Direct naar content

Enkele jaren geleden bungelde Andalusië, de meest zuidelijke provincie van Spanje, nog ergens onderaan de ranglijst van aantrekkelijke regio’s voor wat betreft de Spaanse schenk- en erfbelasting. Inmiddels heeft Andalusië een plaats aan de top van deze ranglijst verworven. Erven echtgenoot en/of kinderen bijvoorbeeld een villa van enkele miljoenen euro’s in Marbella? Sinds 11 april 2019 betalen zij daarover in Spanje (vrijwel) geen erfbelasting meer.

Regionale verschillen

Wanneer u overlijdt en een tweede huis in Spanje nalaat, moeten uw erfgenamen daarover (ook) in Spanje erfbelasting betalen. Ongeacht waar uzelf woont en waar uw erfgenamen wonen. De Spaanse overheid heeft vrijstellingen en tarieven vastgesteld. Maar de 17 autonome regio’s in Spanje hebben verregaande bevoegdheden om daar naar eigen inzicht van af te wijken. In de meeste regio’s krijgen naaste familieleden – echtgenoot, (klein)kinderen en (groot)ouders – ruimere vrijstellingen en/of forse kortingen op de berekende erfbelasting. De regionale regels golden in het verleden uitsluitend voor erfgenamen die in Spanje wonen. Na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2014 paste Spanje zijn wetgeving aan. Ook inwoners van andere EU-lidstaten kunnen nu een beroep doen op toepassing van de gunstigere regionale regels. Om te kunnen bepalen hoeveel erfbelasting uw erfgenamen in Spanje moeten betalen, is het dus van belang te weten waar in Spanje uw tweede huis ligt.

Wat is er gewijzigd in Andalusië?

Erfde bijvoorbeeld een echtgenoot of kind vóór 2018 meer dan € 175.000? Dan viel men in Andalusië terug op een vrijstelling van amper € 16.000. Vrijwel de gehele erfenis werd dus belast, waarbij het tarief opliep tot 34% over de belastbare waarde boven grofweg € 800.000. In 2018 werd al een grote stap voorwaarts gemaakt. Sinds 2018 hebben de echtgenoot, (klein)kinderen en (groot)ouders in Andalusië recht op een vrijstelling voor de erfbelasting van € 1 miljoen per persoon. Waardoor alleen de waarde boven € 1 miljoen wordt belast volgens het progressieve tarief. Maar als de erfgenaam vóór het ontvangen van de erfenis zelf al meer dan € 1 miljoen aan Spaans vermogen bezit, valt de vrijstelling terug naar de nationale vrijstelling van circa € 16.000. Tot nu toe pech dus voor erfgenamen die meer dan € 1 miljoen per persoon erven en/of zelf al meer dan € 1 miljoen bezitten. Sinds 11 april 2019 hebben ook erfgenamen in laatst genoemde groep weinig meer te vrezen van de Spaanse fiscus. Op de te berekenen erfbelasting volgens het progressieve tarief wordt bij hen nu namelijk een korting toegepast van maar liefst 99%!

Een voorbeeld

Stel, een in Nederland wonende vader laat aan zijn 2 kinderen een kapitale villa gelegen in Marbella na. De belastbare waarde per persoon bedraagt € 2,5 miljoen. De kinderen bezitten op dat moment minder dan € 1 miljoen aan Spaans vermogen. Voor hen geldt dan een vrijstelling van € 1 miljoen per persoon. De Spaanse erfbelasting over het belaste deel van € 1,5 miljoen per persoon wordt in eerste instantie berekend op circa € 463.000. De korting op dat bedrag is maar liefst 99%. Waardoor zij per persoon maar ongeveer € 4.600 aan erfbelasting in Spanje hoeven te betalen. Zouden de kinderen in dit voorbeeld zelf al meer dan € 1 miljoen aan Spaans vermogen bezitten, dan zouden zij slechts recht hebben op een vrijstelling van circa € 16.000. De Spaanse erfbelasting zou dan uitkomen op ruim € 822.000 per persoon. Na toepassing van de korting van 99% zouden zij uiteindelijk maar ongeveer € 8.200 in Spanje hoeven te betalen.

Gevolgen Brexit

Bijvoorbeeld rijke Chinezen, Arabieren en Russen die buiten de EU wonen profiteren niet van de wijzigingen in Andalusië. Voor hen gelden immers sowieso de nationale erfbelastingregels. Maar wat te denken van de vele Britten die in Spanje een tweede huis bezitten? Door de Brexit  gelden ook voor hen niet langer de gunstigere regels in de autonome regio’s.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.