Direct naar content

De huidige coronacrisis zorgt voor turbulente beurstijden. En naar verwachting voor een daling van de huizenprijzen op termijn. Als het vermogen daalt, dan heeft dat ook fiscaal effect. Maar dat effect is niet altijd direct zichtbaar in de belastingheffing over het kalenderjaar waarin die waardedaling zich voordoet. Hieronder ga ik in op de situatie in box 3 van de inkomstenbelasting.

Peildatum op 1 januari

Box 3 gaat over sparen en beleggen. Niet al uw bezittingen behoren tot box 3. Bijvoorbeeld omdat deze thuishoren in een andere box (zoals uw eigen huis, het hoofdverblijf). Of ze zijn vrijgesteld in box 3 (zoals uw auto voor eigen gebruik); de financieringsschuld voor die auto en voor andere consumptiegoederen mag u overigens wel in principe in box 3 opnemen als schuld.

Voor de belastingheffing over uw vermogen in box 3 over 2020 was de situatie op 1 januari 2020 om 0:00 uur bepalend. De belastingheffing voor dat kalenderjaar is gelijk aan het forfaitaire rendement daarover, vermenigvuldigd met het belastingtarief van 30%. In mijn blog ‘Nieuwe cijfers voor de belastingheffing in box 3 in 2020’ leest u er meer over.

Hoofdregel is waarde in het economische verkeer

Hoe zag uw vermogen in box 3 op de genoemde peildatum 1 januari 2020 eruit en wat was de waarde daarvan voor de belastingheffing? De hoofdregel voor de waardering van bezittingen in box 3 is de waarde in het economische verkeer. Er gelden uitzonderingen.

Voor aandelen, obligaties, winstbewijzen, opties of aandelen in beleggingsfondsen die zijn genoteerd aan de effectenbeurs Euronext in Amsterdam bijvoorbeeld, gaat het om de slotwaarden uit de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. Op 1 januari van het jaar van de belastingaangifte is dat de slotwaarde van het jaar ervoor.

Een ander voorbeeld: voor woningen die tot box 3 behoren geldt in principe de WOZ-waarde. Voor het belastingjaar 2020 gaat het om de WOZ-waarde op 1 januari 2019.

Verandert de hoogte van uw box 3-vermogen na 1 januari 2020, dus in de loop van het kalenderjaar 2020? Dan is dat voor de box 3-heffing voor het belastingjaar 2020 niet van belang. Dat betekent bijvoorbeeld dat een daling op de aandelenmarkt in de loop van 2020 niet meer van invloed is op de hoogte van de inkomstenbelasting in box 3 over 2020. Hetzelfde geldt voor een verandering van de waarde bij andere bezittingen in box 3.

Belastingheffing over box 3-vermogen in 2021

Stel dat de waarde van uw box 3-vermogen op 1 januari 2021 voor de belastingheffing over 2021 lager zou zijn dan de waarde op 1 januari 2020. Dan heeft die lagere waarde uiteraard wel invloed op de hoogte van de inkomstenbelasting in box 3 over 2021.

Zoals ik hierboven al opmerkte, geldt voor woningen in principe de WOZ-waarde. Voor het belastingjaar 2021 gaat het dan om de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2020 en niet om die op 1 januari 2021. Een eventuele lagere waarde van woningen in box 3 op 1 januari 2021, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis, zou dan pas zichtbaar worden in de aangifte inkomstenbelasting over 2022.

Tenzij de regering de wet op dit punt aanpast.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.