Direct naar content

In de zomermaanden publiceren we een aantal artikelen die afgelopen jaar in ons magazine zijn verschenen. Omdat we vinden dat ze meer dan de moeite waard zijn om te lezen en het jammer zou zijn als u het artikel eerder hebt gemist. Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in Financial Focus #2 2019.

Overweegt u de aanschaf van zonnepanelen of liggen er al panelen op uw dak? Dat levert direct milieuwinst op, maar hoe zit het met het financiële voordeel? Het aantal zonuren, het soort panelen en het overheidsbeleid bepalen het rendement én de terugverdientijd van uw investering.

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in stroom. De elektriciteit kan vervolgens worden gebruikt om bijvoorbeeld het huis te verwarmen of de wasmachine te laten draaien. Dit levert een besparing op de energiekosten én winst voor het milieu op. Een investering in zonnepanelen verdient u zo in een aantal jaar terug. De prijzen van zonnepanelen zijn in de afgelopen jaren gedaald, maar toch gaat het om een investering van minimaal een paar duizend euro’s. Het aantal zonuren, de panelen en overheidsbeslissingen beïnvloeden het rendement en de terugverdientijd van uw investering. De zogeheten salderingsregeling speelt daarin een belangrijke rol. Laat juist die regeling de komende jaren veranderen.

Salderingsregeling op de schop

De energie die u opwekt met zonnepanelen kunt u meestal niet volledig zelf gebruiken. Het opslaan van de overtollige energie is technologisch mogelijk, maar het accupakket dat u daarvoor nodig heeft is kostbaar en neemt flink veel ruimte in. Wekt u met zonnepanelen meer stroom op dan u verbruikt? Dan kunt u dit aan het elektriciteitsnet terugleveren. Het verschil tussen de hoeveelheid opgewekte en verbruikte energie wordt verrekend met de energierekening. Dit heet salderen. De huidige salderingsregeling wordt aangepast. In plaats daarvan komt er rond 2021 een terugleversubsidie. Heeft u nu al zonnepanelen, dan profiteert u daardoor langer van de gunstige salderingsregeling.

Terugverdientijd

Veel is er nog niet bekend over de nieuwe terugleversubsidie. We verwachten dat de nieuwe subsidie minder goed uitpakt dan de huidige salderingsregeling voor bezitters van zonnepanelen. Houd hier rekening mee bij het aantal (extra) zonnepanelen dat u wilt plaatsen. De terugverdientijd wordt door de nieuwe regeling straks mogelijk iets langer en het rendement lager. Minister Wiebes gaf eerder aan dat hij de gemiddelde terugverdientijd op zeven jaar wil houden.

Nieuwste technologische ontwikkelingen

Ook de hoeveelheid elektriciteit die uw panelen opwekken draagt bij aan het rendement. De dure installaties hebben dankzij de nieuwste technologie meestal een hoge opbrengst per zonnepaneel. Ze zijn bovendien vaak voorzien van optimizers; technologie die ervoor zorgt dat de installatie ook energie opwekt als sommige panelen tijdelijk in de schaduw liggen. De terugverdientijd kan daardoor korter worden en het rendement kan met deze technologie hoger uitvallen.

Vraag de btw terug

In veel gevallen heeft u recht op teruggave van het grootste deel van de btw over de aanschafprijs van uw zonnepanelen. Heeft u de btw nog niet teruggevraagd, bijvoorbeeld omdat u de panelen vóór 2013 heeft aangeschaft? Raadpleeg dan een fiscalist. Voor de teruggave moet u wel btw-aangifte doen. Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie. De waarde van zonnepanelen kan de waarde van uw woning én daarmee de WOZ-waarde verhogen. Een aantal belastingen neemt de WOZ-waarde als uitgangspunt voor belastingheffing. Bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de onroerendzaakbelasting. Sommige gemeenten nemen de waarde van de panelen niet mee in de WOZ-waarde berekening. Zij vinden het niet redelijk dat mensen die hun woning verduurzamen daarvoor gestraft worden. De vraag is of gemeenten dit vanuit juridisch oogpunt wel mogen doen. Een paar maanden geleden nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering oproept voor wetgeving te zorgen die regelt dat zonnepanelen niet worden meegenomen in de WOZ-waarde.

Gemiddeld rendement

Gemiddeld gaan we uit van een jaarlijks rendement van ongeveer drie procent op het geïnvesteerde vermogen. Rekening houdende met het feit dat de salderingsregeling wordt vervangen door een subsidieregeling. Dat is meer dan het gemiddelde rendement op een spaarrekening. De vraag is daarbij natuurlijk of u de zonnepanelen alleen aanschaft vanwege het financiële voordeel of ook vanwege de winst voor het milieu. Elke kilowattuur elektriciteit die u met de zonnepanelen opwekt is hoe dan ook directe winst voor het milieu in de vorm van een vermindering van onder andere de CO2- uitstoot.

Geen zonnepanelen? Geen nood!

Kunt, wilt of mag u geen zonnepanelen op het dak plaatsen? Dan kan de Postcoderoosregeling uitkomst bieden. Met deze regeling kunt u samen met buurtbewoners energie opwekken, zonder dat de panelen op uw eigen dak liggen. U sluit zich dan aan bij een zonnecollectief in de buurt. Deelnemers krijgen 15 jaar lang een vrijstelling voor (een deel van de) energiebelasting over de zonne-energie die ze samen opwekken. Elke deelnemer krijgt in ruil voor een investering één of meer participaties in het zonnepark. Deze zonparticipaties geven jaarlijks recht op een deel van de opbrengst.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.