Direct naar content

Een hoog vermogen is heel prettig, maar heeft zeker aandacht nodig. En dat vereist maatwerk. Vaak zijn zowel vermogensbehoud als vermogensgroei belangrijk. Een vraag die daarmee samenhangt, is: ‘Hoeveel risico kan en wil ik lopen met mijn vermogen?’ Hieronder ga ik nader in op een aantal mogelijkheden.

Hoe is uw vermogen ontstaan?

Er zijn heel veel mogelijkheden. Misschien moet u ook nog rekening houden met eventuele beperkingen ten aanzien van uw vermogen? Bijvoorbeeld als sprake is van geërfd familiekapitaal waarbij vermogensbehoud belangrijker is dan vermogensgroei. Of omdat het vermogen al (deels) een bestemming heeft. Zoals de verkoopopbrengst van uw bedrijf die misschien nodig is voor uw pensioen. Of mogelijk wilt u de verkoopopbrengst gedeeltelijk investeren in een ander bedrijf? Dan kan Informal Investment Services (IIS) waarschijnlijk iets voor u betekenen. Onze collega’s van IIS richten zich op matching van bevlogen ondernemers en betrokken investeerders. Uw vermogen kan ook een gouden handdruk zijn die u ontving vanwege uw vertrek bij een bedrijf. En moet u dit vermogen gebruiken ter overbrugging naar een andere werkkring.

Of is uw vermogen vrij besteedbaar? Zoals die leuke prijs in de loterij en heeft u daarnaast ander vermogen. Waarschijnlijk is voor u dan het blog: ‘Eerste hulp voor loterijwinnaars’ interessant. Het kan ook de verkoopopbrengst van uw beleggingen zijn en denkt u nog na over een nieuwe besteding van de vrijgekomen middelen. Of is het de verkoopopbrengst van uw eigen huis en gaat u misschien goedkoper wonen?

Vermogen als spaargeld

Houdt u het vermogen aan als spaargeld? Dan ontvangt u niet of nauwelijks rente, mogelijk moet u zelfs rente over uw spaargeld betalen. Zoals u wellicht weet, moet u in box 3 een vermogensrendementsheffing betalen die is gebaseerd op een veel hoger forfaitair rendement. Na aftrek van maximaal 1,71% inkomstenbelasting in box 3 in 2022 gaat u er zelfs op achteruit. Hoe lager de werkelijke rente, hoe hoger de belastingdruk.

Vermogen als belegging

De belastingheffing in box 3 is voordelig voor een belastingbetaler die een relatief hoog rendement behaalt. Maar deze belastingheffing is juist zeer ongunstig als het werkelijke rendement erg laag is. Beleggen van bijvoorbeeld een gedeelte van uw vermogen kan een goed alternatief zijn voor sparen, tenminste als dat passend is in uw situatie. Denk bijvoorbeeld aan beleggen in aandelen. Of beleggen in stenen. In het blog: ‘Investeren in vastgoed’ leest u daar meer over.

Maar let op! Met beleggen kunt u op langere termijn een hoger rendement behalen, maar beleggen is niet zonder risico’s. De waarde van beleggingen kan veranderen. Met beleggen kunt u (een deel van) uw inleg verliezen.

Alternatieven: begin met een compleet beeld

Steeds meer mensen vragen zich af of ze iets moeten veranderen in de samenstelling of de (uiteindelijke) besteding van hun vermogen. Welke alternatieven zijn er voor sparen en beleggen in box 3? Welke acties kunt u overwegen? En welke afwegingen zou u daarbij moeten maken? Er zijn daarbij veel zaken waarover u kunt nadenken.

Bijvoorbeeld om eventueel te gaan schenken binnen uw familie, om (een gedeelte van) uw eigenwoningschuld af te lossen en/of om vermogen binnen uw BV te gaan beleggen. Hieronder treft u enkele aandachtspunten bij deze mogelijkheden aan.

Er zijn natuurlijk meer voorbeelden te bedenken. Om inzicht en overzicht te hebben, is het belangrijk om met een compleet beeld te beginnen. En voordat u (vergaande) beslissingen neemt, alle voor- en nadelen goed in kaart te brengen. De voordelen daarvan moeten in uw situatie immers wel opwegen tegen de nadelen. Het kan raadzaam zijn om een Financieel Inzicht rapport aan te vragen.

Timing is belangrijk

Daarnaast is het moment van belang waarop u vermogen uit box 3 haalt, ervan uitgaande dat dat passend is in uw situatie. Bedenk dat daarmee enige voorbereidingstijd is gemoeid. Maar denkt u er ook aan dat de inkomstenbelasting in box 3 wordt bepaald op 1 januari van het kalenderjaar. En dat u, met de belastingregels van nu, mogelijk onnodig (extra) belasting moet betalen als u bijvoorbeeld aan het begin van het kalenderjaar vermogen zou verplaatsen naar een andere box. Of als u bijvoorbeeld vlak na 1 januari uw hypotheek aflost.

