Direct naar content

De Nederlandse huizenmarkt doet het goed. Huizenverkopers kunnen ervan profiteren. Zowel het aantal huizenverkopen als de gemiddelde huizenprijs blijven immers stijgen. Maar er is ook een keerzijde.

Voor populaire locaties voelen potentiële kopers zich namelijk steeds vaker genoodzaakt om af te zien van een financieringsvoorbehoud en/of een voorbehoud voor de bouwkundige keuring. Zij hopen dan zo meer kans te kunnen maken op hun droomhuis. En dat is niet altijd zonder risico. Eigen geld meebrengen bij de aankoop van een huis wordt steeds belangrijker. Hieronder een nadere analyse.

Cijfers huizenmarkt

In Amsterdam bijvoorbeeld wordt 45% van de huizen zonder financieringsvoorbehoud verkocht. In heel Nederland is dat 12%. Dat blijkt uit een onderzoek onder NVM-makelaars in de tweede helft van 2016. In 57% van de gevallen blijft een voorbehoud voor de bouwkundige keuring achterwege.

In Amsterdam is het gebruikelijk dat huizenkopers €50.000 tot €70.000 eigen geld meebrengen volgens de media. Een kwart financiert een huis in de hoofdstad volledig met eigen geld.

Steeds meer verkopen vallen in het prijssegment boven €200.000. ABN AMRO verwacht dat zowel het aantal transacties als de huizenprijzen in 2017 met gemiddeld 5% toenemen.

Risico’s afzien van financieringsvoorbehoud

De koper loopt in principe risico’s als deze bij de aankoop van een huis afziet van een financieringsvoorbehoud en/of een voorbehoud voor de bouwkundige keuring. Als het onverhoopt (wat) negatiever uitpakt dan was voorzien en de koper de koop moet ontbinden, is dat op z’n minst vervelend. Minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties antwoordde onlangs op Kamervragen van zijn partijgenoten als volgt.

“Het is gebruikelijk dat in de koopovereenkomst wordt afgesproken dat de koper een direct opeisbare boete moet betalen van 10% van de koopsom als hij de koop ontbindt. Daarnaast kan een aanvullende schadevergoeding worden geëist indien de daadwerkelijke schade voor de verkoper hoger is dan deze boete. Ook kan de koper te maken krijgen met hoge onverwachte uitgaven indien in een later stadium sprake blijkt te zijn van bouwkundige gebreken die niet toe te rekenen vallen aan de verkopende partij.”

Onwenselijk dat men afziet van financieringsvoorbehoud

Volgens Minister Plasterk is het nog steeds onwenselijk als consumenten onder druk besluiten af te zien van een financieringsvoorbehoud en/of het voorbehoud voor de bouwkundige keuring. De aankoopmakelaar kan hierbij een belangrijke rol spelen. Die kan immers ook aangeven of het in de situatie van de cliënt volgens hem/haar wel of niet verantwoord is om een bod uit te brengen zonder financieringsvoorbehoud en/of voorbehoud voor de bouwtechnische keuring.

Maar volgens de minister ligt de uiteindelijke beslissing om wel of niet een voorbehoud te maken in de koopovereenkomst bij de consument. “Het kabinet gaat onderzoek verrichten naar de omvang van deze problematiek en zal aan de hand van de uitkomsten vervolgstappen overwegen”, aldus de minister.

Andere financiering beschikbaar

Het financieringsvoorbehoud is niet nodig als de koper zelf voldoende eigen geld heeft. Wat voldoende is, is van situatie tot situatie verschillend. Vooraf overleg met de bank kan hierin meer inzicht geven.

Een andere vraag is of het wel verstandig is dit eigen geld voor de aankoop van het huis te gebruiken. Ook als de koper geld kan lenen van een familielid of van de eigen BV kan het financieringsvoorbehoud vaak achterwege blijven. Misschien krijgt de koper nog een schenking voor het huis? Onder bepaalde voorwaarden kan de koper van verschillende schenkers €100.000 onbelast ontvangen. U leest er meer over in het blog ‘Schenken en de eigen woning’. Zo kan de koper ook een belangrijk gedeelte van de koopsom zelf financieren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.