Direct naar content

Ook minderjarige kinderen zijn klant van onze bank. Bijvoorbeeld omdat het minderjarige kind een schenking heeft ontvangen. Alleen mogen minderjarige kinderen niet altijd zelfstandig handelen. Met wie moet de bank dan het gesprek aangaan als het vermogen van de minderjarige belegd moet worden?

Minderjarigheid

Een kind dat nog geen 18 jaar is, kan zelf handelen. Wel heeft hij daarvoor de toestemming van zijn ouders of voogden nodig. Ontbreekt deze toestemming en zijn de ouders of voogden niet gelukkig met de daadkracht van het kind, dan kunnen zij de handeling terugdraaien.

Gezag

Het minderjarige kind moet deze toestemming vragen omdat hij onder gezag van zijn ouders of voogden staat. Ouders en voogden hebben zeggenschap over de minderjarige zelf (zijn verzorging en opvoeding) en zijn vermogen (bijvoorbeeld zijn effectenportefeuille). Ook mogen zij overeenkomsten namens hem aangaan (zoals openen van een bankrekening of aangaan van een beleggingsovereenkomst).

Bewind

Ouders en voogden moeten daarbij netjes met het vermogen van het minderjarige kind omgaan. Doen zij dit niet dan kunnen zij voor de schade aansprakelijk worden gesteld. Of iets netjes is, wordt beoordeeld aan de hand van een objectieve maatstaf. Hoe de ouders of voogden met hun eigen vermogen omgaan, doet dus niet ter zake.

Effectenportefeuille

Omdat niet het minderjarige kind het vermogen gaat beleggen, wordt veelal uitgegaan van de beleggingskennis van zijn ouders of voogden. Zij zitten immers aan de knoppen. Op basis van de financiële positie van het kind zullen de ouders of voogden ook zijn beleggingsdoelen bepalen. Zodra het kind dan meerderjarig is, mag hij dit zelf doen.

Om te kunnen beleggen namens een minderjarige hebben de ouders of voogden de machtiging van de Kantonrechter nodig. Indien zij handelen zonder deze machtiging, blijven de rechtshandelingen wel geldig. De ouders of voogden lopen wel een extra risico om wegens slecht bewind aansprakelijk gesteld te worden.

Conclusie

Hoewel minderjarige kinderen in basis dus zelfstandig kunnen handelen, worden zij op verschillende manieren (tegen zichzelf) beschermd. Dat geldt dus ook voor het afnemen van producten en diensten van een bank. De spelregels moeten dan ook zorgvuldig nageleefd worden.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.