Direct naar content

Het komt vaak voor dat ouders hun kind financieel helpen om een eigen huis te kopen. Dat kan in de vorm van een eigenwoningschenking, maar ook met een geldlening. Helpt u uw kind met een lening voor de aankoop van een huis? En schenkt u aan uw kind jaarlijks een bedrag, waarmee uw kind de hypotheekrente (gedeeltelijk) met u verrekent? Dan kan de vraag ontstaan of bij uw kind de hypotheekrente nog aftrekbaar is.

U schenkt de betaalde hypotheekrente aan uw kind

De rente die u van uw kind ontvangt, kunt u geheel of gedeeltelijk schenken. Vaak schenken ouders jaarlijks een bedrag van circa € 5.500 per kind. Dit is het reguliere bedrag dat per kind in 2020 is vrijgesteld van schenkbelasting.

Als uw kind de hypotheekrente aan u daadwerkelijk betaalt en elk jaar alle gegevens van de lening in zijn aangifte inkomstenbelasting opneemt, is de rente aftrekbaar van het belastbaar inkomen in
Box 1.

Wat als u aan uw kind de hypotheekrente kwijtscheldt?

Overweegt u om aan uw kind kwijtschelding te verlenen voor het betalen van hypotheekrente? Dan zijn de financiële gevolgen ingrijpend. Uw kind kan alleen renteaftrek claimen als de hypotheekrente op het inkomen van uw kind drukt. En bij een kwijtschelding van hypotheekrente drukt de rente niet meer op het inkomen van uw kind. Hierdoor is de hypotheekrente niet bij uw kind aftrekbaar.

Is verrekening van bijgeschreven rente mogelijk?

Is de situatie anders als uw kind de rente niet meer aan u betaalt en de rente bij het saldo van de geldlening wordt geboekt?

Stel dat u jaarlijks een schenking aan uw kind doet, waarmee de bijgeschreven rente wordt verrekend. Is de hypotheekrente dan nog bij uw kind aftrekbaar? Deze vraag deed zich voor in een rechtszaak over een kind dat in financiële problemen was gekomen.

Kind in financiële problemen, ouders helpen

In deze rechtszaak ging het om het volgende. Een kind sluit een lening bij zijn ouders voor de aankoop van een huis. Het kind betaalt maandelijks de rente aan de ouders en elk jaar krijgt het kind een schenking van ca. € 5.000 van zijn ouders. Als het kind in financiële problemen komt, betaalt het kind de rente niet meer aan zijn ouders. De rente wordt dan bijgeschreven op de lening.

Ook doen de ouders geen schenkingen meer in contant geld aan het kind, maar zij boeken nu jaarlijks € 5.000 af op de schulden van het kind. Dit bedrag wordt door het kind deels ter betaling van de verschuldigde rente in zijn administratie verwerkt.

Hoewel er geen daadwerkelijke betalingen meer hebben plaatsgevonden, komt de rechter tot het oordeel dat er geen sprake is van een kwijtschelding, maar van een verrekening van rente. In dit geval mag het kind de bijgeschreven hypotheekrente op zijn belastbaar inkomen in aftrek blijven brengen.

Een nauwkeurige administratie voorkomt veel gedoe

Het is afhankelijk van de beoordeling van de feiten of sprake is van een verrekening of van een kwijtschelding van rente. Zorg in elk geval voor een nauwkeurige administratie van de hypotheek, de verschuldigde rente en uw jaarlijkse schenking. Houd met name uw schenking en de te betalen rente uit elkaar. En het is raadzaam om zowel de hypotheekrente als de schenking daadwerkelijk te betalen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.