Direct naar content
3 min. leestijd

Veel belastingbetalers gaan ervan uit dat zij hun aangifte inkomstenbelasting goed hebben ingevuld. Maar onder andere bij bezitters van een huis gaat het nog weleens fout. Vrijwel zeker gaat het dan niet alleen om de belastingbetalers die al geen goed gevoel hadden over hun belastingaangifte. Hieronder leest u wanneer de knelpunten bij de bezitters van een huis zich met name voordoen.

Complexe fiscale regels

De fiscale regels voor het eigen huis zijn behoorlijk complex. Tegenover de bijtelling van het eigenwoningforfait zijn de financieringsrente en -kosten voor het eigen huis vaak aftrekbaar, in box 1 van de inkomstenbelasting. Deze aftrek geldt niet altijd. Soms is de leningsvorm van de geldlening een belangrijke factor daarbij. Voor de (rente)kostenaftrek is dan een minimaal annuïtaire terugbetalingsverplichting aan de financier vereist. Er gelden meer voorwaarden voor deze aftrekpost in box 1.

In bepaalde gevallen moet u voor de (rente)kostenaftrek zelf informatie geven over de woningfinanciering in uw belastingaangifte. Bijvoorbeeld als u een nieuwe financiering voor uw huis heeft gesloten bij familie of bij uw BV. Heeft u de financiering bij een bank in Nederland? Dan heeft de bank dat al voor u gedaan.

Soms is de financieringsschuld voor het eigen huis een schuld in box 3, terwijl u het Fiscale regels bij aankoop huisco eigenwoningforfait voor dat huis in box 1 moet opvoeren.

Vaak fouten bij ‘life events’

Uit recent onderzoek van Panteia naar de fiscale regels voor het eigen huis blijkt waar knelpunten zitten. Bijvoorbeeld als sprake is van één van de volgende ‘life events’:

  • aankoop van het eerste eigen huis door een starter op de woningmarkt;
  • samenwonen;
  • (echt)scheiding;
  • aanpassing financiering/oversluiten;
  • verhuizen; en
  • overlijden.

Bij deze situaties gelden namelijk diverse fiscale regels. In het onderzoeksrapport heet dat de stapeling van regelingen. Daardoor wordt het complex en maken belastingbetalers fouten. Het gaat vaak om situaties waarin sprake is van een nieuwe hypotheek.

Fiscale regels bij aankoop huis

Bijvoorbeeld bij de aankoop van het eerste huis door een starter zijn de volgende fiscale regels van belang:

Belastingdienst heeft al veel gegevens vooraf ingevuld

De gegevens die de Belastingdienst al in uw belastingaangifte heeft ingevuld, moet u goed controleren. En zo nodig verbeteren en/of aanvullen. Vraag waar nodig deskundige hulp aan een fiscalist.

Voorkom vervelende en bijzonder nare situaties

Het op tijd doen van een juiste belastingaangifte is belangrijk. U wilt immers niet te veel inkomstenbelasting betalen. Maar toch ook niet te weinig(?). Dat laatste zorgt in de praktijk namelijk voor vervelende situaties. Die kosten negatieve energie en extra geld. Denk aan de nog te betalen belasting, vermeerderd met rente en eventueel boetes. Over bijzonder nare situaties leest u meer op de pagina ‘Structureel geen aangifte inkomstenbelasting doen kan gevolgen hebben’ van het Openbaar Ministerie.

Stappenplan aangifte doen

Vindt u het lastig of ingewikkeld om aangifte te doen? Bekijk ons handige stappenplan. U zult zien dat het best meevalt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.