Direct naar content

Ouder worden hoort bij het leven. De manier waarop we ouder worden en de periode waarin dat gebeurt, veranderen door de tijd. Het gaat vaak samen met een oplopende behoefte aan zorg, verzorging en ondersteuning.

Zorglevensloop

Als we kijken naar de gehele Nederlandse bevolking, wordt een ‘zorglevensloop’ zichtbaar.

Genieten van het leven (vanaf 65-67 jr) Start zorgfase (vanaf 75 jr) 24 uur p.d. zorg/toezicht nodig (vanaf 85 jr)
Na pensioen genieten van het leven! Psychische/lichamelijke gebreken ontstaan Zelfstandig wonen niet meer mogelijk

 

In het leven na pensionering staat welzijn voorop. Zo is er meer gelegenheid om activiteiten te gaan doen, waar voorheen te weinig tijd voor was. In deze nieuwe levensfase willen we zo lang mogelijk gezond, fit en vitaal blijven.

Gemiddeld rond de 75-jarige leeftijf ontstaan de eerste lichamelijke/psychische beperkingen. Vaak nemen deze beperkingen geleidelijk toe. Maar sommigen krijgen hier eerder mee te maken, terwijl anderen tot op zeer hoge leeftijd fit en vitaal blijven. Er kan een moment komen dat zelfstandig wonen niet meer gaat en opname in een verpleeghuis nodig is. De gemiddelde leeftijd van deze groep ouderen ligt boven de 85 jaar.

Denkt u een stap vooruit?

De zorglevensloop kan ook nuttig zijn voor uw eigen planning. Het begint dan met de vraag waar u zich op deze levensloop bevindt en wat waarschijnlijk uw volgende fase zal zijn. In dit artikel stip ik dat ook aan en geef ik het belang aan om een fase vooruit te denken. Twee voorbeelden:

  • Zit u in de fase 'genieten van het leven'? Dan is het niet erg logisch om u druk te maken over de eigen bijdrage voor zorgkosten, die kan gaan spelen in de fase '24 uur per dag zorg toezicht nodig'. Waarschijnlijk ligt die fase nog vele jaren voor u. En het is overigens ook maar de vraag of de eigen bijdrage wel een reële bedreiging is voor uw vermogen.
  • In de 'start zorgfase' doet u er goed aan om u af te vragen of u op de juiste plaats woont, als u meer hulp nodig heeft. En om u te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn als zelfstandig wonen niet meer gaat.

Trends in de ouderenzorg

Door de toenemende levensverwachting neemt het aantal ouderen de komende jaren flink toe. Hoewel niemand precies weet hoe de toekomst eruit ziet, zijn er een aantal trends te onderscheiden:Langer thuis met een zwaardere zorgbehoefte

Langer thuis met een zwaardere zorgbehoefte

Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen met zorg en ondersteuning in de buurt. Mensen met een zwaardere zorgvraag doen een groter beroep op aanvullende professionele zorg. Hierdoor ontstaat ook een toenemende vraag naar wijkverpleegkundige zorg. Pas als thuis wonen echt niet meer mogelijk is en 24 uur toezicht nodig is, is nog opname in een verpleeghuis mogelijk.

Ouder worden is een thema voor de familie

De overheid gaat ervan uit dat u zelf meer de regie in handen neemt. Er wordt van u verwacht dat u eerst zoveel mogelijk zelf hulp organiseert samen met uw familie, vrienden en vrijwilligers. Na verloop van tijd verandert de relatie tussen ouders en kinderen geleidelijk in een zorgrelatie. Hierbij moet worden voorkomen dat mantelzorgers door te veel zorgtaken overbelast raken.

Korter verblijf in verpleeghuis met intensievere zorg

Doordat ouderen alleen nog voor (zeer) intensieve verzorging in een verpleeghui worden opgenomen, wordt het verblijf in een verpleeghuis gemiddeld korter. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt ongeveer 2 tot 3 jaar. Door de zwaardere zorgvraag hebben zorginstellingen meer hoger geschoold personeel nodig.

Toename eenpersoonshuishoudens

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt het aantal huishoudens tussen 2019 en 2030 naar verwachting toe met 550 duizend. Bijna 75% van deze toename zijn ouderen die alleen wonen. Dat komt vooral door het overlijden van de partner, maar ook steeds vaker door scheiding. Als gevolg hiervan groeit het belang van informele sociale netwerken. Door deze ontwikkeling zal naar verwachting ook de vraag naar kleinere woningen toenemen.

Zelf extra diensten inkopen om kwaliteit van leven te handhaven

Het zal gebruikelijker worden om in aanvulling op de beschikbare zorg extra diensten in te kopen om de eigen levensstijl zo veel mogelijk voort te zetten. Hierbij zijn de financiële mogelijkheiden voor iedereen anders. Het gaat niet alleen over wat u kunt betalen, maar ook wat u wilt betalen.

Tot slot

Ouder worden is niet alleen een thema voor u, maar ook voor uw familie. Het is verstandig om over het onderwerp wonen en zorg al na te denken en in familieverband te bespreken als u zich nog helemaal gezond, fit en vitaal voelt. Er zijn veel keuzemogelijkheden die van invloed kunnen zijn op uw financiële beslissingen. Wat u concreet gaat doen, is aan u. Maar schuif beslissingen niet te ver voor u uit!

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.