Direct naar content

Stel dat u graag duurzame stroom wilt. Maar u wilt geen zonnepanelen op uw dak of uw dak is te klein om er voldoende zonnepanelen op te leggen voor uw stroombehoefte. Of u vindt beleggen in zonne-energie belangrijk, omdat u van mening bent dat zonne-energie een zonnige toekomst heeft en een positieve bijdrage levert aan het milieu. We willen immers af van (schadelijke) fossiele brandstoffen. Mogelijk is investeren in een zonnepark dan iets voor u!

Vormen van investeren in zonnepanelen

U kunt dus  panelen aanschaffen en plaatsen op uw eigen dak. Of beleggen in bedrijven die zonnepanelen maken. Daarnaast kunt u ook op de volgende manieren investeren in zonnepanelen:

 1. Gebruik maken van de postcoderoosregeling (Verderop in deze blog leg ik uit wat een postcoderoosregeling inhoudt).
 2. Investeren buiten de postcoderoos.
 3. Middels crowdfunding investeren in zonnepanelen.

Wilt u duurzaam beleggen? Er zijn natuurlijk ook nog andere manieren om dat te doen. Lees hier meer over in mijn blog Beleggen met een duurzaam hart zonder verlies van rendement en met fiscale voordelen.

Investeren in zonnepanelen met de postcoderoosregeling

Via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de “Postcoderoosregeling” genoemd, koopt u (indirect) zonnepanelen die in uw postcodegebied geïnstalleerd worden. U wordt lid van een coöperatie of vereniging van eigenaren. De leden komen in aanmerking voor een (gedeeltelijke) teruggave van de betaalde energiebelasting. De hoogte van de teruggave is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid stroom die u verbruikt en de hoogte van uw investering. Energiebelasting is de belasting die wordt geheven over stroom. Gemiddeld genomen betaalt een gezin ongeveer € 450 per jaar aan energiebelasting. De postcoderegeling garandeert het belastingvoordeel voor een periode van 15 jaar. Daarnaast deelt u mee in de winst van de coöperatie.

Enkele voordelen

 • Deelnemen is vaak al mogelijk vanaf ongeveer € 325. Met dit bedrag kan de coöperatie 1 zonnepaneel kopen. Hiermee ontvangt u een teruggave van energiebelasting van ongeveer € 30 per jaar. Stijgt de energiebelasting, dan ontvangt u meer. Daalt de energiebelasting, dan ontvangt u minder. Aan winst ontvangt u (mogelijk) een paar euro per jaar. Uw opbrengst is afhankelijk van het aantal zonuren.
 • U kunt ook deelnemenals u al zonnepanelen op uw eigen dak heeft maar die niet uw hele stroomverbruik compenseren.
 • U levert een positieve bijdrage aan het milieu.
 • Een voor u zichtbare investering.

Enkele nadelen

 • Als u gaat verhuizen verdwijnt het belastingvoordeel.
 • Medewerking van uw energieleverancier is nodig.
 • Beperkte investering is mogelijk.
 • Er is geen recht op terugbetaling van uw inleg.
 • Ieder jaar daalt de waarde van uw certificaat.
 • Uw certificaat is niet vrij verhandelbaar.
 • De terugverdientijd op uw investering ligt tussen de 8 en 15 jaar.

Belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • Er kunnen jaarlijkse kosten aan u worden doorberekend voor administratie, onderhoud en verzekeringen.
 • Soms zit u vast aan een energieleverancier.
 • Bekijk onder welke voorwaarden u de certificaten kunt verkopen.
 • Het bestuur van de coöperatie moet zich uitsluitend focussen op zakelijke belangen van de coöperatie en niet op individuele belangen van (vaak particuliere) leden. Doet zij dat wel? Dan moeten de leden 21% BTW betalen over haar of zijn kapitaalinleg.

Meer informatie vindt u op www.hieropgewekt.nl.

Investeren in zonnepanelen buiten de postcoderoosregeling

Ook bij deze optie investeert u in zonnepanelen die elders geïnstalleerd worden, maar niet in uw directe omgeving. Deze projecten krijgen veelal een zogenoemde SDE+ subsidie. Dat is een subsidie van de overheid.

Enkele voordelen

 • Deelnemen is vaak al mogelijk vanaf 1 zonnepaneel.
 • In principe is dan onbeperkt investeren in zonnepanelen voor u mogelijk.
 • U levert een positieve bijdrage aan het milieu.

Enkele nadelen

 • Soms zit u vast aan een energieleverancier.
 • Aan investeren zitten risico’s. De opbrengst is onder andere afhankelijk van het aantal zonuren.

Belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • De ontwikkeling van de energieprijs is van belang. Kijk goed van welke energieprijs (ontwikkeling) de aanbieder uitgaat.
 • Soms krijgt u de werkelijke opbrengst in kWh van de panelen vergoed. En soms een vast bedrag of een gegarandeerd (minimum) aantal kWh per jaar.
 • Besteed ook aandacht aan de mogelijke verhandelbaarheid van uw aandeel. Die zijn namelijk niet altijd makkelijk te verkopen.

Duurzaam beleggen: goed voor de wereld, goed voor uzelf

Met een duurzame beleggingsportefeuille toont u uw maatschappelijke betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu. Het geeft u de mogelijkheid te investeren in een betere toekomst. Zowel voor u als de generaties na u.

Investeren in zonnepanelen via crowdfunding

U leent geld uit aan een bedrijf dat investeert in zonnepanelen. Afhankelijk van de aanbieder krijgt u aan het eind van een vooraf bepaalde looptijd uw inleg terug. In de tussentijd krijgt u opbrengsten uit de stroomopwekking door de zonnepanelen of een vaste rente.

Enkele voordelen

 • Minimum instapbedrag is vaak zeer laag.
 • Er hoeft geen project in de directe woonomgeving te zijn.
 • In principe is ook hier voor u onbeperkt investeren in zonnepanelen

Enkele nadelen

 • Soms zit u vast aan een energieleverancier, soms is er alleen medewerking van uw energieleverancier nodig. Nog niet alle energieleveranciers werken mee.
 • Aan investeren zitten risico’s. De kans bestaat dat u uw inleg kwijt raakt.

Belangrijke zaken om rekening mee te houden

 • Sommige partijen staan wel en sommige partijen staan niet onder toezicht van de AFM. U kunt op de website van de AFM terugvinden welke partijen onder toezicht staan.
 • Kijk goed in de voorwaarden of u het geld dat u heeft uitgeleend weer makkelijk te gelde kan maken?
 • Wat zijn de (overige) bijzondere of afwijkende leningsvoorwaarden?

Conclusie

Naast investeren in zonnepanelen op uw eigen dak of in bedrijven die in zonnepanelen investeren, kunt u nog op andere manieren investeren in zonnepanelen. Op de postcoderoosregeling na kunt u onbeperkt beleggen in zonne-energie. Deze duurzame oplossingen hebben veel voordelen. Maar zijn er ook aan deze beleggingen risico’s verbonden.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.