Direct naar content

Laat je jezelf als bestuurslid van een stichting belonen? Als je vrijwillig een maatschappelijke functie vervult, vind ik dat je daar eigenlijk geen geld voor moet willen vragen. Gelukkig kan ik met een gerust hart zeggen dat het gros van onze klanten daar hetzelfde over denkt.

Doe ik dit uit goedertierenheid of niet? Die vraag stelde ik mezelf toen ik de functie van penningmeester van een aantal stichtingen op mij nam. Wat mij betreft een vraag die iedere vrijwilliger voor zichzelf zou moeten beantwoorden. Laat je je vergoeden voor iets wat je in je eigen tijd doet? Voor mij persoonlijk voelt dat toch een beetje raar.

Onkostenvergoeding en vacatiegeld

Nu is het zo dat bestuurders van een stichting zonder ANBI-status volkomen vrij zijn onkosten te declareren en om zichzelf beloningen toe te kennen. Die beloningen zijn dan wel belast als inkomsten.

Voor stichtingen mét een ANBI-status gelden echter wel degelijk beperkingen. Bestuurders daarvan mogen ook een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen, evenals een niet bovenmatig vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen. Maar jezelf een salaris toekennen, mag niet. Heel anders dus dan bij een stichting zonder ANBI-status.

En wat de bovenmatigheid van vacatiegeld betreft: in het ‘Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies’ staat exact welk maximale bedrag is toegestaan.

Do’s en don’ts van bezoldiging

Nu hebben wij veel kleinere vermogensfondsen in de boeken waarvan het bestuur uit een klein clubje vaak wat oudere heren – en in mindere mate dames – bestaat die vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel die bestuurstaak op zich hebben genomen. Een accountant is er vaak niet en wij zijn dan de enige externe adviseur waarmee zij te maken krijgen. Vanuit onze kennis en expertise past het dus om hen te attenderen op de do’s en don’ts met betrekking tot bezoldiging van bestuur. ‘Good governance’ – want daar gaat het hier natuurlijk om – is logischerwijs een thema dat steeds vaker op de agenda staat.

Good governance

Nu hoor ik u denken: maar jullie gaan als bank toch niet over het bestuur van je klanten? Nee, maar het is wel een belangrijk onderdeel van ons advies. Wij willen onze klanten bijstaan om hun maatschappelijke doelen te realiseren. Daarom zoomen we steeds meer in op de business, de strategie en de governance van de stichting die klant bij ons is. En omdat we vanuit onze zorgplicht geacht worden een goed dossier aan te houden, vragen we ook een jaarrekening op. Zo kunnen we zien waar het geld vandaan komt en hoe de stichting ermee omgaat.

Schenking aan de stichting

In een heel enkel geval zie ik wel eens vergoedingen die bij mij de wenkbrauwen doen fronsen. Daarover ga ik dan in gesprek. We zijn immers niet alleen de verlengde arm van de AFM en DNB, maar ook van de fiscus. En die laatste neemt nu eenmaal steeds strenger de maat bij bestuurders van ANBI’s. Bezoldiging is dus een onderwerp dat zowel voor de bank als voor onze klanten, relevant is.

Voor alle duidelijkheid: vrijwillig een bestuursfunctie vervullen en er financieel op achteruit gaan, is natuurlijk niet de bedoeling. Maar persoonlijk zie ik de onkosten die ik niet declareer, als bescheiden schenking aan de stichtingen waarvoor ik mij vrijwillig inzet. Zo houden zowel de stichtingen als ikzelf een goed gevoel over aan mijn bijdrage.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.