Direct naar content
  • Auteur

Nederland moet van het gas af en stroom moet duurzaam worden opgewekt. De zogenaamde energietransitie. DNB, de centrale bank van Nederland, heeft onderzocht wat hiervan de mogelijke gevolgen kunnen zijn op rente- en inflatieontwikkeling én op de waardering van aandelen. Het actuariskantoor Sprenkels & Verschuren heeft eind 2018 doorgerekend wat hiervan weer de mogelijke gevolgen zijn voor de positie van pensioenfondsen.

Resultaten onderzoek DNB

DNB heeft combinaties van vier scenario’s onderzocht, die zich kunnen voordoen bij de energietransitie:

  • Geen technologische ontwikkeling en geen overheidsingrijpen
  • Plotselinge technologische doorbraak en overheidsingrijpen
  • Geen technologische ontwikkeling en wel overheidsingrijpen
  • Technologische ontwikkeling zonder overheidsingrijpen

Gevolgen voor de aandelenportefeuille

In alle scenario’s stijgt de waarde van de aandelenportefeuille. Bij het scenario “geen technologische ontwikkeling en geen overheidsingrijpen” en “plotselinge technologische doorbraak en overheidsingrijpen” zullen de aandelenkoersen eerst dalen om daarna te stijgen. Bij de andere scenario’s stijgen de aandelenkoersen gelijk.

De 20-jaarsrente

Bij alle scenario’s stijgt de 20 jaarsrente eerst, om na 1 jaar (fors) te dalen. Met name bij de scenario’s “geen technologische ontwikkeling en geen overheidsingrijpen” en “plotselinge technologische doorbraak en overheidsingrijpen” liggen de hoogte- en dieptepunten het verst uiteen.

Prijsinflatie

Bij de scenario’s “geen technologische ontwikkeling en geen overheidsingrijpen” en “plotselinge technologische doorbraak en overheidsingrijpen” verwacht DNB dat de inflatie meer dan 4,5% stijgt. Bij de andere twee scenario’s, “geen technologische ontwikkeling en wel overheidsingrijpen” en “technologische ontwikkeling zonder overheidsingrijpen” is de verwachting dat de inflatie onder 0,5% uitkomt.

Gevolgen voor pensioenfondsen

Aan de dekkingsgraad van een pensioenfonds kan worden afgeleid in welke mate een pensioenfonds gezond is. Dit is sterk afhankelijk van de waarde van de aandelenportefeuille en de rentestand. Als we kijken naar de mogelijke gevolgen voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen in bijvoorbeeld de periode juni 2018 – juni 2023, zien we dat het scenario “geen technologische ontwikkeling en geen overheidsingrijpen” de meest negatieve invloed heeft op de dekkingsgraad. De negatieve impact van de energietransitie op de dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds kan dan zelfs oplopen tot 17%. De scenario’s “plotselinge technologische doorbraak en overheidsingrijpen” en “technologische ontwikkeling zonder overheidsingrijpen” hebben minder negatieve impact. Alleen bij het scenario “geen technologische ontwikkeling en wel overheidsingrijpen” staat de dekkingsgraad over 5 jaar ongeveer even hoog als in juni 2018.

Conclusie

De energietransitie komt er aan. De technologische ontwikkeling én het overheidsbeleid hebben volgens DNB invloed op de inflatie, rentestand en aandelenkoersen. Met name de laatste twee hebben invloed op de gezondheid van pensioenfondsen. Het scenario “geen technologische ontwikkeling en geen overheidsingrijpen” heeft de meest negatieve invloed op de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Als deze ontwikkeling zich voordoet, zullen naar verwachting (ook bij het nieuwe pensioenakkoord) de pensioenen bij veel pensioenfondsen gekort moeten worden. Bij het scenario “geen technologische ontwikkeling en wel overheidsingrijpen” staat de dekkingsgraad van pensioenfondsen over 5 jaar ongeveer even hoog als in juni 2018 (uitgangspositie bij de berekening was 109%).

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.