Direct naar content

Naar verwachting zal de prijsstijging van woningen die we gewend waren, volgend jaar omslaan in een daling van het gemiddelde prijspeil. Met hoeveel, valt op dit moment nog niet te zeggen. Dat blijkt uit de recente woningmarktmonitor van april 2020. Dat neemt niet weg dat het voor starters op de woningmarkt nu ongelofelijk moeilijk is om een huis te kopen. Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de starters dan ook financiële hulp krijgt van ouders en vrienden.

Fiscaal interessant

Wist u dat als u een huis verhuurt aan uw kind u dan vaak ‘slechts’ 62% van de WOZ-waarde van het huis hoeft op te geven in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting? En dat u eenmalig ruim € 100.000 belastingvrij mag schenken aan uw kind voor een eigen huis? Uiteraard gelden voor deze en andere mogelijkheden diverse voorwaarden. Het werkt niet altijd. Hieronder leest u meer over enkele aandachtspunten waarmee u rekening moet houden.

Hogere prijsklasse

Ouders met financiële mogelijkheden kunnen verschillende redenen hebben om hun kind financieel te helpen met de aankoop van een huis. Bijvoorbeeld omdat het kind dan een lagere hypotheek van de bank nodig heeft. Of het kind kan een huis misschien in een hogere prijsklasse gaan zoeken.

Wat is de beste keuze?

De beste keuze is die mogelijkheid die het beste aansluit bij uw wensen, bij uw financiële positie én die van uw kind. Let ook op de fiscale gevolgen. Hieronder ga ik in op de volgende mogelijkheden:

  1. Huis verhuren
  2. Geld lenen
  3. Geld schenken

1. Huis verhuren

U kunt overwegen om een huis te verhuren aan uw kind. U kunt dan bij het bepalen van de hoogte van de huurprijs uitgaan van wat gebruikelijk is tussen willekeurige derden. Als u bijvoorbeeld een lagere huurprijs in rekening zou brengen aan uw kind, is in principe sprake van een schenking van u aan uw kind. Misschien is uw kind dan al erg geholpen met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor een schenking van ouders aan een kind. Die vrijstelling bedraagt € 5.515 in 2020. Misschien is een grotere (belastbare) schenking passend.

De huur is bij uw kind niet aftrekbaar. En bij u, uitgaande van box 3, niet belast met inkomstenbelasting. De huurprijs kan wel gevolgen hebben voor de waardering in box 3 van uw pand dat u aan uw kind verhuurt. Zoals gezegd, kunt u vaak gebruikmaken van de 62%-waarderingsregel. U leest er meer op de website van de Belastingdienst bij een aantal situaties.

2. Geld lenen

U kunt ook geld uitlenen aan uw kind voor de financiering van een huis. Let u erop dat er sinds 2013 extra regels gelden voor een eigenwoningschuld als sprake is van een ‘fiscaal nieuwe hypotheek’. Dat is belangrijk als het de bedoeling is dat de (rente)kosten voor het huis aftrekbaar zijn in box 1 van de inkomstenbelasting. De nieuwe regels gelden bijvoorbeeld na verhuizing, voor zover de eigenwoningschuld hoger wordt. Ze kunnen ook gelden voor starters op de woningmarkt.

Het gaat om de fiscale aflossingsverplichting en de informatieverplichting voor uw kind. Zo moet uw kind dan in maximaal 30 jaar de hypotheek terugbetalen tijdens de looptijd, volgens een vastgelegde, minimaal annuïtaire aflossingsverplichting. En het gaat om de jaarlijkse informatieverplichting in de aangifte inkomstenbelasting van uw kind.

Als rente kunt u in principe een marktconforme rente aanhouden. Volgens de Belastingdienst is die rente vergelijkbaar met de hypotheekrente die uw kind zou moeten betalen aan een bank. In de praktijk is het vaak noodzakelijk dat uw kind de rente daadwerkelijk aan u betaalt en niet verrekent met een eventuele schenking van u aan uw kind.

3. Geld schenken

Een andere mogelijkheid is geld schenken aan uw kind voor een eigen huis. Is uw kind minimaal 18 jaar oud en jonger dan 40 jaar? Dan is de eenmalige ‘schenkingsvrijstelling eigen woning’ misschien een goed idee. In 2020 kunt u uw kind tot maximaal € 103.643 belastingvrij schenken. Voor deze vrijstelling gelden voorwaarden. Desgewenst kunt u de schenking spreiden over 3 aansluitende kalenderjaren. Bijvoorbeeld 2020, 2021 en 2022. U leest er meer over in het blog ‘Verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in 2020’, bestaande uit drie delen.

Andere mogelijkheden

U kunt ook een combinatie van verschillende mogelijkheden overwegen. Het komt wel steeds aan op een goede uitvoering, anders kost het uw kind extra geld. Hierboven kwam al even een combinatie van verhuren en schenken én van lenen en schenken in beeld. Ook een geldlening van u, naast een geldlening van de bank, is een mogelijkheid. Of u koopt een huis gezamenlijk met uw kind. Veel kan, maar het blijft maatwerk. Let u ook op de formaliteiten. Laat u dan ook vooraf goed adviseren door uw externe fiscalist over wat in uw situatie passend is.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.