Direct naar content
  • Auteur

Uit onderzoek van het Nibud van mei 2019 blijkt dat zes op de tien Nederlanders de komende vijf jaar hun woning willen verduurzamen. Dit zijn vooral mensen met spaargeld, die een woning bezitten met een energielabel C,D of E. Zonnepanelen, isolatie en een warmtepomp zijn de meest favoriete maatregelen.

Een garantie op het rendement en hulp van de gemeente dragen bij aan de verduurzaming van woningen. Ook als mensen een gebouwgebonden financiering kunnen afsluiten, zullen zij eerder hun woning verduurzamen. Een gebouwgebonden financiering is gekoppeld aan het pand, zodat de financiering blijft bestaan bij een verhuizing.

Uitdagingen

Vier op de tien woningbezitters zijn niet van plan om hun woning te verduurzamen. De belangrijkste redenen dit niet te doen zijn:

  1. de overheid moet subsidies verstrekken
  2. de terugverdientijd is te lang
  3. de verwachting is dat verduurzaming goedkoper wordt.

1. Subsidie wens

De subsidie op HR++ glas voor particuliere woningbezitters is een paar jaar geleden afgeschaft. De terugverdientijd op deze investering, die jarenlang meegaat, is ongeveer 12 jaar. Daarnaast zorgt HR++ glas voor meer comfort. Zal de overheid deze investering opnieuw subsidiëren?

Op dit moment is de salderingsregeling van toepassing op zonnepanelen. U krijgt voor iedere kWh die u aan het net levert zowel de productiekosten van een energieleverancier, als de belastingen terug. Dit kan worden gezien als een vorm van subsidie. Deze huidige salderingsregeling zal, zoals het er nu uitziet, in 2023 juist worden afgeschaft en worden vervangen door een subsidieregeling die zeer waarschijnlijk minder gunstig uitvalt. Kortom, als u nog van een maximale subsidie op zonnepanelen gebruik wilt maken, laat dan zo snel mogelijk zonnepanelen op uw dak plaatsen. Tenzij u verwacht dat de prijs van zonnepanelen dusdanig zal dalen, dat afwachten loont.

Op warmtepompen en warmteboilers zit al een (forse) subsidie. Ik verwacht dat we in de komende jaren kennis zullen maken met nieuwe technologieën die door massaproductie rendabeler zullen zijn. Denk daarbij aan nieuwe opslagmethoden van warmte en energie, waaronder waterstof. Deze nieuwe technologieën zullen in de beginfase wel gesubsidieerd moeten worden, om ervoor te zorgen dat mensen deze nieuwe technologieën zullen kopen.

Op de arbeidskosten voor het na-isoleren van een woning is het lage btw-tarief van toepassing. Dit is niet echt een subsidie, maar een fiscaal voordeeltje.

2. Lange terugverdientijden

Uit onderzoek blijkt dat de consument een terugverdientijd van maximaal 5 jaar acceptabel vindt. Alleen spouwmuurisolatie heeft een kortere terugverdientijd. Alle overige investeringen hebben een langere terugverdientijd. De vraag is of dit echt een probleem is. Vele maatregelen hebben immers een lange levensduur en verhogen het comfort van de woning.

3. Verdere prijsdaling

De kans dat isolatiemateriaal verder in prijs zal dalen acht ik klein. Sterker nog: door de toenemende vraag acht ik de kans juist groot dat de prijs zal stijgen. Uitstellen kan juist onverstandig zijn.

Zonnepanelen zullen nog wel in prijs dalen. De verwachting is wel dat de grootste prijsdaling achter de rug is. Ieder jaar dat mensen de aanschaf van zonnepanelen uitstellen, missen zij rendement. Kortom, de vraag is of uitstellen verstandig is.

De vraag is of de prijs van warmtepompen zal dalen. Een deel van de technologie is afkomstig van airco’s die al jaren bestaat. Mogelijk kunnen bepaalde onderdelen tegen een lagere prijs worden geproduceerd. Ik verwacht dat warmtepompen de komende jaren kleiner en stiller zullen worden.

De prijs van het massaal isoleren van doorzonwoningen zal naar verwachting wel fors dalen.

Ontzorgen

Bovengenoemde bezwaren zullen in mijn ogen worden weggenomen als een externe partij, bijvoorbeeld de gemeente, de bewoner ontzorgt, en de maandelijkse lasten voor de bewoner hetzelfde blijven en de woning comfortabeler wordt. Gezien de terugverdientijden van de meeste maatregelen ten opzichte van de verwachte levensduur en het feit dat de woning comfortabeler wordt zou het verduurzamen van woningen in Nederland geen uitdaging mogen zijn.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.