Direct naar content

Vanaf 2023 moeten waarschijnlijk de meeste kantoorpanden ten minste energielabel C hebben. Ongeveer de helft van de Nederlandse kantoorpanden voldoet nog niet aan deze eis. Voldoen panden niet aan deze eis? Dan mag het pand niet meer worden gebruikt als kantoorpand. De overheid verwacht dat in 2030 de kantoorpanden gemiddeld energieklasse A zullen hebben. De overheid streeft er naar dat in 2050 kantoorpanden energieneutraal zullen zijn.

Kantoorpanden met een vloeroppervlakte van ten minste 100m2

Verwacht wordt dat ieder kantoor met een vloeroppervlakte van ten minste 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Wel gelden er enkele uitzonderingen, waaronder:

  • Panden waarbij minder dan 50% van het gebruiksoppervlak als kantoor wordt gebruikt.
  • Monumenten
  • Kantoorpanden die binnen 2 jaar worden gesloopt

Kosten om een kantoorpand op energielabel C te ‘krijgen’

Om van een pand met energielabel G tot en met D een pand met energielabel C te maken kost geld. Ervaringscijfers van ABN AMRO leren dat de kosten van aanpassing tussen de 3% en de 5% van de waarde van het pand liggen. De hoogte is onder andere afhankelijk van het huidige energielabel. De terugverdientijd van de investering ligt tussen de 3 en 6,5 jaar.

Met de ABN AMRO Duurzame investeringstool kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

Ondersteuning vanuit de overheid voor uw kantoorpand

De overheid ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen. Denk hierbij onder andere aan de:

  • Investeringsaftrek
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Milieu InvesteringsAftrek (MIA)
  • Willekeurige afschrijving milieu investeringen (Vamil)
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De kern van de eerste vier ondersteunende maatregelen is dat u onder bepaalde voorwaarden extra of willekeurig mag afschrijven. Bij de ISDE en de SDE+ krijgt men van de overheid een subsidie.

Combineren van bepaalde investeringsfaciliteiten is soms mogelijk.

Het is raadzaam om tijdig een deskundige te raadplegen. Om in aanmerking te komen voor een aftrek of subsidie zijn bepaalde regels van toepassing.

Lenen voor een energielabel C voor uw kantoorpand

Zoals hierboven al is aangegeven kosten de energiebesparende maatregelen geld. Verschillende banken, waaronder ABN AMRO zijn bereid om 100% van deze investering te financieren voor zover ze betrekking hebben op zakelijk onroerend goed

Conclusie

Heeft u (verhuurd) onroerend goed dat wordt gebruikt als kantoorpand met een energielabel D of slechter? Houdt u er dan rekening mee, dat u vanaf 2023 uw pand niet meer als kantoorpand mag gebruiken. Om er voor te zorgen dat uw pand C label-waardig wordt, moet u rekening houden met een investering ter grootte van 3 à 5% van de waarde van uw pand. Als u uw pand duurzamer wilt maken, kunt u rekenen op steun vanuit de overheid en van sommige banken, waaronder ABN AMRO.