Direct naar content

Hoe de opstapeling van belastingclaims tot ongewenste situaties kan leiden

Een overlijden brengt al genoeg leed voor nabestaanden. U wilt niet dat uw nabestaanden ook nog met financiële zorgen achterblijven. Zit er voldoende vermogen in uw BV? Dan is er geen vuiltje aan de lucht, zou u denken. Toch kunnen erfgenamen voor onaangename verrassingen komen te staan. Bijvoorbeeld als het een hele toer wordt om voldoende vermogen vrij te maken om alle opkomende belastingclaims te kunnen betalen.

Opstapeling van belastingclaims

Bij het overlijden van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) neemt de fiscus een grote hap uit het vermogen dat in de BV is opgebouwd. In mijn vorige blog rekende ik voor dat alleen al zo’n 40% tot maximaal 55% opgaat aan inkomstenbelasting (box 2) en erfbelasting. En gaf ik aan dat emigratie uit Nederland feitelijk de enige mogelijkheid is om deze fiscale claims uiteindelijk kwijt te raken. Maar het kan nog erger! Is in de BV een pensioenvoorziening opgebouwd, die vrijvalt door het overlijden van de DGA? Dan moet hierover eerst ook nog eens 20% tot 25% vennootschapsbelasting worden betaald. Het totaal aan heffingen stapelt dan op tot maximaal 55% bij vererving naar echtgenoot en kinderen. En tot wel 66,25% bij vererving naar anderen.

Een voorbeeld

Zoals bij veel DGA’s zit vrijwel het gehele vermogen van Pieter (65) in zijn BV. Hij heeft enkele jaren geleden zijn bedrijf verkocht. Het bedrijfspand heeft de BV gehouden en wordt nu verhuurd aan de nieuwe eigenaar van het bedrijf. Pieter is getrouwd op huwelijkse voorwaarden en heeft 1 dochter. Uit zijn BV ontvangt hij sinds kort ouderdomspensioen. Nabestaandenpensioen is verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. Zijn eigen woning heeft hij volledig gefinancierd met een lening bij zijn BV. De balans van de BV ziet er als volgt uit:

DGA en BV rekenvoorbeeld

 

Helaas krijgt hij geen kans om lang te genieten van zijn pensioen, Pieter overlijdt. De aandelen van zijn BV zitten in zijn nalatenschap. Wat zijn de fiscale gevolgen? De voorziening van € 600.000,- die de BV heeft gevormd voor het ouderdomspensioen is niet meer nodig en vormt winst voor de BV. Rekenen we voor het gemak met 25% vennootschapsbelasting, dan levert dat een belastingaanslag op van € 150.000,-. Het eigen vermogen van de BV neemt met € 450.000,- toe tot € 1.500.000,-. Stel dat de waarde van het bedrijfspand gelijk is aan de boekwaarde. De waarde van de BV kan dan bepaald worden op het gecorrigeerde eigen vermogen van € 1.500.000,-. Hierover moet 25% inkomstenbelasting (box 2) worden betaald, ofwel € 375.000,-. De erfbelasting wordt berekend over de waarde van de aandelen na aftrek van de inkomstenbelasting, zijnde € 1.125.000,-. Uitgaande van een tarief van 20% komt die aanslag op € 225.000,-. Bij elkaar opgeteld moet maar liefst € 750.000,- aan belasting worden betaald!

Vennootschapsbelasting   € 150.000,-
Inkomstenbelasting           € 375.000,-
Erfbelasting                       € 225.000,-
Totaal                                € 750.000,-

Hoe gaan de erfgenamen dat betalen?

Nadat de vennootschapsbelasting is betaald, blijft slechts € 100.000,- aan liquiditeiten over in de BV. Terwijl privé nog € 600.000,- aan belastingen moet worden opgehoest. Geprobeerd kan worden om de eigenwoninglening bij de BV over te sluiten bij de bank. Maar dat kan lastig worden als de lening bijvoorbeeld hoger is dan de waarde van de woning. Of als de inkomenspositie van de weduwe dat sowieso niet toelaat. Dan het bedrijfspand maar verkopen? Je moet maar net een koper kunnen vinden. Bovendien komt het je onderhandelingspositie meestal niet ten goede als je onder druk een pand moet verkopen.

Doekje voor het bloeden

Als het uiteindelijk is gelukt om voldoende middelen in de BV vrij te maken, moeten deze nog naar privé worden overgeheveld. Normaliter wordt een dividenduitkering door de BV met 25% inkomstenbelasting (box 2) belast. Gelukkig voorziet de belastingwet in de mogelijkheid om bij vererving van aandelen onder voorwaarden een belastingvrij dividend uit te keren. Maar in feite is dat een sigaar uit eigen doos. De inkomstenbelastingclaim van 25% moet immers ook daadwerkelijk worden afgerekend.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.