geen opvolgingsplan heeft.

Loopt de bedrijfsoverdracht bij familiebedrijven daarom in een derde van de gevallen niet goed af? Slechts 16% heeft een plan vastgelegd. Het ‘goede’ nieuws is dat 19% hiermee bezig is. Een goed opvolgingsplan kan namelijk bijdragen aan het belangrijkste doel van de bedrijfsoverdracht. Dat is een succesvolle afronding daarvan. De terugtredende ondernemer en de bedrijfsopvolger kunnen het dan ook maar beter goed regelen. De uitdagingen zijn immers belangrijk genoeg.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.