Direct naar content

Onze samenleving verandert snel. Het aantal tweeverdieners neemt elk jaar toe. Huwelijken duren korter. De zorg voor kinderen wordt meer tussen de partners verdeeld. Zowel mannen als vrouwen zijn steeds beter opgeleid. Deze maatschappelijke trends hebben de laatste jaren de discussie over de maximale uitkeringsduur van partneralimentatie extra gestimuleerd. Met als gevolg dat er vanaf 2020 nieuwe regels voor partneralimentatie van toepassing zijn.

Onderscheid tussen partneralimentatie en kinderalimentatie.

Een recht op partneralimentatie kan ontstaan als een huwelijk of een geregistreerd partnerschap eindigt. U heeft recht op partneralimentatie als u niet zelfstandig in uw levensonderhoud kunt voorzien. Overigens kunt u ook vrijwillig partneralimentatie met elkaar overeenkomen als u heeft samengewoond.

Als er kinderen zijn geboren, hebben zij meestal recht op alimentatie. U heeft een onderhoudsplicht voor uw kind tot de leeftijd van 18 jaar. En voor studerende kinderen tot 21 jaar. Kinderalimentatie moet worden betaald aan de ouder die hoofdzakelijk de dagelijkse zorg voor het kind heeft.

Duur partneralimentatie tot 2020

Tot 2020 was de looptijd van partneralimentatie maximaal 12 jaar. Of korter, als er geen kinderen waren geboren en het huwelijk korter dan 5 jaar had geduurd. Dan was de looptijd van de alimentatie gelijk aan de lengte van het huwelijk. Het was wel mogelijk om onderling een andere looptijd af te spreken.

Beperking looptijd van partneralimentatie vanaf 2020

Als hoofdregel is de looptijd van partneralimentatie vanaf 2020 beperkt tot de helft van de totale duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Als bijvoorbeeld het huwelijk 8 jaar heeft geduurd, ontstaat er dus een recht op maximaal 4 jaar partneralimentatie. Heeft het huwelijk 12 jaar geduurd? Dan is een maximale termijn van 5 jaar van toepassing.

Uitzonderingen op maximumtermijn van 5 jaar

Op deze hoofdregel zijn drie uitzonderingen van toepassing. Deze uitzonderingen hebben betrekking op huwelijken met jonge kinderen en langdurige huwelijken:

  • Zijn er kinderen jonger dan 12 jaar? Dan eindigt de partneralimentatie niet eerder dan wanneer het jongste kind 12 jaar is geworden. De gedachte is dat het voor de verzorgende ex-partner mogelijk is om zelf in het levensonderhoud te voorzien, als het jongste kind naar de middelbare school gaat. In dit geval kan de alimentatieplicht dus toch nog maximaal 12 jaar duren.
  • Bestaat het huwelijk langer dan 15 jaar? En krijgt de ontvangende ex-partner binnen 10 jaar AOW? Dan eindigt de uitkeringsduur wanneer de ontvangende ex-partner AOW ontvangt.
  • Bestaat het huwelijk langer dan 15 jaar? En is de ontvangende ex-partner op 1 januari 2020 50 jaar of ouder, maar jonger dan 57 jaar? Dan bedraagt de uitkeringsduur 10 jaar. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2027.

Geen uitsluiting partneralimentatie bij huwelijkse voorwaarden

In de Tweede Kamer is een voorstel besproken om in huwelijkse voorwaarden een bepaling op te nemen, waarmee het recht op partneralimentatie op voorhand wordt uitgesloten. Dit voorstel heeft de eindstreep niet gehaald. Een dergelijk beding blijft niet toegestaan.

Ingang nieuwe regels op 1 januari 2020

De nieuwe regels zijn van toepassing op alimentatieverzoeken die vanaf 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend. De berekeningsmethode van partneralimentatie is ongewijzigd gebleven. Op alimentatieverplichtingen die vóór 1 januari 2020 zijn vastgesteld of waarvoor een verzoekschrift is ingediend, blijven de  oude wettelijke regels van toepassing. Deze alimentatieverplichtingen kunnen niet op basis van de nieuwe regels worden gewijzigd.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.