Direct naar content

Hoe ziet de belastingheffing eruit in 2018? Hieronder leest u meer over enkele belangrijke fiscale veranderingen in 2018 in box 1, box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting.

U ziet de nieuwe fiscale cijfers voor 2018 en alvast een prognose voor 2019 en daarna.

Belastingschijven en tarieven voor box 1 in 2018

De belastingschijven en tarieven in box 1 in 2018 lijken erg op die van 2017. Ook al nemen we na 17 jaar afscheid van het toptarief van 52%. De mini-tariefsverlaging van 52% naar 51,95% komt uit het Belastingplan 2018, maar stond al langer op de politieke agenda. Het is de eerste en vrijwel zeker ook de laatste van de destijds beoogde serie met meer mini-tariefsverlagingen. Die hielden verband met de fiscale ingrepen in de hypotheekrenteaftrek in het recente verleden. Naar verwachting komt de sociale vlaktaks met twee tarieven (van circa 37% en 49,5%) en een extra tarief voor belastingbetalers met AOW in 2019.

  Jonger dan

AOW-leeftijd

Geboren

vanaf 1946

Bij een belastbaar inkomen uit werk

en woning van

meer dan

maar niet

meer dan

is het gecombineerde tarief (inkomsten-

belasting en premies

volksverzekeringen)

is het gecombineerde

tarief (inkomsten-

belasting en premies volksverzekeringen)

- €20.142 36,55% 18,65%
€20.142 €33.994* 40,85% 22,95%
€33.994* €68.507 40,85% 40,85%
€68.507 - 51,95% 51,95%

Tabel 1. Belastingschijven en tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2018.

_____________

* Voor belastingbetalers die zijn geboren vóór 1946 geldt in de tweede en derde

schijf het bedrag van €34.404 in plaats van €33.994.

Tarieven voor box 2 in 2018

Box 2 is in 2018 nagenoeg hetzelfde als in 2017. Het tarief blijft vooralsnog 25% in 2018 en 2019. De mini-verandering zit in de verlaging van het forfaitaire rendementspercentage voor aanmerkelijkbelanghouders die participeren in een VBI en/of een buitenlands beleggingslichaam. Dat daalt van 5,39% naar 5,38% in 2018. Dit percentage is gekoppeld aan het forfaitaire rendementspercentage in box 3 voor zover dat ziet op beleggen in aandelen, obligaties en vastgoed. Naar verwachting blijft het tarief in 2019 25% en gaat dit tarief daarna stapsgewijs omhoog naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021.

Belastingschijven en percentages voor box 3 in 2018

In box 3 zien we de grootste veranderingen ten opzichte van 2017. Hier is de hand van het nieuwe kabinet-Rutte III zichtbaar omdat de aanpassingen rechtstreeks voortvloeien uit het regeerakkoord. Het heffingvrije vermogen gaat van €25.000 naar €30.000 in 2018. En vooral het forfaitaire rendementspercentage in de laagste vermogensschijf is in 2018 (2,02%) flink lager dan in 2017 (2,87%).

Op basis van prognoses gaan de rendementspercentages vanaf 2019 weer omhoog naar respectievelijk 2,24%, 4,45% en 5,46%. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat er namelijk vooralsnog van uit dat de spaarrente weer gaat stijgen.

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan Maar niet meer dan Is het forfaitaire rendement Is de Inkomsten-belasting als % van

box 3-vermogen

€ 0

(partners: € 0)

€ 70.800

(partners: € 141.600)

2,02% 0,61%
€ 70.800

(partners: € 141.600)

€ 978.000

(partners: € 1.956.000)

4,33% 1,30%
€ 978.000

(partners: € 1.956.000)

- 5,38% 1,61%

Tabel 2. Belastingschijven en bijbehorende rendementspercentages in 2018.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.