Direct naar content

Een kind dat 18 jaar wordt, krijgt een ruimere vrijstelling voor de schenkbelasting. Dat kan ouders aan het denken zetten over de vraag of zij deze vrijstelling willen benutten. Voor grootouders kan hetzelfde gelden. Herkent u zich hierin? Leest u dan vooral verder. Ik zal toelichten waarom het verstandig kan zijn om de verhoogde schenkingsvrijstelling in uw 'strategische plan' te betrekken.

Welke verhoogde schenkingsvrijstellingen zijn er?

Voor kinderen geldt een jaarlijke schenkingsvrijstelling voor schenkingen van hun ouders. In 2021 bedraagt die vrijstelling € 6.604. Deze vrijstelling is voor kinderen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar eenmalig verhoogd. De mate waarin de vrijstelling is verhoogd, is afhankelijk van de bestedingseis:

  • Er geldt een vrijstelling van € 26.881 zonder bestedingseis;
  • Voor dure studies geldt een vrijstelling van € 55.996;
  • Voor schenkingen voor de eigen woning geldt een vrijstelling van € 105.302.

De verhoogde vrijstellingen komen in de plaats van de jaarlijkse vrijstelling. Het is dus niet zo dat naast een verhoogde vrijstelling de jaarlijkse vrijstelling van € 6.604 geldt. De maximale vrijstelling in een jaar is € 105.302.

Verder geldt voor de vrijstelling voor dure studies en de eigen woning dat de bestedingseis niet geldt tot een bedrag van € 26.881. Dat bedrag mag dus vrij besteedbaar worden geschonken. Voor het meerdere geldt de bestedingseis wel.

Tot slot is er een overgangsvrijstelling voor kinderen die vóór 2010 de toen geldende verhoogde vrijstelling hebben benut en daarna niet meer. Voor hen geldt nu nog een vrijstelling voor de eigen woning van € 29.115. Deze vrijstelling geldt wel naast de jaarlijkse vrijstelling van € 6.604.

De verhoogde vrijstelling voor de aankoop van een woning

Starters op de woningmarkt hebben het lastig. Huizenprijzen zijn hoog, starters moeten de kosten koper met eigen geld betalen en een studieschuld vermindert de leencapaciteit. Huren is vaak geen aantrekkelijk alternatief. De huur is vaak ook hoog en er is wellicht geen ruimte meer om te kunnen sparen. De gedachte om als starter eerst te huren en te sparen voor een koopwoning gaat dan niet meer op.

We zien dit in de praktijk terug in een grote stijging van het aantal jonge huizenkopers. Dat zijn huizenkopers in de leeftijd tot 25 jaar. Een fors aantal van hen krijgt hierbij financiële hulp van ouders. Het lijkt er dus op dat de huurfase vaker dan voorheen wordt overgeslagen en men sneller op zoek gaat naar een koopwoning.

Zorgvuldig plannen!

Ik kom nu tot de volgende conclusies:

  • Kinderen hebben vanaf hun 18e jaar een extra schenkingsvrijstelling en de omvang van die vrijstelling is afhankelijk van het bestedingsdoel;
  • De verhoogde schenkingsvrijstelling is eenmalig, dus het is zaak om hem zorgvuldig in te zetten;
  • De situatie op de huizenmarkt is zodanig dat de kans groot is dat uw kinderen bij het kopen van een huis een financiële steun in de rug van u goed kunnen gebruiken.

Mijn oproep is dat u al deze elementen in uw planning betrekt. Het zou jammer zijn als u bijvoorbeeld de vrijstelling van € 26.881 benut en later tot de conclusie komt dat er daardoor geen verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning meer is.

Tot slot

Het goed benutten van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning kan een heel project zijn. Een goede hulp hierbij kunnen onze artikelen over deze vrijstelling zijn. Hier treft u het eerste artikel aan. Op de site van de Belastingdienst vindt u ook veel informatie.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.