Direct naar content

In de praktijk zien we regelmatig dat familiebedrijven geconfronteerd worden met noodopvolging. Onder noodopvolging versta ik dat een opvolging op een onverwacht moment plaats moet vinden. De reden voor de noodopvolging is vaak gelegen in calamiteiten in de persoonlijke sfeer, waardoor de DGA al dan niet tijdelijk wegvalt. Voor een deel van deze bedrijven is dit een bedreiging voor de continuïteit. Wat kunt u doen om te zorgen dat er een plan ligt voor een onverhoopte noodopvolging.

Het is verstandig te anticiperen op calamiteiten in de persoonlijke levenssfeer van de ondernemer. Wat moet er gebeuren als u als ondernemer (opeens) wegvalt? Door wilsonbekwaamheid of overlijden bijvoorbeeld. Daarbij zal aandacht besteed moeten worden aan eigendom, zeggenschap en leiding van de onderneming. In de praktijk zien we dat het regelmatig voorkomt dat een ondernemer denkt goed voorbereid te zijn op onverhoopte calamiteiten terwijl slechts een deel is geregeld. Wat vaak wel is geregeld is een testamentaire bepaling over de aandelen, of de benoeming van een opvolgend bestuurder in een stichting administratiekantoor.

Voorkom onduidelijkheid

Bij een goede anticipatie op noodopvolging horen passende maatregelen op elk van de drie aspecten: eigendom, zeggenschap en leiding van de onderneming. Ook is het belangrijk dat de maatregelen bekend zijn bij de personen die een rol spelen. Zo leggen sommige ondernemers  bij de notaris vast wie de onderneming moet gaan leiden als zij wegvallen. Als dit niet wordt besproken met deze persoon, of als andere stakeholders daarover niet zijn geïnformeerd, kunnen grote problemen ontstaan.

Zorg voor communicatie

De communicatie, het goed met elkaar doorpraten van de plannen, is dus minstens zo belangrijk als het maken van de plannen. Helaas blijkt in de praktijk dat hierop vaak een taboe rust: praten over hoe het moet gaan als je als ondernemer er niet meer bij bent. Bespreek het met uw gezin, het managementteam en andere betrokkenen, zoals commissarissen en dergelijke.

Leg u afspraken vast in een plan

En tenslotte is het zaak om alles goed vast te leggen. Laat voor iedereen duidelijk zijn langs welke weg oplossingen worden gekozen en wat er van wie wordt verwacht. Op die manier zijn alle betrokkenen op de hoogte van de plannen, mocht het onverhoopt zover komen. Het is belangrijk dat u voor uw familie en ook voor de medewerkers en uw bedrijf geen onduidelijkheid laat bestaan. Stel daarom een noodplan op, voor het geval u iets overkomt.

Kortom

Het is van belang goed te anticiperen op situaties als arbeidsongeschiktheid, overlijden, echtscheiding, langdurige ziekte, wilsonbekwaamheid, vermissing of verslaving. De grootste gevaren zijn het niet onderkennen van de mogelijkheid tot deze situaties en de illusie beter voorbereid te zijn dan eigenlijk zo is. De oplossing hiervoor is in de eerste instantie de communicatie over dit emotioneel zware onderwerp binnen het bedrijf op gang te krijgen en vervolgens een structureel plan op te stellen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.