Direct naar content

Heeft u een eigen huis met een financieringsschuld? Dan zijn diverse fiscale aspecten belangrijk. Bijvoorbeeld de resterende periode van de hypotheekrenteaftrek. Hoelang en over welk bedrag heeft u daar nog recht op?

Diverse gebeurtenissen roepen vragen op

Natuurlijk zolang die aftrek in de wet blijft staan, kunt u daar nog recht op hebben, afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een huwelijk, een terugbetaling (aflossing) op de hypotheek, een verbouwing van het huis en bij verhuizing kan het belangrijk zijn om de effecten goed in beeld te hebben. Dat neemt niet weg dat een hypotheek in box 3 in bepaalde situaties aantrekkelijker is als dat al mogelijk en passend is in uw situatie.

30-jaarsperiode

Onder bepaalde voorwaarden zijn (rente)kosten van geldleningen voor het hoofdverblijf (hier: 'hypotheekrente') gedurende 30 jaar aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze periode is op z’n vroegst ingegaan op 1 januari 2001. Bij geldleningen die eerder waren gesloten, telt de periode vóór 2001 namelijk daarvoor niet mee. Bij veel belastingbetalers eindigt de hypotheekrenteaftrek volgens de huidige regels dan ook (deels) op 1 januari 2031. Loopt de lening langer door? Dan gaat de schuld naar box 3. Huis en schuld gaan dan hun eigen weg, want het huis blijft in principe in box 1.

Eenvoudig

Het bepalen van de resterende periode voor de hypotheekrenteaftrek kan eenvoudig zijn. Stel dat A medio 2002 voor het eerst een huis heeft gekocht voor €300.000. A heeft voor dat bedrag toen een hypothecaire geldlening gesloten. Medio 2017 is de periode en het bedrag waarover nog hypotheekrenteaftrek mogelijk is – na 15 jaar – maximaal 15 jaar over €300.000. Is de eigenwoningschuld later hoger? Dan kan voor zover de nieuwe eigenwoningschuld hoger wordt dan €300.000 bij A een nieuwe periode van 30 jaar gaan lopen.

Aangaan huwelijk

Stel dat A uit ons voorbeeld medio 2017 met B gaat trouwen in algehele gemeenschap van goederen. B deelt dan bijvoorbeeld ook in de verstreken periode van de hypotheekrenteaftrek bij A. Bij zowel A als B is de periode en het bedrag waarover hypotheekrenteaftrek nog mogelijk is dan (medio 2017 gezien) maximaal 15 jaar over €150.000. Ook al heeft B geen hypotheekrenteaftrek geclaimd. Wat nu als A en B ervoor hadden gekozen om huwelijkse voorwaarden op te maken? Dan had dat in principe geen gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek bij A en B, afhankelijk van de situatie. De vraag of het verstandig is om u zich bij het aangaan van een huwelijk te laten (af)leiden door de fiscaliteit, laat ik hier buiten beschouwing.

Terugbetaling op geldlening en verbouwing

C heeft medio 2003 voor het eerst een huis kocht voor €250.000 en heeft voor dat bedrag een hypothecaire geldlening. C heeft in 2010 hierop €25.000 terugbetaald aan de financier. De hypotheek was daarna dus €225.000. Voor het bepalen van de resterende periode van de hypotheekrenteaftrek hield de wet vóór 2013 geen rekening met gedeeltelijke aflossingen. De terugbetaling in 2010 van €25.000 in dit voorbeeld heeft dan ook geen invloed op het bedrag waarover nog aftrek mogelijk is de komende jaren. Medio 2017 is de periode en het bedrag waarover nog hypotheekrenteaftrek mogelijk is – na 14 jaar – maximaal 16 jaar over €250.000. Is de eigenwoningschuld later hoger? Dan kan voor zover de nieuwe eigenwoningschuld hoger wordt dan €250.000 bij C een nieuwe periode van 30 jaar gaan lopen.

Er geldt een uitzondering bij een verbouwing van het huis. Voor zover de eigenwoningschuld hoger wordt, gaat dan altijd een nieuwe periode van 30 jaar lopen voor de aftrek. Stel dat C in bovenstaand voorbeeld medio 2017 voor €50.000 gaat verbouwen en C sluit daarvoor een geldlening. De eigenwoningschuld gaat dan van €225.000 naar €275.000 als aan de voorwaarden is voldaan. Voor de (annuïtaire) verbouwingslening gaat dan over het hele bedrag van €50.000 een nieuwe periode van 30 jaar lopen voor de aftrek en niet voor €25.000 (voor zover de eigenwoningschuld boven €250.000 uitkomt).

Vereenvoudiging

U heeft wellicht opgemerkt dat dit gedeelte van de eigenwoningregeling behoorlijk ingewikkeld is. Deze regeling staat ook op de ‘Lijst complex uitvoerbare regelingen’ van staatssecretaris Wiebes van Financiën. “Een lijst van regelingen die zo complex zijn dat niet alleen de Belastingdienst daar last van heeft, maar vooral ook de belastingbetaler zelf”, schreef de staatssecretaris daarover in 2016 aan de Tweede Kamer. Een vereenvoudiging van ons belastingstelsel is dan ook voor iedereen hard nodig. Maar zover is het nog niet. Iedere situatie levert maatwerk op. De huizenbezitter met een financiering kan het dan ook maar beter vooraf goed regelen, samen met zijn/haar sparringpartners en adviseurs.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.