Direct naar content

Rente betalen, gezamenlijk kopen en verhuren

Ouders kunnen verschillende redenen hebben om hun kind financieel te helpen aan een huis dat hoofdverblijf van het kind wordt. Bijvoorbeeld omdat de omstandigheden erom vragen. Er zijn daarvoor diverse financiële mogelijkheden met verschillende fiscale gevolgen.

Wat is de beste keuze?

In deze korte serie van 2 blogs noem ik 6 mogelijkheden. Wat is de beste keuze? Dat is die mogelijkheid die het beste aansluit bij uw wensen én bij uw financiële positie en die van uw kind. Ook een combinatie van verschillende mogelijkheden is denkbaar.

Wat staat er in het eerste blog?

Dit is het tweede blog. Het eerste blog in deze serie gaat over de volgende 3 mogelijkheden:

  1. geld schenken aan uw kind voor het kopen van een huis;
  2. een huis verkopen aan uw kind tegen een lagere waarde; en
  3. geld lenen aan uw kind voor de aankoop van een huis.

Wat zijn de mogelijkheden 4 tot en met 6?

Hieronder staan 3 alternatieven, het laatste alternatief kent een variant.

4. Rente betalen voor uw kind aan de hypotheekverstrekker

Het komt voor dat ouders rente betalen voor de financieringsschuld voor het huis van hun kind. Zij zijn dan vaak hoofdelijk aansprakelijk of medeschuldenaar voor die schuld, zonder dat zij zelf eigenaar zijn van dat huis. En het kind kan de rente zelf even niet betalen.

  • Betaalt u rente voor uw kind? Dan is deze rente bij u niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Alleen al omdat u ergens anders woont. Het gaat hier immers om het hoofdverblijf van uw kind.
  • Gaat u de rente op uw kind verhalen? Dan kan uw kind vanaf het moment dat u betaalt al wel zelf recht hebben op aftrek van (rente)kosten voor het huis als aan alle voorwaarden is voldaan.

Of is sprake van een andere situatie? Betaalt u bijvoorbeeld rente om te voorkomen dat de financier u aanspreekt als medeschuldenaar? Voor de (rente)kostenaftrek bij uw kind is dan in ieder geval nodig dat uw kind de rente aan u heeft terugbetaald.

5. Gezamenlijk een huis kopen met uw kind

Het kan wenselijk zijn dat u samen met uw kind een huis koopt in een bepaalde eigendomsverhouding. U en uw kind kunnen (als niet-partners) een afzonderlijke huishouding voeren in het eigen gedeelte. Het kan dan belangrijk zijn dat u samen met uw kind aanvullende contractuele afspraken maakt. En goed vastlegt dat ieder economisch eigenaar wordt van het eigen gedeelte van het huis en ieder de eigenaarslasten voor het eigen gedeelte betaalt.

6. Een huis verhuren aan uw kind

U kunt overwegen om een huis te verhuren aan uw kind. U kunt dan bij het bepalen van de hoogte van de huurprijs uitgaan van wat gebruikelijk is tussen willekeurige derden. Als u bijvoorbeeld een lagere huurprijs in rekening zou brengen aan uw kind, is in principe sprake van een schenking van u aan uw kind. Misschien is uw kind dan al erg geholpen met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor een schenking van ouders aan een kind. Die vrijstelling bedraagt €5.428 in 2019. Misschien is een grotere (belastbare) schenking passend.
De huur is bij uw kind niet aftrekbaar. En bij u, uitgaande van box 3, niet belast met inkomstenbelasting. De huurprijs kan wel gevolgen hebben voor de waardering in box 3 van uw pand dat u aan uw kind verhuurt. U leest er meer over op de website van de Belastingdienst bij een aantal situaties.

6a. Bewoning door uw kind gedogen

Een variant op het verhuren van een huis is de gedoogsituatie. Dan gedoogt u dat uw kind een huis bewoont, zonder dat uw kind daarvoor huur aan u betaalt. Maar dan zou u uw kind, als u dat zou willen, op ieder moment uit de woning kunnen zetten. In een soortgelijke situatie besliste de rechter in 2013 dat in dat geval geen sprake was van een belastbare schenking. Overigens merkte de rechter in die zaak een bedrag voor gas, water et cetera wel aan als belastbare schenking.

Welke combinaties zijn mogelijk?

U kunt ook een combinatie van verschillende mogelijkheden overwegen. Als voorbeeld noemde ik hierboven al de combinatie van verhuren en schenken aan uw kind.

Waarom is er gedoe over een bepaalde 'constructie'?

Een goede uitvoering van uw uiteindelijke keuze is belangrijk. Er is de laatste tijd namelijk bijvoorbeeld al veel discussie over de volgende ‘constructie’. Daarbij stellen ouders de huurprijs zo vast – al dan niet in combinatie met een schenking aan het kind – dat het kind recht heeft op huurtoeslag. Eind 2017 kwam in het nieuws dat in ieder geval CDA, GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren daar kritiek op hebben. De huurtoeslag is immers een sociale voorziening en is niet bedoeld voor dergelijke ‘constructies’, zo luidt de kritiek.

Maatwerk vraagt om goede advisering

Veel kan, maar het blijft maatwerk. Let u ook op de formaliteiten en de fiscale gevolgen van uw keuze. Naast deze 6 mogelijkheden zijn er nog wel meer te bedenken. Laat u dan ook vooraf goed adviseren over wat in uw situatie passend is.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp