Direct naar content

Na uw overlijden moet op enig moment uw nalatenschap worden afgewikkeld. Het is verstandig hiervoor iemand aan te wijzen, de executeur. Waarom dat zo is, leest u in ons artikel “Heeft u een executeur benoemd in uw testament?”. Eén van de keuzes die u bij de executele heeft, is het benoemen van een professionele executeur.

Sommige banken hebben samenwerkingen met professionele executeurs en bewindvoerders. Zo heeft ABN AMRO MeesPierson dat met Capital Support. Wie zijn zij en wat doen ze? Ik vraag het de heren Fred van der Geest (56) en Laurens Kost (47), beiden executeur en bewindvoerder bij Capital Support.

Wat doet een executeur ook alweer?

Laurens: ‘Meestal komt er veel kijken bij het afwikkelen van een nalatenschap. Het berichten van familie en vrienden en het regelen van de uitvaart is vaak de eerste zorg. Daarna komen er al snel allerlei financiële zaken om de hoek kijken. Hoeveel vermogen is er, moet daar iets op de korte termijn mee gebeuren, moeten er zaken worden opgeslagen, hoeveel gaat de erfbelasting bedragen enzovoorts.

In de praktijk blijkt het afwikkelen van een nalatenschap vaak een tijdrovende klus te zijn. In het begin is men er hele dagen druk mee en vervolgens vraagt het continue aandacht, soms tot wel twee jaar na het overlijden.’

En wat maakt dan een goed executeur?

Fred: ‘Zowel deskundigheid, professionaliteit en continuïteit als inlevingsvermogen zijn onmisbaar. De eerste twee liggen voor veel mensen voor de hand, maar wij vinden dat we op al deze punten moeten uitblinken. Overigens noem ik inlevingsvermogen als laatste, maar persoonlijk vind ik dit zeker op dezelfde hoogte, zo niet hoger staan dan de andere punten. Onafhankelijkheid is een laatste punt dat ik wil benoemen. Dat betreft dan de onafhankelijkheid ten aanzien van de erfgenamen maar bijvoorbeeld ook ten opzichte van de bank.’

Voor welke klanten is volgens jullie een professionele executeur geschikt?

Laurens: ‘We werken voor meerdere partijen in de markt maar hebben uiteraard een mooi samenwerkingsverband met ABN AMRO. We gaan in gesprek met alle klanten van de bank die interesse hebben in onze dienstverlening. We kijken dan uiteraard wel of onze kostenstructuur past bij de omvang van het totale vermogen van de betreffende klant. Als dat klopt, kan de klant zo divers zijn als je maar kan bedenken. Duidelijke voorbeelden zijn uiteraard de verwachting van onenigheid in de familie, de afwezigheid van iemand met kennis en kunde en het ontzorgen van de erfgenamen. Daarnaast kunnen er legio andere redenen spelen om een professional te benoemen tot executeur.’

Kunnen jullie ook een rol spelen als in eerste instantie iemand anders de rol van executeur op zich neemt, bijvoorbeeld een partner, huisvriend of een familielid?

Fred: ‘Zeker! Wij treden ook op als opvolgend executeur. Stel er is een kinderloos echtpaar dat elkaar tot executeur benoemt. Dan treden wij graag op als opvolgend executeur. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de langstlevende zegt: ik heb er nu niet de kracht voor. Capital Support (als opvolgend executeur) zal dan de afwikkeling ter hand nemen.

Onze dienstverlening start dan op dat moment. Het idee van het hebben van een vangnet is heel belangrijk voor veel van onze klanten. Ook kunnen wij de benoemde executeur, bijvoorbeeld de langstlevende, ondersteunen bij zijn of haar rol wanneer deze de rol van executeur wel aanvaardt.’

Waarom is er zo vaak ‘ruzie bij de kist’?

Laurens: ‘Een bekende hoogleraar zegt vaak: ‘erven zonder scherven is niet altijd eenvoudig’. Ten eerste is een testament vaak een weergave van het leven van de erflater. Dat leven kent zijn ups-and-downs en dat vindt soms zijn weerslag in het testament.

Dan de erfgenamen: soms is de verdeling van de nalatenschap ook een moment om de emotionele strijdbijl op te graven. Kwesties uit het verleden kunnen zo weer naar boven komen. Ook is de verbindende factor, de erflater, er niet langer. Zo zijn er verschillende oorzaken aanwezig. Een professioneel executeur heeft voldoende afstand en kan op neutrale wijze problemen voorkomen of oplossen.’

Wat is het interessantste aspect van werken als executeur?

Fred: ‘Het contact met de betrokkenen, de erfgenamen. Het ontzorgen van de naasten en voorkomen dat er wellicht problemen ontstaan tussen de erfgenamen over een nalatenschap of juist het oplossen van problemen bij het afwikkelen van de nalatenschap. Ook is het fijn om de nalatenschap geheel in de geest van de erflater te kunnen afwikkelen. Omdat wij op voorhand een dossier kunnen opbouwen en in gesprek gaan met de erflater, kan het een hele persoonlijke aangelegenheid zijn.’

Vertel eens wat meer over Capital Support.

Laurens: ‘Capital Support is een multi-Family en Charity Office ontstaan in 2005. Wij begeleiden en ondersteunen cliënten op de gebieden (financiële) administratie, vermogensregie, bewind en executele, filantropie én private client services.

Capital Support staat garant voor een deskundige en integere werkwijze. Wij hebben een vergunning van de Nederlandsche Bank in het kader van de Wet Toezicht Trustkantoren en een uitgebreide compliance- en riskfunctie. Zo weten klanten dat wij aan alle wettelijke eisen voldoen en garant staan voor een betrouwbare bedrijfsvoering. Wij zijn de onafhankelijke partij die zich volledig voor de klant inzet.

Capital Support komt daarnaast deels voort uit een onderdeel van MeesPierson en recentelijk is een aantal medewerkers van ABN AMRO MeesPierson onze gelederen komen versterken, waaronder Fred!’

Welke bijzondere nalatenschap die al afgewikkeld is, staat jullie nog helder bij?

Fred: ‘Laatst hebben we een nalatenschap afgewikkeld van een mevrouw die een passie had voor dieren en kinderen. Zij wilde goede doelen opnemen in haar testament. De goede doelen moesten zorg en kwaliteit voor dieren en kinderen nastreven. Wat dat voor haar concreet inhield, werd in gesprekken met ons nader ingevuld.

Zij heeft ons de taak gegeven de besteding van de gelden in de gaten te houden. Het overleg met de goede doelen over het gebruik van de ontvangen gelden heeft ons op een mooie manier kennis laten maken met de impact van het testament van mevrouw in de echte wereld. En onze klant wist zeker dat haar wens zou worden uitgevoerd zoals zij het bedoeld heeft.’

 Jullie kantoor zit in Den Haag, maar ik begrijp dat jullie landelijk werken?

Laurens: ‘Ja, dat is helemaal waar. Wij hebben klanten van Groningen tot Maastricht en in alle windstreken. Moderne communicatiemiddelen maken dat natuurlijk mogelijk maar wij schromen ook zeker niet om de klant op zijn eigen adres te bezoeken. Capital Support is dus een landelijk opererende onderneming.’

Zijn jullie lid van een beroepsvereniging?

Fred: ‘Capital Support is lid van de NOVEX. Dat is een belangenorganisatie voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. Door de krachten te bundelen, versterken we elkaar en de markt. Zo maken we de consument bewust van regie bij leven en dood. NOVEX spant zich daarnaast in om de vakbekwaamheid van de leden op peil te houden, zodat de consument kan vertrouwen op een professionele dienstverlening van de leden.’

Kun je wat vertellen over de kostenstructuur en de verschillende diensten?

Laurens: ‘Het betreft een persoonlijke maatwerkdienstverlening waarbij wij, afhankelijk van de voorkomende situatie, zowel op basis van gewerkte uren als ook op basis van vaste tarieven kunnen werken. Zoals gezegd begeleiden wij cliënten op de gebieden (financiële) administratie, vermogensregie, bewind en executele, filantropie én private client services.’

Tot slot

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van Capital Support? Wilt u een professionele executeur, bewindvoerder of gemachtigde benoemen? Neem dan contact op met mij. Wij kunnen een oriënterende afspraak met Capital Support voor u organiseren. Zo’n gesprek schept geen verplichtingen. Het is een uiterst vertrouwelijk vakgebied, waarbij u zelf het beste aanvoelt of het bij u past.

Binnenkort volgt op Financial Focus een artikel over de werkzaamheden van Capital Support als bewindvoerder. Tot slot komen later de werkzaamheden van Capital Support als gevolmachtigde in een levenstestament of volmacht aan de orde. Hier leest u alvast meer over bewindvoering en hier over het levenstestament en de volmacht.

Alleen nog maar nieuws ontvangen wat bij u past?

In de MyFocus nieuwsbrief ontvangt u het laatste nieuws, speciaal op uw interesses geselecteerd.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.