Direct naar content

Stel dat u op latere leeftijd langdurige zorg nodig heeft. Dat kost geld. Hoeveel geld is op dit moment niet duidelijk. De vraag is bijvoorbeeld welke zorg u nodig zult hebben en voor hoelang? Ook is van belang hoe u de zorg wilt vormgeven. Hieronder noem ik een aantal punten om te overwegen als u met zorgkosten rekening houdt in uw financiële planning.

Hoe wilt u de zorg organiseren?

We kunnen onderscheid maken tussen twee levensfases:

  1. U woont thuis en u heeft zorg nodig
  2. Het gaat thuis niet meer

Afhankelijk van uw situatie en de keuzes die u maakt, gaat de zorg u meer of minder geld kosten. Heeft u zorgzame kinderen die de zorg op zich kunnen en willen nemen? Dan hoeft u geen derden in te huren. Dit scheelt natuurlijk in de kosten. Gaat u ‘gewoon’ naar een regulier verzorgingshuis als het thuis niet meer gaat? Dan betaalt u maximaal ongeveer € 28.400 per jaar als eigen bijdrage. Dit wordt anders als u de hulp van derden inschakelt, een zorgvilla overweegt of de zorg thuis wilt organiseren. In mijn artikel “Zorg uit huis in 2019”(link naar artikel) leest u over de bedragen waar u rekening mee kunt houden.

Balanceren tussen nu en de toekomst

Financiële planning is niet alleen geld reserveren voor de toekomst. U leeft nu. En dat brengt ook kosten met zich mee. Het gaat erom dat u een balans vindt tussen nu prettig leven en dat ook in de toekomst kunnen doen. Schenken aan kinderen is een mooi voorbeeld. Een schenking kan nu aan de behoefte van uw kind tegemoet komen. Bijvoorbeeld het kopen van een huis. Misschien wilt u daar graag bij helpen. Maar let wel op dat u voldoende vermogen voor uzelf blijft reserveren voor uw levensonderhoud. Zoek hierin een goede balans. Maak uw schenkingen en uw zorguitgaven onderdeel van uw financiële planning.

Is uw geld vrij beschikbaar?

Gaat u niet aan uw kind schenken, maar leent u een bedrag uit voor aankoop van een woning? Dan wordt u daar niet armer van. Maar uw geld zit wel vast in de woning van uw kind. Dat is ook het geval als u uw geld belegt in onroerende zaken. Als u hoge zorguitgaven krijgt, moet u niet alleen het vermogen hebben, maar er ook vrij over kunnen beschikken. Iets om mee rekening te houden.

Heeft u uw wensen vastgelegd?

Ideeën vormen over uw toekomstige zorg is niet makkelijk. De of, hoe, en wanneer-vragen zijn vaak lastig te beantwoorden. Maar als u het voor u uitschuift, kan de situatie ontstaan dat u niet meer zelf kunt beslissen. Anderen moeten dan voor u beslissen. Bijvoorbeeld uw kinderen. Weten zij van uw wensen? In de praktijk zien we hier vaak moeilijke situaties ontstaan. Het ene kind meent dat de ouder de zorg thuis wil organiseren, ongeacht de kosten. Het andere kind weet zeker dat de ouder dat, gezien de kosten, nooit zou hebben gewild. U kunt uw wensen vastleggen in een levenstestament.(link naar 6 vragen over het levenstestament)

Bent u bereid geld uit te geven?

De kans bestaat dat u een vermogen heeft opgebouwd door elk jaar wat minder uit te geven dan u had kunnen doen. Dat vergt discipline. Na een periode van jaren is het waarschijnlijk uw gewoonte geworden. Dan kan het een hele stap zijn om ineens veel geld uit te geven. Zelfs al is het voor de zorg voor uzelf.

Hoe voorkomt u dit dilemma? Uw financiële planning moet niet alleen een reservering inhouden voor toekomstige kosten. U moet ook ‘mentaal’ bereid zijn die uitgaven in de toekomst daadwerkelijk te doen. Een gedachte kan zijn om niet te rekenen in centen maar in procenten. Stel u reserveert 1% van uw vermogen per jaar voor zorgkosten. Daar wordt u niet snel arm van en welk budget levert u dat al niet op?

Financiële planning anno 2019

De kern van mijn betoog is dat zorgkosten een onderdeel moeten zijn van uw financiële planning. Hiervoor heeft u enkele algemene richtlijnen  gelezen. De echt belangrijke vragen zijn: welke keuzes wilt u maken en hoe passen die in uw eigen budget?

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.