Direct naar content

In uw testament kunt u een executeur aanwijzen om uw nalatenschap af te handelen. Dit is erg praktisch, omdat het dan duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Welke bevoegdheden een executeur precies heeft, legt u vast in uw testament.

Taken van een executeur

De hoofdtaak van een executeur is de afwikkeling van de nalatenschap. Hij beheert de goederen en zorgt voor de betaling van eventuele schulden. In uw testament kunt u de bevoegdheden van uw executeur nader invullen. Er zijn drie ‘standaardpakketten’ voor de bevoegdheden. Dit zijn de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Soms ziet u wel eens genoemd dat het om een bepaalde sterren-executeur gaat. De sterren staan eigenlijk voor de bevoegdheden. Hoe meer sterren, hoe meer bevoegdheden.

De begrafenisexecuteur (één ster)

Deze executeur is verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart. De taak van de begrafenisexecuteur is beperkt tot alles wat hiermee te maken heeft. En dus het betalen van de kosten van de uitvaart. Vaak wordt een begrafenisexecuteur naast één van de andere twee executeurs benoemd. Wanneer zou iemand hier voor kiezen? Bijvoorbeeld wanneer er een professionele executeur is die de rest van de afwikkeling verzorgt. Uiteraard kan deze executeur ook de uitvaart regelen, maar soms vindt iemand het toch fijner als dit door een familielid, vriend of kennis wordt gedaan. Ook om deze personen een taak te geven bij de afwikkeling, maar de financiële kant liever aan een professionele partij overlaat.

Beheersexecuteur (twee sterren)

Heeft u geen aparte begrafenisexecuteur benoemd, dan is één van de taken van deze executeur de verzorging van de uitvaart. De beheersexecuteur heeft meer bevoegdheden dan alleen de uitvaart verzorgen. Deze executeur mag de nalatenschap beheren en eventuele schulden betalen. Als het nodig is om schulden te betalen, mag de executeur bijvoorbeeld ook een huis verkopen. Een andere belangrijke taak is de aangifte voor de erfbelasting. De executeur wordt dan ook aansprakelijk voor de betaling van de erfbelasting.

De bevoegdheid van de executeur is exclusief. Zolang de executeur het beheer heeft, kunnen de erfgenamen niet zonder medewerking van de executeur over de goederen beschikken. Praktisch gesproken: de erfgenamen kunnen niets regelen zonder de executeur.

De bevoegdheid van deze executeur eindigt als de nalatenschap klaar is om te worden verdeeld. Die verdeling moeten de erfgenamen samen tot stand brengen. In de praktijk leidt dit wel eens tot teleurstelling bij een executeur. Het voelt een beetje als het stokje moeten afgeven in zicht van de finish.

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder (drie sterren)

Dit is de executeur met de meeste bevoegdheden. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft in ieder geval de bevoegdheden van de beheersexecuteur. De extra bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder liggen meestal in de bevoegdheid om de nalatenschap ook daadwerkelijk te verdelen en zaken te verkopen. De executeur heeft daarvoor geen medewerking nodig van de erfgenamen. Dus waar de beheersexecuteur ophoudt, gaat de executeur-afwikkelingsbewindvoerder verder met zijn taak.

In de meeste gevallen kiezen mensen voor de executeur-afwikkelingsbewindvoerder, omdat het praktischer is als er bijvoorbeeld veel erfgenamen (in het buitenland) zijn, of er ruzie is onderling. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van een huis. Bij een beheersexecuteur is er toestemming en goedkeuring nodig van alle erfgenamen. Bij een executeur-afwikkelingsbewindvoerder is dat niet nodig.

Wie van de drie?

Het is van de situatie afhankelijk welke executeur, of combinatie van executeurs, het beste bij uw situatie passen. Weet u hoeveel sterren u uw executeur heeft gegeven? Zo niet, dan is het goed dat eens te controleren en u af te vragen of dat het juiste aantal sterren is.

In ons werk zijn wij afwisselend beheersexecuteur of executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Een derde ster werkt vaak goed in de praktijk. Wij streven naar goed overleg en overeenstemming met de erfgenamen, maar dat lukt niet altijd. Met een derde ster hebben we meer mogelijkheden om in een patstelling de knoop door te hakken.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.