Direct naar content

Stel dat u op latere leeftijd langdurige zorg nodig heeft. Dat kost geld. Hoeveel geld is vaak lastig te bepalen. De vraag is bijvoorbeeld welke zorg u nodig zult hebben en voor hoelang? Ook is van belang hoe u de zorg wilt vormgeven. Hieronder noem ik een aantal aandachtspunten als u met zorgkosten rekening houdt in uw financiële planning.

 1. In welke fase van de levensloop bevindt u zich?
  Ouder worden hoort bij het leven. Het gaat vaak samen met een oplopende behoefte aan zorg, verzorging en ondersteuning. Als we kijken naar de gehele Nederlandse bevolking, wordt een ‘zorglevensloop’ zichtbaar. In het leven na pensionering staat welzijn voorop. Zo is er meer gelegenheid om activiteiten te gaan doen, waar voorheen te weinig tijd voor was. In deze nieuwe levensfase willen we zo lang mogelijk gezond, fit en vitaal blijven.Gemiddeld rond de 75-jarige leeftijd ontstaan de eerste lichamelijke/psychische beperkingen. Vaak nemen deze beperkingen geleidelijk toe. Maar sommigen krijgen hier eerder mee te maken, terwijl anderen tot op zeer hoge leeftijd fit en vitaal blijven. Er kan een moment komen dat zelfstandig wonen niet meer gaat en opname in een verpleeghuis nodig is. De gemiddelde leeftijd van deze groep ouderen ligt boven 85 jaar.
 2. Probeer een stap vooruit te kijken
  Iedereen wil graag gezond oud worden en vitaal blijven. Als u op latere leeftijd toch een vorm van zorg nodig heeft, waar moet u dan aan denken? Misschien moet u uw woning laten aanpassen of hulp inschakelen. Er kan een moment komen dat zelfstandig wonen niet meer haalbaar is. Het is verstandig om regelmatig 3 of 5 jaar vooruit te kijken. U woont misschien nu prettig, maar blijft dat zo als uw zorgbehoefte toeneemt?
 3. Vergeet de belastingaftrek van zorgkosten niet
  Sommige ziektekosten kunt u in aftrek brengen van uw inkomen. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Heeft u hoge uitgaven voor zorg- en verpleegkosten, die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed? Dan is er een grote kans dat u deze kosten in uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek kunt brengen. Deze belastingaftrek kan ook een factor zijn bij uw keuze hoe u de langdurige zorg wilt invullen.

Hoe wilt u de zorg organiseren?
Afhankelijk van uw situatie en de keuzes die u maakt, gaat de zorg u meer of minder geld kosten. We kunnen onderscheid maken tussen twee levensfases:

 1. U woont thuis en u heeft zorg nodig
  Ouder worden en zorg nodig hebben. Er is regelgeving die u helpt om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Hoe ziet die regelgeving er op dit moment uit? En wat zijn de kosten? In het artikel Zorg thuis in 2020 leest u hier meer over. 
 2. U woont niet meer zelfstandig thuis
  Nederlanders willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ook als er steeds meer zorg nodig is. Als het thuis echt niet meer gaat, moet een andere oplossing worden gevonden. Welke mogelijkheden zijn er dan? In het artikel Zorg uit huis in 2020 leest u hier meer over.

Eigen bijdrage voor zorgkosten en uw testament
De gedachte dat de eigen bijdrage voor zorgkosten een reële bedreiging vormt voor het eigen vermogen, leeft nog breed in Nederland. We zien dit bijvoorbeeld terug in langstlevendetestamenten. Vaak wordt bepaald dat de kinderen hun erfdelen kunnen opeisen als de langstlevende een eigen bijdrage voor zorgkosten moet gaan betalen. Soms wordt dit zelfs als slimmigheid verkocht. Is dat terecht? In dit artikel leest u er meer over.

Heeft u uw wensen vastgelegd?
Ideeën vormen over uw toekomstige zorg is niet makkelijk. De of, hoe, en wanneer-vragen zijn vaak lastig te beantwoorden. Maar als u het voor u uitschuift, kan de situatie ontstaan dat u niet meer zelf kunt beslissen. Anderen moeten dan voor u beslissen. Bijvoorbeeld uw kinderen. Weten zij van uw wensen? In de praktijk zien we hier vaak moeilijke situaties ontstaan. Het ene kind meent dat de ouder de zorg thuis wil organiseren, ongeacht de kosten. Het andere kind weet zeker dat de ouder dat, gezien de kosten, nooit zou hebben gewild. U kunt uw wensen vastleggen in een levenstestament.

Balanceren tussen nu en de toekomst
Financiële planning is niet alleen geld reserveren voor de toekomst. U leeft nu. En dat brengt ook kosten met zich mee. Het gaat erom dat u een balans vindt tussen nu prettig leven en dat ook in de toekomst kunnen doen. Daarbij moeten zorgkosten een onderdeel van uw financiële planning zijn.

Hiervoor heeft u enkele algemene richtlijnen  gelezen. De echt belangrijke vragen zijn: welke keuzes wilt u maken en hoe passen die in uw eigen budget? Bespreek uw huidige situatie en toekomstwensen met uw private banker en ontvang een Financieel Inzicht rapport. Als klant van ABN AMRO MeesPierson kunt dat via de website aanvragen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.