Schenken binnen uw familie

Heeft u kinderen die hun heffingvrije vermogen (2022: € 50.650 per belastingbetaler, fiscaal partners samen: € 101.300) nog niet volledig benutten of in een lagere rendementsschijf in box 3 vallen dan uzelf? In het blog: ‘Zo ziet de belastingheffing in box 3 eruit in 2022’ leest u er meer over. Dan kunt u als familie misschien een tariefvoordeel behalen als u gaat schenken aan uw kinderen. Binnen uw familie betaalt u dan minder inkomstenbelasting.

Schenken kan ook interessant zijn als de schenkbelasting lager is dan de erfbelasting wanneer het bedrag bij uw overlijden overgaat. Dankzij de schenking betalen uw erfgenamen bij uw overlijden dan minder erfbelasting. Daardoor vererft minder vermogen tegen het tarief van 20% (en/of 10%) van de erfbelasting (bij partners en kinderen). In veel situaties zullen de verkrijgers van een schenking een aangifte schenkbelasting moeten indienen bij de Belastingdienst.

Aflossen (gedeelte) van uw eigenwoningschuld

Het aflossen van (een gedeelte van) uw eigenwoningschuld kan interessant zijn als het netto rendement op uw vermogen in box 3 structureel lager is dan de netto lasten van uw eigenwoningschuld. Na aflossen, betaalt u minder inkomstenbelasting in box 3 en hoeft u minder hypotheekrente te betalen.

Denkt u er wel aan dat u geen rendement meer krijgt op het geld waarmee u de aflossing betaalde. En dat u in principe ook geen (hypotheekrente)aftrek meer heeft als u weer een nieuwe geldlening sluit. Houdt u er ook rekening mee dat u een vergoedingsrente moet betalen aan uw financier als u binnen een kalenderjaar meer aflost dan het afgesproken vergoedingsvrije bedrag (meestal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van de geldlening voor uw eigen huis).

Beleggen in bijvoorbeeld uw bestaande BV

Als u vermogen verplaatst uit box 3 naar een andere box in de inkomstenbelasting, dan betaalt u niet meer over een forfaitair rendement belasting maar over het werkelijk gerealiseerde rendement. Is het voordeliger om geld in bijvoorbeeld uw BV te hebben of in box 3? Dat is afhankelijk van onder andere het rendement dat u behaalt. Het verplaatsen van vermogen naar uw BV is vaak gunstig bij een laag rendement. Belastingbetalers met een hoog rendement zijn doorgaans beter af in box 3.

Bij een storting als aandelenkapitaal in de BV, betaalt de BV in 2022 vaak 15% vennootschapsbelasting over het rendement. En betaal je als aandeelhouder later nog 26,9% inkomstenbelasting in box 2 over het nettorendement ná vennootschapsbelasting. Dat komt neer op een gecombineerde belastingdruk van ongeveer 38%. Bij een laag rendement is deze gecombineerde heffing van zeg 38% over dat lage werkelijke rendement voordeliger dan de forfaitaire heffing in box 3.

Bij geld uitlenen aan de BV zit de vordering op de BV in box 1. De rente die de BV betaalt, is dan belast in box 1. Omdat een deel van die rente ook nog is vrijgesteld, komt de effectieve belastingdruk op die rente maximaal uit op ongeveer 45%. Daarnaast wordt het saldo van het rendement dat de BV behaalt en de rente die de BV aan privé betaalt met de gecombineerde belasting van ongeveer 38% belast. Ook dat levert bij een laag rendement een gunstiger resultaat op dan de forfaitaire heffing in box 3.

Keuzes moeten passend zijn in uw situatie

Kortom, de bestemming en samenstelling van uw vermogen kunt u op verschillende manieren vormgeven. Schenken, (deels) aflossen van uw eigenwoningschuld of op andere wijze beleggen, zijn slechts enkele voorbeelden van de keuzes die u zou kunnen overwegen. Let u op de daarbij geldende voorwaarden en fiscale gevolgen. Denkt u er ook aan dat de wetgeving altijd kan veranderen. Daardoor kan het gekozen alternatief dan mogelijk minder gunstig uitpakken. Laat u zich dan hierbij goed fiscaal en financieel begeleiden. Wat voor u de beste keuze is, hangt af van uw wensen en persoonlijke situatie. Bepaal samen met uw private banker, uw sparringpartners en adviseurs wat voor u de beste mogelijkheden zijn.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.