Direct naar content

Sommige ziektekosten kunt u in aftrek brengen van uw inkomen. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Heeft u hoge uitgaven voor zorg- en verpleegkosten, die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed? Dan is er een grote kans dat u deze kosten in uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek kunt brengen.

Geen belastingaftrek bij vergoeding zorgkosten

Veel kosten van persoonlijke verpleging en verzorging worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Deze kosten komen niet voor belastingaftrek in aanmerking. Ook zijn de premie voor uw ziektekostenverzekering (basisverzekering en aanvullende verzekeringen), de kosten van een verplicht eigen risico en verplichte eigen bijdragen niet aftrekbaar.

Uw gemeente kan u helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Misschien kunt u uw gemeente om ondersteuning vragen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer of hulpmiddelen. Gemeenten vragen hiervoor wel een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw leeftijd, inkomen en vermogen. Deze eigen bijdrage is niet aftrekbaar.

Door deze eigen bijdrage betalen mensen met een hoger inkomen en vermogen de hulp per saldo vaak zelf. Dit wil het kabinet Rutte-III veranderen. In het regeerakkoord is afgesproken, dat vanaf 2019 iedereen hetzelfde abonnementstarief gaat betalen, als gebruik wordt gemaakt van de Wmo-zorg van de gemeente. Dit nieuwe tarief bedraagt dan 17,50 euro per vier weken. De betaling van dit tarief is dan niet meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, uw vermogen en de mate waarin u van Wmo-zorg gebruik maakt.

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?

Veel zorgkosten zijn in 2018 overigens nog steeds aftrekbaar. Er moet wel een medische indicatie aanwezig zijn. En het moet gaan om zorgkosten die u zelf draagt en waarvoor u dus geen vergoeding krijgt. Met name bij langdurige intensieve zorg thuis kunnen zorg- en verpleegkosten erg hoog oplopen. Zeker als u zelf extra zorg gaat inkopen. Deze zorg- en verpleegkosten kunt u vaak voor een groot deel als persoonsgebonden aftrekpost in uw belastingaangifte inkomstenbelasting meenemen.

Hoe verwerkt u deze aftrekpost in uw belastingaangifte?

Eerst brengt u de zorgkosten als aftrekpost in mindering op uw (werk)inkomen in box 1. Bij een hoger  inkomen in box 1, heeft u meer belastingaftrek. Uw belastingaftrek kan oplopen tot circa 52%. Als uw inkomen in box 1 te laag is, kunt u het restant in mindering brengen op uw inkomen (spaargeld en belegbaar vermogen) in box 3.

Maar het kabinet Rutte III wil deze belastingaftrek in de toekomst  verminderen. In het regeerakkoord is afgesproken om vanaf 2020 de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten in box 1 te beperken. Deze kosten zullen dan nog slechts aftrekbaar zijn tegen het dan geldende (maximum) aftrektarief van de hypotheekrente. In 2020 is dit 46%. Dit tarief wordt in vier jaar met 3%-punt per jaar afgebouwd naar het basistarief van uiteindelijk circa 37% in 2023.

Helaas zijn de  belastingregels voor de aftrek van zorgkosten erg gedetailleerd en zeer ingewikkeld. Zorgkosten moeten boven een drempelbedrag uitkomen, voordat  belastingaftrek mogelijk is. Dit drempelbedrag is afhankelijk van uw inkomen in box 1, box 2 en box 3. En soms mogen zorgkosten bij de berekening van de aftrekpost nog worden verhoogd. Een uitgebreide toelichting op de aftrekbare zorgkosten vindt u hier.

Een doekje voor het bloeden?

Het is veel uitzoekwerk en de regels zijn helaas bijzonder ingewikkeld. Hierdoor moet u zich niet laten ontmoedigen. Als u een hoog (werk)inkomen heeft in box 1 en uw zorgkosten lopen hoog op, wordt uw uitzoekwerk beloond. De aftrek voor specifieke zorgkosten levert u dan toch nog een interessant financieel voordeel op. Dat scheelt u een slok op een borrel!

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 23 juni 2016 en bijgewerkt op 25 juni 2018.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.